Year 2019, Volume 12 , Issue 26, Pages 344 - 358 2019-06-17

THE EVALUATION OF THE USE OF IDIOMS IN RAP MUSIC IN THE CONTEXT OF INTERTEXTUALITY ON SAGOPA KAJMER SAMPLE
RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Nagihan ÇETİN [1]


Music, when considering the forms of performing it, its functions and its effect on people, is a very difficult branch of art to define. As music can be performed with instruments, it is also possible to perform it vocally. In addition to the music itself, the verbal elements that accompany it carry the traces of the culture, as well as the emotions, thoughts and dreams of the person who makes it.  When considered from the viewpoint of intertextuality, no text comes into existence independent of the culture in which it is created; the one who creates the text, adds cultural elements to the text consciously or unconsciously. These cultural elements may be faith, belief, value judgment, or a phrase.

In the introduction of this study, intertextuality is emphasized in the theoretical framework.It is pointed out that cultural values, as a way of continuing their existence, should be included in the intertextual process and they should be used in new contexts as needed. Later on in the study, the idioms in Turkish and their basic characteristicsare outlined.It is stated that the characteristic of idioms being established phrases can be changed within the context in compliance with intertextuality.Definition and properties of rap music, which constitutes the research area of the study, and the fields in which the rap music is active in Turkey are mentioned; information about Sagopa Kajmer, whose songs were analyzed within the scope of the study, is given.

In the review and evaluation section of the study, it was found that the idioms were used quite frequently in the songs of Sagopa Kajmer, while some of the preferred idioms were used in their established form, others had theirsyntaxesor words modified. In the examples from rap music, which is known tohave criticism on its basis, it is seen that the idioms which have a negative meaning are generally preferred, and criticism is made through idioms. It was determined that with all these usage characteristics, idioms are included in the intertextual process in rap music, and this situation is considered as a contribution to the updating of the idioms that have cultural qualities and to continue their existence in new contexts.

Müzik, yapım şekilleri, işlevleri ve insanlar üzerindeki etkileri düşünüldüğünde tanımlanması oldukça zor olan bir sanattır. Müzik enstrümantal bir icraya sahip olduğu gibi müziğin sözlü icrası da mümkündür. Müziğin yanı sıra ona eşlik eden sözlü unsurlar da onu meydana getiren kişinin duygu, düşünce ve hayalleri kadar o kişinin mensubu olduğu kültürden izler taşır. Metinlerarasılık açısından düşünüldüğünde hiçbir metin, içinde oluşturulduğu kültürden bağımsız olarak ortaya çıkmaz; metni oluşturan, bilinçli ya da bilinçsiz oluşturduğu metnine kültürel unsurları taşır. Bu kültürel unsurlar inanç, inanış, değer yargısı ya da bir söz kalıbı olabilir. Yapılan bu çalışma ile de Sagopa Kajmer’in şarkı sözlerinden hareketle rap müzikte kültürün durağanlık yanında değişim ve dönüşüm özelliklerini deyimler üzerinden gösterebilmek amaçlanmıştır.

Çalışmanın giriş kısmında, kuramsal çerçevede, metinlerarasılık üzerinde durulmuştur. Kültürel değerlerin varlığını devam ettirmesinin bir yolu olarak metinlerarası sürece dâhil edilmeleri ve ihtiyaca göre yeni bağlamlarda kullanılmaları gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Çalışmanın devamında Türkçedeki deyimler ve bunların temel özellikleri ana hatları ile açıklanmıştır. Deyimlerin kalıplaşmış söz grupları olma özelliğinin bağlam içerisinde metinlerarasılığa uygun olarak değişebileceği belirtilmiştir. Çalışmanın inceleme alanını oluşturan rap müzik türünün ne olduğu ve bunun özellikleri ile Türkiye’de rap müziğin etkin olduğu alanlardan bahsedilmiş; çalışma kapsamında şarkıları incelenen Sagopa Kajmer hakkında bilgi verilmiştir.

Çalışmanın inceleme ve değerlendirme bölümünde ise Sagopa Kajmer’in şarkılarında deyimlerin oldukça sık kullanıldığı, tercih edilen deyimlerin bir kısmı kalıplaşmış şekli ile kullanılırken bir kısmında deyimlerin bazen söz dizimi bazen de kelime bazında değiştirilerek kullanıldığı saptanmıştır. Temelinde eleştiri olduğu bilinen rap müzik örneklerinde deyimlerin genellikle olumsuz anlama sahip olanlarının tercih edildiği, deyimler vasıtasıyla eleştirilerin yapıldığı görülmüştür.  Tüm bu kullanım özelikleri ile deyimlerin rap müzikte metinlerarası sürece dâhil edildiği saptanmış, bu durum kültürel bir özellik taşıyan deyimlerin güncellenerek, yeni bağlamlarla varlıklarını devam ettirmelerine bir katkı olarak değerlendirilmiştir. 

 • AKSOY, Ömer Asım (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1, Ankara: İnkılap Yayınevi.
 • AKTULUM, Kubilay (2013), Folklor ve Metinlerarasılık, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • AKTULUM, Kubilay (2017), Müzik ve Metinlerarasılık, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • ANGI, Eda Çiğdem (2013) “Müzik Kavramı ve Türkiye’de Dinlenen Bazı Müzik Türleri”, İdil Dergisi, Cilt 2, Sayı 10, s. 59- 81.
 • COHEN, Droll (2008), The role of Rap/Hip Hop music in the meaning and maintenance of identity in South African youth, Faculty of Humanities University of the Witswatersrand Johannesburg, in partial fulfillment of the requirements of the Degree of Master of the Arts (Clinical Psychology).
 • DAĞLI, Ahmet- ÖZDEMİR, Cafer (2015), “Halk Şairlerinin Diliyle Deyimler”, Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, ss. 101-110.
 • EROL, Lütfü (2001), Neden Klasik Müzik… Klasik Müziğe İlgi Duyanlar İçin Kılavuz Kitap, Ankara: Yurtrenkleri Yayınevi.
 • SARPKAYA, Seçkin (2018), “Türk Dünyası Metal Müzik Gruplarının Şarkılarında Türk Halk Bilgisi Ürünlerinin Kullanımına Dair Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Bildiri Kitabı, 10-12 Ekim 2018 Sivas, Edit. Bekir Zengin, Kriter Yayınları, s. 415-432.
 • UĞUR ÇERİKAN, Fidan, (2018), “Türk Atasözlerinde Demirin Anlamı ve İşlevselliği”, Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl 6, Sayı 13, s. 162-176.
 • URL-1 : “Sagopa Kajmer” http://tr.wikipedia.org/wiki/Rap (Erişim tarihi: 11.03. 2012)
 • URL-2: “İşte Bilinmeyen Hikâyesi Sagopa Kajmer Kimdir” https://www.haberler.com/iste-bilinmeyen-hikayesi-sagopa-kajmer-kimdir-11194260-haberi/ [Erişim tarihi: 19.01.2019]
 • (URL-5): https://www.youtube.com/watch?v=01n1S9b7QUE (Erişim tarihi: 21.03.2019)
 • (URL-8): https://www.youtube.com/watch?v=11S1ILBpPIU (Erişim tarihi: 21.03.2019)
 • (URL-7): https://www.youtube.com/watch?v=a94uKQFCJFs (Erişim tarihi: 21.03.2019)
 • (URL-3): https://www.youtube.com/watch?v=EEFuRA7vyXc (Erişim tarihi: 21.03.2019)
 • (URL-9): https://www.youtube.com/watch?v=k1tokTG4CyI (Erişim tarihi: 21.03.2019)
 • (URL-12): https://www.youtube.com/watch?v=NzM7kdKctyg (Erişim tarihi: 21.03.2019)
 • (URL-11): https://www.youtube.com/watch?v=sRUHCUEAFes (Erişim tarihi: 21.03.2019)
 • (URL-10): https://www.youtube.com/watch?v=TIR_13SdBss (Erişim tarihi: 21.03.2019)
 • (URL-6): https://www.youtube.com/watch?v=U48R5jVxdGI (Erişim tarihi: 21.03.2019)
 • (URL-4): https://www.youtube.com/watch?v=--x7JPe1SWs (Erişim tarihi: 21.03.019)
Primary Language tr
Subjects Folklore
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5098-2573
Author: Nagihan ÇETİN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 17, 2019

Bibtex @research article { mahder562657, journal = {Motif Akademi Halkbilimi Dergisi}, issn = {1308-4445}, address = {Derviş Ali Mah. Kariye Yağhanesi Sok. No: 5}, publisher = {Motif Yayıncılık}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {344 - 358}, doi = {10.12981/mahder.562657}, title = {RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Nagihan} }
APA ÇETİN, N . (2019). RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 12 (26) , 344-358 . DOI: 10.12981/mahder.562657
MLA ÇETİN, N . "RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 (2019 ): 344-358 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mahder/issue/45849/562657>
Chicago ÇETİN, N . "RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 (2019 ): 344-358
RIS TY - JOUR T1 - RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Nagihan ÇETİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.12981/mahder.562657 DO - 10.12981/mahder.562657 T2 - Motif Akademi Halkbilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 344 EP - 358 VL - 12 IS - 26 SN - 1308-4445- M3 - doi: 10.12981/mahder.562657 UR - https://doi.org/10.12981/mahder.562657 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Nagihan ÇETİN %T RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Motif Akademi Halkbilimi Dergisi %P 1308-4445- %V 12 %N 26 %R doi: 10.12981/mahder.562657 %U 10.12981/mahder.562657
ISNAD ÇETİN, Nagihan . "RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 12 / 26 (June 2019): 344-358 . https://doi.org/10.12981/mahder.562657
AMA ÇETİN N . RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2019; 12(26): 344-358.
Vancouver ÇETİN N . RAP MÜZİKTE DEYİMLERİN KULLANIMININ SAGOPA KAJMER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2019; 12(26): 358-344.