Year 2020, Volume 13 , Issue 30, Pages 860 - 874 2020-06-15

MUTSUZLUĞUN “KAPI”SINDAKİ KADINA PSİKANALİTİK AÇIDAN BAKIŞ
A PSYCHOANALYTIC OVERVIEW OF THE WOMAN IN THE “DOOR” OF UNHAPPINESS

Necla DAĞ [1]


Romancılığı ile tanınan İnci Aral, 1979 yılında “Ağda Zamanı” adlı öykü kitabı ile edebiyat dünyasına girer. Öykü kitaplarını art arda yayımlayarak insana dair pek çok konuyu işler. İnci Aral öykülerinde kendi yaşamından anıları işler. Onun kahramanları genellikle mutsuz ailelerde büyüyen çocuklar, eşleriyle anlaşamayan kadınlar ve aile veya toplum tarafından baskı yoluyla sindirilmiş bireylerdir. Kahramanları yazarın yaşamının tanıkları gibidir. Onun yaşadıkları kahramanları için sağlam bir kurgu oluşturur. Küçük yaştayken yaşadığı ailevi sorunlar hem Aral’ın yaşamını hem de kahramanlarının geleceğini tayin eder. Eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı sorunları kadın duyarlılığı ile öykülerinde ele alır. Kadının aile ve toplum içindeki yalnızlığına, kırgınlıklarına, mücadelesine, mutsuz evlilikler açısından yaklaşır.

Kapı öyküsünde günlük kısa bir kesiti anlatılarak kadını sınırlayan, kurallara bağlayan ve mutsuz bir yaşama sürükleyen evlilikler mercek altına alınır. Bu kısa zaman dilimi bile kadının yaşadığı sorunları derinlemesine açıklar. Bu çalışmada İnci Aral’ın “Kapı” öyküsü incelenerek yazarın evlilik kurumuna, kadın sorunlarına yaklaşımı ele alınacaktır. İletişim sorunu olan ailelerde çocukların baba figürü nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, bireyin yaşadığı travmalar, psikanalitik kuram ışığında incelenecektir.

İnci Aral, known for her novelization, debuted in 1979 with the short story book “Waxing Time”. She handles many human subjects by publishing story books repeatedly. İnci Aral processes memories from her own life in her stories. His protagonists are often children growing up in unhappy families, women unable to get along with their partners, and individuals intimidated by oppression by family or society. Its protagonists are like witnesses to the author's life. It forms a solid fiction for the protagonists they experience. The family problems she experienced when she was young determined both Aral’s life and the future of his heroes. She addresses the problems she experienced after leaving her husband with female sensitivity in his stories. Approaches the loneliness, resentment and struggle of the woman in the family and society in terms of unhappy marriages. She tells a daily cross-section in the story of the “Door”, in which she takes issue with marriage, which limits the woman, binds her to the rules and leads her to an unhappy life. Even this short period of time explains in depth the problems the woman is experiencing.

In this study, Inci Aral’s “Door” story will be examined and the author's approach to the institution of marriage and women's problems will be examined. Parents with communication problems will focus on the problems children experience due to the father figure. The effects of the traumas experienced by the individual on the life of the individual from the light of psychoanalytic theory will be emphasized.

 • ALPER, Yasemin (2015). “İnci Aral’ın Mor Romanına Psikanalitik Açıdan Bir Bakış”. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10/12, s. 15-38.
 • ANDAÇ, Feridun (2004). Edebiyatımızın Kadınları (Edebiyatımızın Kadınlarıyla Yapılmış Söyleşiler). İstanbul: Dünya Yayınları.
 • BARBAROSOĞLU, Nalan (1997). “İnci Aral'la Söyleşi”. Adam Öykü, S.II, Temmuz- Ağustos 1997, s.36-37.
 • ARAL, İnci (2008). Ağda Zamanı. İstanbul: Turkuvaz Kitap Yayınları, s.32-39.
 • ARAL, İnci (2009). Anlar İzler Tutkular (Deneme). İstanbul: Turkuvaz Kitap Yayınları.
 • CEBECİ, Oğuz (2004). Psikanaltik Edebiyat Kuramı. İstanbul: İthaki Yayınları.
 • ÇALDAK, Mustafa (2013). “Hasan Ali Toptaş Romanlarının Psikanalitik Çözümlemesi.”, (Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • EMRE, İsmet (2006). Edebiyat ve Psikoloji. Ankara: Anı Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • HALL, CALVİN S. (1999). Freudyen Psikolojiye Giriş. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • LEKESİZ, Ömer (2000). Yeni Türk Edebiyatında Öykü. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • MORAN, Berna (1998). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: Cem Yayınları.
 • OAKLEY, Ann (1974). Women's Work: The Housewife, Past and Present, New York: Pantheon Books.
 • TONGA, Necati (2016). Yaşayan Hikayemiz Günümüz Türk Hikayesi Üzerine İncelemeler. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • TOSUN, Necip (2014). Modern Öykü Kuramı. İstanbul: Hece Yayınları.
 • TÜRKEŞ, Ö. (2003). http://kirmizikediedebiyat.blogspot.com/2013/11/portre-inci-aral.html (Erişim tarihi: 29.02.2020)
Primary Language tr
Subjects Literary Reviews
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7961-2960
Author: Necla DAĞ (Primary Author)
Institution: Aksaray Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 15, 2020

APA Dağ, N . (2020). MUTSUZLUĞUN “KAPI”SINDAKİ KADINA PSİKANALİTİK AÇIDAN BAKIŞ . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 13 (30) , 860-874 . DOI: 10.12981/mahder.700269