Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Bina İçlerinde Depremin Zararlarını Önleyici Mekansal Tasarım Yaklaşımları

Year 2018, Volume 9, Issue 1, 55 - 62, 06.02.2018
https://doi.org/10.29048/makufebed.377482

Abstract

Türkiye'nin büyük bir bölümü Anadolu deprem fayı üzerinde yer almaktadır ve son yıllarda birçok deprem meydana gelmiştir; bu da depreme dayanıklı konut tasarımları anlayışını zorunlu kılmıştır. Ana hedef, yapısal göçleri önleyerek hayat güvenliğini sağlamaktır. Bu çalışmada, konut iç mekânı deprem anında üst katın çöküşüne karşı kavramsal olarak tasarlanmış ve bu anlayışla tasarım konseptleri geliştirilmiştir. Tasarımlar, 3ds Max programını kullanarak yapılmıştır. Bu tasarımlarda en önemli nokta, mekânın tüm unsurlarının duvara sabitlenmesi ve işlev kazanmasıdır. Böylece, deprem hasarları en aza indirgenebilir. Buna ek olarak, iç mekânlarda kullanılan mobilyaların estetik ve çok fonksiyonlu olması önemlidir. Sonuç olarak, depreme dayanıklı tasarım sadece statik bir süreç değil, aynı zamanda sürekli gelişen bir süreçtir.

References

 • Ahmadnejad, M.S., Darbandi, M. (2015). Study of safe design against earthquake with the furniture in kindergarten, based on the idea of the triangle of life. Current World Environment. 10 (Special Issue 1): 831-834.
 • Anonymous. (2017a). Houses and interiors report. Sismile project. http://sismileproject.com/pdf/DESCRIPTION%20OF%20HOUSES%20AND%20THEIR%20INTERIORS.pdf. (Access date: 05.07.2017)
 • Anonymous. (2017b). Earthquake resistant steel structure. http://constructalia.arcelormittal.com/files/Earthquake_EN-30417e866429d8b43c667cbab068084c.pdf. (Access date: 05.07.2017)
 • Azimi, N., Asgary, A. (2013). Rural residents and choice of building earthquake-resistant house: results of a choice experiment study. Environmental Hazards. 12 (3-4): 240-257.
 • FEMA. (2010). Earthquake-Resistant Design Concepts. Report number: FEMA P-749. Report of Federal Emergency Management Agency of the US Department of Homeland Security By the National Institute of Building Sciences Building Seismic Safety Council. Washington, DC.
 • Gülkan, P., Langenbach, R. (2004). The earthquake resistance of traditional timber and masonry dwellings in Turkey. 13th World Conference on Earthquake Engineering, August 1-6, 2004, Vancouver, Canada, Paper No:2297.
 • Hurol, Y. (2014). On ethics and the earthquake resistant interior design of buildings. Science Engineering Ethics. Science Engineering Ethics. 20:171-181.
 • JIA - JASO. (2012). Earthquake-resistant design for architects. The Japan Institute of Architects and Japan Aseismic Safety Organization. Shinkosha Printing Co. Tokyo.
 • Lewis, J. (2003). Housing construction in earthquake-prone places: Perspectives, priorities and projections for development. The Australian Journal of Emergency Management, 18(2): 35-44.
 • Şener, S. M., Altun, M.C. (2009). Design of a post disaster temporary shelter unit. ITU A|Z, 6(2):58-74.
 • Von Winterfeldt, D., Roselund, N., Kitsuse, A. (2000). Framing Earthquake Retrofitting Decisions: The Case of Hillside Homes in Los Angeles. PEER Report 2000/03. Pacific Earthquake Engineering Research Center College of Engineering University of California, Berkeley.

Spatial Design Approaches to Prevent Damages from Earthquake inside the Buildings

Year 2018, Volume 9, Issue 1, 55 - 62, 06.02.2018
https://doi.org/10.29048/makufebed.377482

Abstract

The facts that a large part of Turkey is located on Anatolian earthquake fault and that many earthquakes have occurred in recent years have forced earthquake-resistant housing designs. The main objective is to ensure the safety of life by preventing structural migrations. In this study, the parts of house are conceptually designed against the collapse of the upper floor at the time of an earthquake and these design concepts are illustrated. The design concepts have been done by using the 3ds Max program. The most important point in these designs is that all the elements of space fix to wall and are functional. Thus, earthquake damages can be minimized. In addition, it is important that furniture used in the interior areas should be aesthetic and multifunctional. In conclusion, earthquake-resistant design is not only a static process, but also it is constantly evolving.

References

 • Ahmadnejad, M.S., Darbandi, M. (2015). Study of safe design against earthquake with the furniture in kindergarten, based on the idea of the triangle of life. Current World Environment. 10 (Special Issue 1): 831-834.
 • Anonymous. (2017a). Houses and interiors report. Sismile project. http://sismileproject.com/pdf/DESCRIPTION%20OF%20HOUSES%20AND%20THEIR%20INTERIORS.pdf. (Access date: 05.07.2017)
 • Anonymous. (2017b). Earthquake resistant steel structure. http://constructalia.arcelormittal.com/files/Earthquake_EN-30417e866429d8b43c667cbab068084c.pdf. (Access date: 05.07.2017)
 • Azimi, N., Asgary, A. (2013). Rural residents and choice of building earthquake-resistant house: results of a choice experiment study. Environmental Hazards. 12 (3-4): 240-257.
 • FEMA. (2010). Earthquake-Resistant Design Concepts. Report number: FEMA P-749. Report of Federal Emergency Management Agency of the US Department of Homeland Security By the National Institute of Building Sciences Building Seismic Safety Council. Washington, DC.
 • Gülkan, P., Langenbach, R. (2004). The earthquake resistance of traditional timber and masonry dwellings in Turkey. 13th World Conference on Earthquake Engineering, August 1-6, 2004, Vancouver, Canada, Paper No:2297.
 • Hurol, Y. (2014). On ethics and the earthquake resistant interior design of buildings. Science Engineering Ethics. Science Engineering Ethics. 20:171-181.
 • JIA - JASO. (2012). Earthquake-resistant design for architects. The Japan Institute of Architects and Japan Aseismic Safety Organization. Shinkosha Printing Co. Tokyo.
 • Lewis, J. (2003). Housing construction in earthquake-prone places: Perspectives, priorities and projections for development. The Australian Journal of Emergency Management, 18(2): 35-44.
 • Şener, S. M., Altun, M.C. (2009). Design of a post disaster temporary shelter unit. ITU A|Z, 6(2):58-74.
 • Von Winterfeldt, D., Roselund, N., Kitsuse, A. (2000). Framing Earthquake Retrofitting Decisions: The Case of Hillside Homes in Los Angeles. PEER Report 2000/03. Pacific Earthquake Engineering Research Center College of Engineering University of California, Berkeley.

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

Latif Gürkan KAYA
0000-0001-8033-1480


Cengiz YÜCEDAĞ


Hüseyin Samet AŞIKKUTLU (Primary Author)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3518-7202
Türkiye


Hale ÇOKYİĞİT This is me

Publication Date February 6, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Kaya, L. G. , Yücedağ, C. , Aşıkkutlu, H. S. & Çokyiğit, H. (2018). Spatial Design Approaches to Prevent Damages from Earthquake inside the Buildings . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (1) , 55-62 . DOI: 10.29048/makufebed.377482

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.