Year 2011, Volume 9 , Issue 35, Pages 199 - 206 2012-11-17

ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI

Esra YÜKSEL [1] , Ercan SARIDOĞAN [2]


INTERNATIONAL TRADE THEORIES AND THE CONTRIBUTIONS OF PAUL R. KRUGMAN

Abstract: International trade theories try to explain that free international trade provides increasing welfare for countries under given conditions. International trade theories are transformed and developed by differentiating conditions of natural and acquired endowments of countries by time.  Main aim of this study is to investigate contribution of Krugman by comparing literature on international trade theories. In addition to traditional international trade theories, Krugman states that international trade can occur and can be  profitable among countries whose technology, production cost and preferences are similar. Krugman emphasizes that monopolistic competition and product differentiation can contribute international trade. Free international trade expands markets for the firms and countries, in this way, expanding markets increases production scale of firms leading to decreasing costs. Main result of study is that Krugman contributes international trade theory by developing models indicating increasing gains for countries from international trade and by explaining differentiating dynamics of international trade.

 

 

 

Keywords: International Trade Theories, Paul Krugman,  Gains From International Trade.


ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve

PAUL R.KRUGMAN’IN  KATKILARI

Özet: Uluslararası ticaret teorileri, uluslararası serbest ticaretin, belirli koşullar altında, ülkeler için önemli refah artışları sağlayacağını ortaya koymaya çalışmaktadır.    Geliştirilen teoriler,  ülkelerin doğal ve kazanılmış üstünlüklerindeki dinamizmine bağlı olarak değişim göstermekte ve gelişmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Krugman’nın uluslararası ticaret teorilerine yaptığı katkıyı, uluslararası ticaret literatürünü karşılaştırmalı olarak inceleyerek ortaya koymaktır. Krugman’ın görüşleri, geleneksel uluslararası ticaret teorilerinden farklı olarak, ülkelerin benzer teknoloji, üretim maliyeti ve benzer tercihleri olsa bile uluslararası ticaretin yapılabileceği ve serbest ticaretin ülkelere kazançlar sağlayacağı yönündedir.  Krugman, tekelci rekabet piyasaları ve ürün farklılaştırmasının, uluslararası ticarete katkı yaptığını vurgulamıştır. Uluslararası serbest ticaretin firmalar ve ülkeler için pazarları genişlettiğini, genişleyen pazarların ise firmaların üretim ölçeğini artırarak maliyetlerinin düşmesine imkan verdiğini belirtmiştir. Çalışmanın temel sonucu, Krugman’ın, uluslararası ticaretin günümüzde ülkeler için kazançları devam ettireceğini açıklayarak, uluslararası ticaretin değişen yapısının anlaşılmasına önemli katkı yaptığını ortaya koymasıdır.

INTERNATIONAL TRADE THEORIES AND THE CONTRIBUTIONS OF PAUL R. KRUGMAN Abstract: International trade theories try to explain that free international trade provides increasing welfare for countries under given conditions. International trade theories are t
Primary Language tr
Journal Section Eski Sayılar
Authors

Author: Esra YÜKSEL

Author: Ercan SARIDOĞAN

Dates

Publication Date : November 17, 2012

Bibtex @ { maruoneri187791, journal = {Öneri Dergisi}, issn = {1300-0845}, eissn = {2147-5377}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2012}, volume = {9}, pages = {199 - 206}, doi = {10.14783/od.v9i35.1012000285}, title = {ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI}, key = {cite}, author = {YÜKSEL, Esra and SARIDOĞAN, Ercan} }
APA YÜKSEL, E , SARIDOĞAN, E . (2012). ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI. Öneri Dergisi , 9 (35) , 199-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17898/187791
MLA YÜKSEL, E , SARIDOĞAN, E . "ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI". Öneri Dergisi 9 (2012 ): 199-206 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/issue/17898/187791>
Chicago YÜKSEL, E , SARIDOĞAN, E . "ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI". Öneri Dergisi 9 (2012 ): 199-206
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI AU - Esra YÜKSEL , Ercan SARIDOĞAN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Öneri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 206 VL - 9 IS - 35 SN - 1300-0845-2147-5377 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Öneri Dergisi ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI %A Esra YÜKSEL , Ercan SARIDOĞAN %T ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI %D 2012 %J Öneri Dergisi %P 1300-0845-2147-5377 %V 9 %N 35 %R %U
ISNAD YÜKSEL, Esra , SARIDOĞAN, Ercan . "ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI". Öneri Dergisi 9 / 35 (November 2012): 199-206 .
AMA YÜKSEL E , SARIDOĞAN E . ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI. Öneri Dergisi. 2012; 9(35): 199-206.
Vancouver YÜKSEL E , SARIDOĞAN E . ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ ve PAUL R.KRUGMAN’IN KATKILARI. Öneri Dergisi. 2012; 9(35): 206-199.