Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 413 - 421 2019-09-30

Content Analysıs of Graduate Thesıs Prepared By Staff in Publıc Personnel in Turkey: 1986-2018
Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018

Murşit IŞIK [1]


The fact of public employees in Turkey is a popular subject that never falls off the agenda of the society with some specific matters such as the occupational exams to become a public personnel, the wages given to public personnel, the appointment of public personnel, the disruption of public services from time to time and bribery.In academic terms, researches have been carried out under the titles of public personnel, public employees, civil servants, problems of public personnel and after the problems are identified the required solutions are proposed. This study aims to examine qualitatively the studies carried out using the concept of public personnel at graduate level. In this context, 52 theses prepared between the years 1986-2018 were analyzed by grouping them with variables such as type of thesis, main subject, language, university, institute, department, access to theses and methods applied to theses.

Türkiye’de kamu personeli olgusu, iş arayan kişilerin kamu personeli olabilmek için girdiği sınavlarla, kamu personeline verilen ücretlerle, kamu personelinin atanması ve zaman zaman kamu hizmetlerinin aksaması ve rüşvet gibi konularla toplumun gündeminden hiç düşmeyen bir konu olma özelliğini sürdürmektedir. Akademik olarak ta kamu personeli, kamu çalışanı, devlet memuru gibi kavramlar adı altında araştırmalar yapılmakta, kamu personelinin sorunları tespit edilip çözüm önerileri sunulmaya çalışılmaktadır. Araştırma lisansüstü düzeyde kamu personeli kavramı kullanılarak yapılan çalışmaların nitel olarak incelenmesini amaçlamıştır. Bu kapsamda 1986-2018 yılları arasında hazırlanan 52 adet tez, tezlerin türü, temel konusu, dili, yapıldığı üniversite, enstitü, anabilim dalı, tezlere erişim durumu, tezlere uygulanan yöntemler gibi değişkenlerle gruplandırılarak analiz edilmeye çalışılmıştır.
  • BOZKURT, Ömer, ERGUN, Turgay ve SEZEN, Seriye (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yayını, Ankara.
  • DPB - DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI (2013), "Kamu Personel Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı", E-Haber (Kurumsal Web Sayfası), http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/haber/kamu-personel-sisteminin-sorunlar%C4%B1-cozum-onerileri-ve-2023-vizyonu-cal%C4%B1stay%C4%B1-270 (Erişim Tarihi: 15.08.2019).
  • DPB - DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI (2018), Kamu Personeli İstatistikleri, Devlet Personel Başkanlığı Yayını, Ankara, http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler/kamu-personeli-istatistikleri (Erişim Tarihi:15.08.2019).
  • GÖZLER, Kemal (2009), İdare Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa, 2.Baskı, Cilt:2.
  • GÜLER, Birgül Ayman (2005), Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
  • KAYAR, Nihat (2011), Kamu Personel Yönetimi, Ekin Yayınları, Bursa, 3.Baskı.
  • MECEK, Mehmet ve DOĞAN, Hüsna (2015), "İstihdam Açısından Yerel Yönetimlerin Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetimi", İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler (Ed. Mehmet Mecek, Mesut Doğan, Bekir Parlak), Bekad Yayınları, Antalya, ss.209-272.
  • ÖRNEK, Acar (1998), Kamu Yönetimi, Meram Yayın Dağıtım, İstanbul.
  • TDK - TÜRK DİL KURUMU (2011), "Personel", Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 11.Baskı, www.sozluk.gov.tr (Erişim Tarihi: 15.08.2019).
  • YILDIRIM, Cuma (2016), "Türk Kamu Personelinin Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İl Yönetimi Örneği", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9855-6290
Author: Murşit IŞIK (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { mana607436, journal = {Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi}, issn = {2636-8048}, address = {}, publisher = {Mehmet MECEK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {413 - 421}, doi = {10.33712/mana.607436}, title = {Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018}, key = {cite}, author = {IŞIK, Murşit} }
APA IŞIK, M . (2019). Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi , 2 (2) , 413-421 . DOI: 10.33712/mana.607436
MLA IŞIK, M . "Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 413-421 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mana/issue/49147/607436>
Chicago IŞIK, M . "Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 (2019 ): 413-421
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018 AU - Murşit IŞIK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33712/mana.607436 DO - 10.33712/mana.607436 T2 - Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 421 VL - 2 IS - 2 SN - 2636-8048- M3 - doi: 10.33712/mana.607436 UR - https://doi.org/10.33712/mana.607436 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018 %A Murşit IŞIK %T Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018 %D 2019 %J Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi %P 2636-8048- %V 2 %N 2 %R doi: 10.33712/mana.607436 %U 10.33712/mana.607436
ISNAD IŞIK, Murşit . "Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018". Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 2 / 2 (September 2019): 413-421 . https://doi.org/10.33712/mana.607436
AMA IŞIK M . Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018. Yönetim Akademisi. 2019; 2(2): 413-421.
Vancouver IŞIK M . Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 2019; 2(2): 421-413.