Year 2018, Volume 11 , Issue 23, Pages 243 - 261 2018-09-22

CALCULATION CRAFT ENVIRONMENT PRODUCTS AVAILABLE IN THE TURKISH CULTURAL MUSEUM OF KEÇİÖREN MUNICIPALITY ESTERGON CASTLE
KEÇİÖREN BELEDİYESİ ESTERGON KALESİ TÜRK KÜLTÜR MÜZESİNDE BULUNAN HESAP İŞİ ÇEVRE ÜRÜNLERİ

H. Serpil ORTAÇ [1] , Emine ODABAŞI [2]


Mankind have always lived together with handicrafts since existence. For centuries, the society’s life pleasure, story, emotions and thoughts have become integrated with the sense of art and handicrafts and people’s emotions and thoughts have been transferred to the works delicately. Involved among handicrafts; embroidery is an old branch of art that had started with sewing a long time ago. Embroidery is a type of handicraft reflecting the inner beauty and talents of the Turkish society ideally.

Calculation craft which is a unique type of our traditional embroideries is performed counting the weaving threads, transferring a pattern to a millimetric paper by counting, processing on fabrics tightened on a hoop and frame with threads, silver and a flat wire using a needle and it appears the same both reversely and straightly. It is the transfer of embroidery techniques of the Turkish society to new generations with their past application styles according to today’s needs and modernity. Serious studies to be conducted for this purpose will light the way for the development of embroidery art, prevent corruption and enable us to look to the future more confidently.

In the study, ten calculation craft environment products available in the Turkish Cultural Museum of Keçiören Municipality Estergon Castle were examined for the purpose of revealing needle techniques, fabric, thread, color and composition characteristics, adornment subjects and edging techniques, handing the calculation craft down the next generations without changing it and setting an example for similar studies. Characteristics of calculation craft environment products were recorded and documented in information forms; the data obtained from the information forms were interpreted and the patterns of these products were drawn in a software, Corel Draw.

İnsanoğlu var olduğu günden beri el sanatları ile iç içe yaşamıştır ve yaşamaktadır. Asırlar boyu toplumun yaşam zevki, öyküsü, duygu ve düşünceleri, sanat anlayışı ve el becerileri ile bütünleşip insanın duygularının ve düşüncelerinin eserlere incelikle aktarılmasıdır. El sanatlarının içinde barınan işlemecilik çok uzun yıllar geçmişi olan dikiş dikmekle başlamış eski bir sanattır. İşlemeler, Türk toplumunun iç güzelliğini ve yeteneklerini üst düzeyde yansıttığı bir el sanatı çeşididir.

Geleneksel el işlemelerimizin eşsiz bir türü olan hesap işi; dokuma iplikleri sayılarak yapılan, milimetrik kâğıda deseni sayılarak geçirilen, kasnak ve gergefe gerilen kumaşlar üzerine, iplik, sim, yassı tel kullanılarak iğne ile işlenen, tersi ve yüzü aynı görünüşte olan bir işleme çeşididir. Türk toplumuna ait işleme tekniklerinin, geçmisteki uygulanış şekilleri ile bugünün ihtiyaçlarını uygun ve çağdaş bir anlayıa yeni kuşaklara aktarılmasıdır. Bu amaçla yapılacak ciddi araştırmalar, işleme sanatının gelişmesine ışık tutacak, yozlaşmayı önleyecek ve geleceğe daha güvenli bakmayı sağlayacaktır.

Araştırmada, Keçiören Belediyesi Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesi’nde bulunan on adet hesap işi çevre ürünleri incelenerek iğne teknikleri, kumaş, iplik, renk ve kompozisyon özellikleri, bezeme konuları, kenar temizleme tekniklerinin ortaya çıkartılması, hesap işinin değişmeden gelecek kuşaklara aktarılması ve benzer çalışmalara örnek oluşturması amaçlanmıştır. Hesap işi çevre işlemelerinin özellikleri bilgi formlarına kaydedilerek belgelenmiş, bilgi formlarından elde edilen veriler yorumlanmış, bu ürünlerin desenleri corel draw programında çizilmiştir.

  • BARIŞTA, H. Örcün (1995). Türk İşleme Sanatı Tarihi. Ankara: (İkinci Baskı). Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Yayın No: 1.
  • BARIŞTA, H. Örcün (1997). Türk İşlemelerinden Teknikler. Ankara: Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Yayın No: 2.
  • ÇELEBİLİK, Gülizar (1996). Konya İli Antikacılarından Bulunan Hesap İşi Ürünleri ve Özellikleri. Ankara: Gazi Üniversitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • ÇIRAKOĞLU, H., ÇETİNKAYA, Z. (2008). “Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Prof. Ülker Muncuk Müzesi’nde Bulunan Hesap İşlemeli Ürünler ve Özellikleri”. G. Ü. I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu 24-26 Nisan 2008. Ankara: Gazi Üniversitesi.
  • KÖKLÜ, H. (2002). El İşlemeleri. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
  • ODABAŞI, E. (2011). Keçiören Belediyesi Estergon Kalesi Türk Kültür Müzesi’nde Bulunan Hesap İşi Ürünleri. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
  • ÖZBEL, K. (1945). El Sanatları Kılavuzu Kitapları. Ankara:
  • ÖZCAN (TUĞTAŞ), F. (1994a). Türk Nakışları Öğretim Yaprakları. Ankara: Önder Matbaacılık Ltd. Şti.
  • (Ocak 2000a). “Isparta ve Çesitli Yörelere Ait Geleneksel İşlemeler”. Ankara: .Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi, Cilt:2 ( Sayı. 1). SAİN, B. (1975). Nakış. Ankar: Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi. Pan Matbaacılık.
  • SAİN, B. (1987). Hesap İşi El İşlemeleri. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. UŞAK, Y. (2008). Türk El Sanatları’ndaki Bitkisel Motifler ve Makine Halısı Baskı Desenlerinde Kullanımı. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Primary Language tr
Subjects Literature
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8816-6416
Author: H. Serpil ORTAÇ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9785-0084
Author: Emine ODABAŞI (Primary Author)
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 22, 2018

APA ORTAÇ, H , ODABAŞI, E . (2018). KEÇİÖREN BELEDİYESİ ESTERGON KALESİ TÜRK KÜLTÜR MÜZESİNDE BULUNAN HESAP İŞİ ÇEVRE ÜRÜNLERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 11 (23) , 243-261 . DOI: 10.12981/motif.485