Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Folk Music in Turkey Has Been Passed Down The Generations far Centuries and Reached to Our Day

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 135 - 143, 01.12.2008

Abstract

The role of ozans (Turkish bards) in this process is great. They have traveled the villages while transmitting important concepts about human love, social problems, love and nature to the people. Afier the founding of the Turkish Republic, Atatürk has initiated reforms in the field of music as well. The purpose of these reforms was to create a universal (modern) Turkish music based on our musical wealth. The "Türk Beşleri " group who are considered as our fırst modern composers have been inspired by traditional and folkloric Turkish music in their work. From the l lth century onwards western composers like Mozart, Beethoven, and Haydn have incorporated elements of Turkish music into their work.

References

  • AYDIN, Yılmaz. (2003). Türk Beşleri. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • BAYKURT, Şerif. (1976). Türkiye 'de Folklor. Ankara.
  • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp. (1955). Türk Askeri Mızıka/arı Tarihi. İstanbul.

Türk Halk ve Geleneksel Müziklerinin Evrensel Müziğe Katkıları

Year 2008, Volume 1, Issue 2, 135 - 143, 01.12.2008

Abstract

Türkiye'de halk müziği yüzlerce yıldan beri kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Bu gelişmede halk ozanlarının katkısı büyüktür. Köy köy dolaşarak insan sevgisi, toplumsal sorunlar, aşk, doğa gibi konuları sazları eşliğinde halka aktarmışlardır. Cumhuriyetin kurulmasıyla Atatürk, müzik alanında da yenilikler ve reformlar yapmıştır. Burada amaç kendi müzik varlığımıza dayalı, evrensel bir Türk müziği yaratmaktı. İlk çağdaş bestecilerimiz sayılan "Türk Beşleri" grubu, eserlerinde Türk halk ve geleneksel müziklerimizi esin kaynağı olarak kullanmışlardır. 1 7 . Yüzyıldan itibaren; Mozart, Beethoven, Haydn gibi batılı bestecilerde eserlerinde Türk müziğine yer vermişlerdi.

References

  • AYDIN, Yılmaz. (2003). Türk Beşleri. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • BAYKURT, Şerif. (1976). Türkiye 'de Folklor. Ankara.
  • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp. (1955). Türk Askeri Mızıka/arı Tarihi. İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Yılmaz Aydın This is me (Primary Author)

0021-0022-0023-0024
Türkiye

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Aydın, Y. (2008). Türk Halk ve Geleneksel Müziklerinin Evrensel Müziğe Katkıları . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 1 (2) , 135-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/36133/406123