Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Atıl Maden Ocaklarının Rekreasyonel Amaçlar için Kullanımı: Burdur Kenti Örneği

Year 2017, Volume 8, Issue 2, 184 - 190, 23.08.2017
https://doi.org/10.29048/makufebed.322754

Abstract

Maden kaynaklarının çıkarılması ülkelerin endüstriyel gelişimi için son derece önemlidir. Bu anlamda, farklı yöntemlerle elde edilen maden kaynaklarının ülkelerin kullanımına sunulması gerekmektedir. Ancak, maden çıkarma işlemleri sırasında kullanılan yöntemlerin sonucu olarak topoğrafyada büyük ölçüde değişiklikler meydana gelmektedir. Madencilik faaliyetleri doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından bir tehdit olarak görülmesine rağmen, maden alanlarının ilginç yüzey şekillerine sahip olmaları ve yeraltı galerilerinin insanlar için ilginç görünmeleri nedenleriyle bu alanlar madencilik faaliyetlerinden sonra geri kazanılabilir ve rekreasyonel amaçlar için kullanılabilirler. Türkiye’de madencilik faaliyetleri tamamlanmış ve geri kazanılmadan terkedilmiş birçok maden ocağı bulunmaktadır. Bu maden ocaklarının zaman kaybedilmeden devletin ilgili kurumları tarafından geri kazanılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, Burdur kentinde ekonomik ömrünü tamamlamış iki açık maden ocağı için topoğrafyalarına uygun olarak rekreasyonel kullanım olanakları hakkında öneriler getirilmiş ve avan projeleri çizilmiştir.

References

 • Acar, D.Ö. (2007). Türkiye’de Açık Ocak Kömür Madenciliği Sonrası Peyzaj Onarım Çalışmalarının İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Akpınar, N., Kara, D., Ünal, E. (1993). Açık Ocak Madenciliği Sonrası Alan Kullanım Planlaması. Türkiye XIII. Madencilik Kongresi, 10-14 Mayıs 1993, s. 327-340, İstanbul.
 • Bauer, A.M. (2000). Reclamation Planning of Pits and Quarries. LATIS, Washington, DC, USA.
 • Cındık, Y., Acar, C. (2010). Faaliyeti Bitmiş Taş Ocaklarının Yeniden Rehabilite Edilmesi ve Doğaya Kazandırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1): 11-18.
 • Düzgün, H.Ş. (2016). Maden Kapatma Planlaması ve Doğaya Yeniden Kazandırmanın Temel İlkeleri. http://users.metu.edu.tr/duzgun/madencilik_cevre_duzgun.pdf.
 • Gentili, R., Sgorbati, S., Baroni, C. (2011). Plant Species Patterns and Restoration Perspectives in the Highly Disturbed Environment of the Carrara Marble Quarries (Apuan Alps, Italy). Restoration Ecology, 19: 32-42.
 • Karaman, B. (2010). Açık Ocak Madenciliği Sırasında Bozulan Sahaların Yeniden Düzenlenmesi ve KKTC'de Bazı Uygulamalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Oğurlu, İ., Aksu, G.A., Sözgen, Ö.T. (2014). İşleyen ve İşi Bitmiş Taş ve Mermer Ocaklarının Peyzaj Rekreasyon ve Biyotop Tasarım Potansiyeli. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 18-20 Eylül 2014, s. 227-241, Isparta.
 • Özcan, A.U. (2009). Ankara-Hasanoğlan Taş Ocaklarının Onarımı ve Kentsel Kullanım Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
 • Seçkin, Ö.B., Yayım, Ş.D. (2006). Taş ve Maden Ocağı Alanlarının Rehabilitasyonu Olanakları (İstanbul Ağaçlı Yöresi Açık Maden Alanı Örneği). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 56: 1-9.
 • Topay, M., Koçan, N. (2007). Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Açık Maden Ocaklarının Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi. Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi, s 187-195, Ankara.
 • Turnacıgil, A. (2008). Yeniköy Ağaçlı Civarındaki Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ulusoy, Y., Ayaşlıgil, T. (2012). Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu ve Doğaya Yeniden Kazandırılmasının “Şile-Avcıkoru” Örneğinde İrdelenmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 62: 21-36.

Usage of Ineffective Mining Quarries for Recreational Purposes: The Case Study of Burdur City, Turkey

Year 2017, Volume 8, Issue 2, 184 - 190, 23.08.2017
https://doi.org/10.29048/makufebed.322754

Abstract

The extraction of the mine resources is crucial for the industrial development of the countries. In this sense, the mine resources obtained by means of different methods should be presented to the service of the countries. However, considerable changes occur in the topography as a result of the used methods during the extraction processes of the mine. Although mining seems as a threat for the sustainable use of natural resources, the mining areas can be reclaimed after mining and they can be used for recreational purposes because they have interesting surface shapes and the underground galleries are interesting to the people. In Turkey, there are many mining quarries that have been abandoned without reclaiming after completing their mining activities. These quarries need to be reclaimed by the relevant institutions of the state without wasting time. In the current study, proposals about recreational use possibilities are made and concept design are drawn for opencast mining that have completed its economic value in Burdur city depends on its topographical structure. 

References

 • Acar, D.Ö. (2007). Türkiye’de Açık Ocak Kömür Madenciliği Sonrası Peyzaj Onarım Çalışmalarının İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Akpınar, N., Kara, D., Ünal, E. (1993). Açık Ocak Madenciliği Sonrası Alan Kullanım Planlaması. Türkiye XIII. Madencilik Kongresi, 10-14 Mayıs 1993, s. 327-340, İstanbul.
 • Bauer, A.M. (2000). Reclamation Planning of Pits and Quarries. LATIS, Washington, DC, USA.
 • Cındık, Y., Acar, C. (2010). Faaliyeti Bitmiş Taş Ocaklarının Yeniden Rehabilite Edilmesi ve Doğaya Kazandırılması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1): 11-18.
 • Düzgün, H.Ş. (2016). Maden Kapatma Planlaması ve Doğaya Yeniden Kazandırmanın Temel İlkeleri. http://users.metu.edu.tr/duzgun/madencilik_cevre_duzgun.pdf.
 • Gentili, R., Sgorbati, S., Baroni, C. (2011). Plant Species Patterns and Restoration Perspectives in the Highly Disturbed Environment of the Carrara Marble Quarries (Apuan Alps, Italy). Restoration Ecology, 19: 32-42.
 • Karaman, B. (2010). Açık Ocak Madenciliği Sırasında Bozulan Sahaların Yeniden Düzenlenmesi ve KKTC'de Bazı Uygulamalar. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Oğurlu, İ., Aksu, G.A., Sözgen, Ö.T. (2014). İşleyen ve İşi Bitmiş Taş ve Mermer Ocaklarının Peyzaj Rekreasyon ve Biyotop Tasarım Potansiyeli. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, 18-20 Eylül 2014, s. 227-241, Isparta.
 • Özcan, A.U. (2009). Ankara-Hasanoğlan Taş Ocaklarının Onarımı ve Kentsel Kullanım Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.
 • Seçkin, Ö.B., Yayım, Ş.D. (2006). Taş ve Maden Ocağı Alanlarının Rehabilitasyonu Olanakları (İstanbul Ağaçlı Yöresi Açık Maden Alanı Örneği). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 56: 1-9.
 • Topay, M., Koçan, N. (2007). Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Açık Maden Ocaklarının Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi. Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi, s 187-195, Ankara.
 • Turnacıgil, A. (2008). Yeniköy Ağaçlı Civarındaki Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ulusoy, Y., Ayaşlıgil, T. (2012). Açık Maden Ocaklarının Rehabilitasyonu ve Doğaya Yeniden Kazandırılmasının “Şile-Avcıkoru” Örneğinde İrdelenmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 62: 21-36.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

Latif Gürkan KAYA
orcid.org/0000-0001-8033-1480
Türkiye


Cengiz YÜCEDAĞ
Türkiye


Bora BİNGÖL
0000-0001-9644-0921
Türkiye

Publication Date August 23, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Kaya, L. G. , Yücedağ, C. & Bingöl, B. (2017). Atıl Maden Ocaklarının Rekreasyonel Amaçlar için Kullanımı: Burdur Kenti Örneği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (2) , 184-190 . DOI: 10.29048/makufebed.322754

Cited By

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.