Year 2019, Volume 12 , Issue 26, Pages 426 - 439 2019-06-17

JEAN LUC GODARD’S FILM ‘OUR MUSIC’ AND SARAJEVO AS THE WITNESS
JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA

Hale TORUN [1]


While the world is stepping into a new era of war, Humanism also emerges as a rising value. Dante Alighieri wrote the Divine Comedy not only as a literary work and an imaginary voyage, but also as a reaction to the political authority of that era. Heaven, Hell, and Purgatory, which consist of three chapters, created such powerful metaphors that they have been a real inspiration for European artists since then. Dante studied humanity in the world of truths, lies, and images while inviting readers to a post – mortem travel expedition. He inspired all painters, from Sandro Botticelli to Salvatore Dali because strong visuals are achieved with strong words. Dante's timelessness can be explained by the fact that Hollywood and the whole world of cinema use it as a source of inspiration. The fantastic, philosophical thought of Western cinema is always based on Dante because the divine comedy is the text of a root culture that inspires a massive civilization. Cinema of Jean Luc Godard is a cinema that starts with the New Wave and continues with a totally different world of language. The study addresses the narrative of the Battle of Sarajevo, which takes place in his film “Our Music” that he created in 2015, in line with Dante’s style. The most important metaphor here is Sarajevo. Although ‘Our Music’ may seem as a film which questions where and when the Western civilization’s tolerance for “the other” would end, it is a quasi – experimental fiction documentary. 

Dünya yeni bir savaş çağına daha adım atarken diğer yandan Hümanizma da yükselen bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Dante Alighieri İlahi Komedya’yı sadece bir edebiyat eseri ve düşsel bir gezi olarak değil aynı zamanda devrin siyasal otoritesine tepki duyarak yazmıştır. Üç bölümden oluşan Cennet, Cehennem ve Araf anlatıları öylesine güçlü metaforlar yarattı ki döneminden bu yana Avrupalı sanatçıların gerçekten ilham kaynağı oldu. Dante, okuyucuyu ölüm sonrası bir seyahat macerasına davet ederken gerçekler, yalanlar ve imgeler dünyasında insanı inceledi. Sandro Botticelli’den Salvador Dali’ye kadar tüm ressamlara ilham verdi. Çünkü güçlü görseller güçlü sözlerle yapılır. Dante’nin zamansızlığı Hollywood ve tüm dünya sinemasında da ilham kaynağı olarak kullanılmasıyla açıklanabilir. Batı sinemasının fantastik, felsefi düşüncesinin altında mutlaka Dante vardır. Çünkü ‘İlahi Komedya’ kök kültür olarak koca bir uygarlığa ilham veren metindir. Jean Luc Godard’ın sineması ise ‘Yeni Dalga’ ile başlayıp apayrı bir dünya diliyle devam eden sinemadır. Çalışmada, Godard’ın 2015 yılı yapımı ‘’Müziğimiz’’ filminin içinde yer alan Dante çizgisinde yarattığı Saraybosna Savaşı’nın anlatısı ele alınmıştır. Filmde, en önemli metafor Saraybosna’dır. ‘’Müziğimiz’’ Batı uygarlığının “öteki” ne hoşgörü sınırının nerede ne zaman biteceğini sorgulayan bir film olarak görülse de yarı deneysel bir belgeseldir.

 • Referans1-COLUM, Murphy. (2013). Aza Beast, Terazi Yayıncılık Çev: Sina Baydur, Ankara.
 • Referans2-DERMAN Deniz. (1993). Jean-Luc Godard'ın Sinemasında Kadının Yeniden sunumu; Değişim Sinema Dizisi:1; ISBN 975-7864-00-5; Değişim Yayınları, Ankara.
 • Referans3-DERVİŞ Mahmud. (2009). Gazze için Sessizlik, Özgür Yayınları, Çev: Hakan Özkan, İstanbul.
 • Referans4-DERVİŞ, Mahmud. ( 2015). Mural, Kırmızı Yayınları, Çev: Mehmet Hakkı Suçin, İstanbul.
 • Referans5-ECO Umberto. (2014). Beş Ahlak Yazısı, Can Yayınları, çev: Kemal Atakay, İstanbul.
 • Referans6-GÜRBÜZ Özge. (2014). Modern Sinemanın Erken Tarihi Ve Modern Sinema Örneği Olarak Jean Luc Godard Sineması, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt: 2 ,sayı:4, s. 1-21
 • Referans7-GÜR Ceylin. (2016). Godard Sinemasına Bir Bakış, http://iletisim.ieu.edu.tr/univers/?p=34609 (Erişim tarihi 10.10.2018)GÜRSEL Nedim. (1999). Yüzyıl Biterken, Kavram yayınları, İstanbul.
 • Referans8-GODARD, J.L. (2014). Godard, Godard’ı Anlatıyor, Çev: Aykut Derman, Metis Yayınevi, İstanbul.
 • Referans9-GOYTİSOLO Juan. (1993). Yeryüzünde Bir Sürgün, Çev: Neyire Gül Işık, Metis Yayınevi, İstanbul.
 • Referans10-SERT, Halide. (2004). Mostar Köprüsü (Yayımlanmamış Rapor), KGM, Ankara, Türkiye
 • Referans11-TUTAL Nilgün. (2005). Küreselleşme, İletişim, Kültürlerarasılık, Kırmızı yayınları, İstanbul.
 • Referans12-UĞUR İlkay ve YILMAZ Mehmet. (2016). Karşı Sinema Perspektifinden Godard Sineması Ve ‘Serseri Aşıklar’ Film örneği, OÜSBAD, s,206-2019.
 • Referans13-Yaralı Filistin’in Ozanı Mahmut Derviş, (1983). Varlık Dergisi, Çev: Yunus Çakır, sayı: 909.
 • Referans14-YAVUZ Hakan. (2017). Bir Savaş Suçu Olarak Kültürel Miras Niteliğindeki Eserlere Yönelik Saldırı Eylemi Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Al Mahdi Kararı Üzerine Bir İnceleme, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 75, Sayı 3, s 161-196.
Primary Language tr
Subjects Cultural Studies
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Hale TORUN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 17, 2019

Bibtex @art and literature { mahder538682, journal = {Motif Akademi Halkbilimi Dergisi}, issn = {1308-4445}, address = {Derviş Ali Mah. Kariye Yağhanesi Sok. No: 5}, publisher = {Motif Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {426 - 439}, doi = {10.12981/mahder.538682}, title = {JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA}, key = {cite}, author = {TORUN, Hale} }
APA TORUN, H . (2019). JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 12 (26) , 426-439 . DOI: 10.12981/mahder.538682
MLA TORUN, H . "JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 (2019 ): 426-439 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/45849/538682>
Chicago TORUN, H . "JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 (2019 ): 426-439
RIS TY - JOUR T1 - JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA AU - Hale TORUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12981/mahder.538682 DO - 10.12981/mahder.538682 T2 - Motif Akademi Halkbilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 426 EP - 439 VL - 12 IS - 26 SN - 1308-4445- M3 - doi: 10.12981/mahder.538682 UR - https://doi.org/10.12981/mahder.538682 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA %A Hale TORUN %T JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA %D 2019 %J Motif Akademi Halkbilimi Dergisi %P 1308-4445- %V 12 %N 26 %R doi: 10.12981/mahder.538682 %U 10.12981/mahder.538682
ISNAD TORUN, Hale . "JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 / 26 (June 2019): 426-439 . https://doi.org/10.12981/mahder.538682
AMA TORUN H . JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2019; 12(26): 426-439.
Vancouver TORUN H . JEAN LUC GODARD’IN ‘MÜZİĞİMİZ’ FİLMİ VE BİR TANIK OLARAK SARAYBOSNA. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2019; 12(26): 439-426.