Current Issue

Volume: 21 Issue: 2, 11/24/23

Year: 2023

Issue Editorial Board

Control Engineering, Mechatronics and Robotics, Mechatronics Engineering, Mechanical Engineering, Machine Design and Machine Equipment, CAD/CAM Systems, Manufacturing Processes and Technologies (Excl. Textiles)
Finite Element Analysis , Industrial Product Design, Engineering, Mechanical Engineering, Machine Design and Machine Equipment, Material Design and Behaviors, CAD/CAM Systems, Manufacturing Processes and Technologies (Excl. Textiles)
Assoc. Prof. Dr. Sezer ÖZERİNÇ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Mechanical Engineering, Materials Engineering, Nanotechnology
Mechanical Engineering, CAD/CAM Systems, Manufacturing Processes and Technologies (Excl. Textiles)
Prof. Dr. Ali Rıza YILDIZ Bursa Uludağ Üniversitesi
Optimization Techniques in Mechanical Engineering

1.     Makina tasarım ve imalatı alanında yerli teknoloji üretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı çalışmaları duyurmak.

2.     Bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini sağlamak.

3.     Yayımlanan çalışmalar üzerinde teknik tartışma ortamı yaratmak.

4.     Üniversite – endüstri arasındaki yakınlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

5.     Türkçe teknik bilgi birikimini arttırmak.

(a)   Dergi amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen konularda veya bunlara yakın konulardaki yazıları yayımlar;

Makina Tasarımı, Mekanik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi, Makina Teorisi ve Mekanizma Tekniği, Makina Elemanları, İmalat Yöntemleri, Bilgisayar Yardımı ile tasarım ve İmalat, Robotik ve Esnek İmalat Yöntemleri, Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Seçimi ve Malzeme Sorunları, Kalite Kontrolü, Fabrika Organizasyonu ve Üretim Planlaması, Bakım ve Onarım, Derginin amacına uygun diğer konular.

(b)   Dergide yayımlanacak makaleler, bir yeniliği, ilerlemeyi, gelişmeyi, araştırma ya da uygulama sonuçlarını içermek üzere araştırma makaleleri, uygulama makaleleri, derleme makaleleri, çeviri makaleleri ve kısa makaleler olabilir.

(c)  Dergide üyelerimize faydalı olabilecek imalat ve teknoloji ile ilgili araştırma ve çalışmaların sunulduğu veya firma ve kuruluşların tanıtıldığı yazılar yayımlanabilir. 

(d)   Derginin kapsamına giren konularda düzenlenen yurtiçi ve yurtdışı konferans, seminer, vb. etkinliklere ve ayrıca bu konulardaki kitap, dergi vb. yayınlara ait duyurular yer alır.

MAKALE GÖNDERME KOŞULLARI:

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi’ne yurt içinden ya da yurt dışından isteyen herkes yayımlanmak üzere makale gönderebilir. Gönderilen makalelerin dergi temel amaçlarına uygun ve dergi kapsamı içinde olması ve aşağıdaki makale kabul ilkelerini sağlaması gerekmektedir. Dergi Yayın Kuruluna gelen her makale en az iki hakem tarafından değerlendirilir ve sonuç olumlu ya da olumsuz olsa da, yazarına bildirilir.

Makina Tasarım ve İmalat Dergisinde aşağıdaki makaleler yayımlanabilir.

  • Araştırma Makeleleri,
  • Uygulama Makaleleri,
  • Derleme Makaleleri: Belirli bir konu üzerinde bilimsel ve teknolojik son gelişmeleri zengin bir kaynakçaya dayanarak aktaran ve bunların değerlendirmesini yapacak nitelikte olmalıdır.
  • Çeviri Makaleler: Yerli teknoloji ve bilgi birikimine önemli bir katkıda bulunacak nitelikte olmalıdır.
  • Kısa Makaleler: Yapılan bir çalışmayı zaman geçirmeden duyuran veya bu dergide yayımlanan bir makaleyi tartışan yazılardır.
  • Diğer: Yukarıda tanımlanan içerikte olmayan, ancak üyelerimize faydalı olabilecek, imalat ve teknoloji ile ilgili çalışma ve araştırmaların sunulduğu, firma ve kuruluşların teknik özelliklerinin tanıtıldığı yazılardır.

  Örnek makale http://matim.atilim.edu.tr veya http://www.matim.org.tr sitesinde verilmiştir. Yazarlar, makalelerini TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen https://dergipark.org.tr/matim sitesine yüklemelidirler. Bir sorun ile karşılalırlarsa İlhan Konukseven (konuk@metu.edu.tr)  veya Bilgin Kaftanoğlu (bilgin.kaftanoglu@atilim.edu.tr) ile iletişim kurabilirler. Yazarlar, yayınlanma kabulünü takiben makalenin en son halini elektronik olarak aynı şekilde yüklemelilerdir. Kelime-işlemci olarak Windows işletim sisteminde çalışan MS Word program paketi kullanılmalıdır.

MAKALE KABUL İLKELERİ

       Makaleler içerik ve şekil olarak aşağıda belirtilen biçimde hazırlanmalıdır.

 

Yazım Dili

      Kullanılan dilin olabildiğince basit, anlaşılır ve kesin olmasına özen gösterilmelidir. İleri düzeyde teknik ya da alışılmamış kavramlar kullanmak gerektiğinde, bunlar uygun bir şekilde tanımlanmalı ve yeterince açıklanmalıdır.

 

Makalenin Yapısı

Makaleler, aşağıda verilen yapıda olacak şekilde hazırlanmalıdır.

·       Makalenin adı

·       Yazar(lar) ad(lar)ı, ünvanları, bağlı olduğu kuruluş ve kuruluşun bulunduğu il.

·       Özet ve anahtar kelimeler

·       Makalenin ana kısmı

·       Teşekkür (gerekli ise)

·       İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler

·       Kaynakça

·       Ek(ler) varsa

Makalenin adı, olabildiğince kısa, gereksiz ayrıntıdan arınmış olmalı, ancak gerekli anahtar sözcükleri içermelidir.

    Yazarların ad ve soyadları, ünvanları, bağlı olduğu kuruluş ve bulunduğu il verilmelidir. Ayrıntılı görev ve adres ise ayrı bir kağıtta ve yazarların kısaözgeçmişleri ile birlikte belirtilmelidir.

      Özette sadece sonuçlar değil makalenin tümü çok kısa ve öz şekilde açıklanmalıdır. Özet, makalenin konusu, kapsamı ve sonuçları hakkında fikir verebilmeli, ilgili anahtar sözcük ve deyimleri içermelidir. 100 kelimeyi geçmeyen Türkçe özetin ve anahtar sözcüklerin İngilizcesi de konulmalı ve makale başlığının İngilizcesi de mutlaka yazılmalıdır. Bu konuda istenirse dergi Yayın Kurulu yardımcı olabilir.

      Makalenin ana kısmında makalenin amacından söz edildikten sonra bir mantık zinciri içinde sorun tanıtılmalı, çözüm yolları ve diğer bilgiler verilerek sonuçlar ve bunların değerlendirilmesi sunulmalıdır.

      Teşekkür kısmında gerekiyorsa kişi, kuruluş ya da firmalara teşekkür edilebilir. Özellikle firma adlarının bu bölümünün dışında başka bir yerde verilmemesine özen gösterilmelidir.

 

Başlıklar

      Gerek makalenin yapısını belirlemek, gerekse uzun bölümlerde düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak için üç tür başlık kullanılabilir:

·       Ana Başlıklar,

·       Ara Başlıklar,

·       Alt Başlıklar.

      Ana Başlıklar: Bunlar, sıra ile, özet, makalenin ana kısmının bölümleri, teşekkür (varsa), kaynakça, ekler (varsa)’den oluşmaktadır. Ana başlıklar büyük harflerle yazılmalıdır.

      Ara Başlıklar: Yalnız birinci harfleri büyük harfle yazılmalıdır.

      Alt Başlıklar: Yalnız birinci harfleri büyük harflerle yazılmalı ve hemen başlık sonunda iki nokta üstüste konularak yazıya aynı satırdan devam edilmelidir.

 

Matematiksel Bağıntılar

      Matematiksel bağıntılar, bilgisayar ile anlaşılır şekilde açık ve seçik olarak yazılmalı, Türkçe alfabenin dışındaki karakterleri sayfanın sol tarafındaki boşlukta ayrıca ne oldukları yazı ile belirtilmelidir. Üst ve alt harf veya rakamlar belirgin bir şekilde yazılmalıdır. Özellikle bilgisayar kullanımında “l” (le) harfi ile “1” (bir) sayısının, “O” harfi ile “0” (sıfır) sayısının karıştırılmamasına özen gösterilmelidir. Metin içindeki bağıntılar 1 (bir)’den başlayarak sıra ile numaralandırılmalı ve bu numaralar eşitliğin bulunduğu satırın sağ kenarına parantez “(  )” içinde verilmelidir.

 

Şekiller, Çizelgeler ve Resimler

      Şekiller, küçültme ve basımda sorun yaratmamak için bilgisayar ile, düzgün ve yeterli çizgi kalınlığında çizilmelidir. Şekiller 1 (bir)’den başlayarak ayrıca numaralandırılmalı ve her şeklin altına alt yazılarıyla birlikte yazılmalıdır. Çizelgeler de şekiller gibi, 1 (bir)’den başlayarak ayrıca numaralandırılmalı ve her çizelgenin üstüne başlığıyla birlikte yazılmalıdır.

                Resimler yeterli çözünürlükte sağlanmalıdır. Ayrıca şekiller için verilen kurallara uyulmalıdır. Derginin elektronik ortamda renkli olarak yayınlanacığı dikkate alınmalıdır.

 

      Çizelge başlıklarının sadece ilk kelimesinin baş harfi büyük harfle, diğer harfleri ve kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. Çizelge başlıkları, ayrıca bir sayfada da sıra ile verilmelidir.

 

Dip Notu

      Dip notu gereken yerlerde bu bir üs numarası 1 ile belirtilmelidir. Buna karşılık gelen dip notu aynı sayfanın altında ara metinle bir çizgi ile ayrılmış olarak verilmelidir.

 

Kaynakça

      Makale içinde gönderme yapılan (atıfta bulunulan) her türlü basılı yayın makalede söz edildiği sırada ve köşeli parantez [ ] içinde verilmelidir. Dergilerde yayımlanan makaleler, kitaplar, raporlar, tezler, kongre ve sempozyumlarda sunulan makaleler aşağıdaki örneklerde verilen şekilde yazılmalıdır.

Dergi Makalesi:      1.    Richie, G.S., Nonlinear Dynamic Characteristics of Finite Journal Bearings, ASME, J. of Lub. Technology, 105 (1983) 3, 375-376.

Kitap:                       2.    Shigley, J.E. ve Mitchell, L.P., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Book Company, New York, 1983.

Rapor:                   3.    Arslan, A.V. ve Novoseletsky, L.A., Mathematical Model to Predict the Dynamic Vertical Wheel/Rail Forces Associated with Low Rail Joint, AAR Technical Center, Technical Report, No.R-462, October 1980.

Kongre Makalesi:   4.   Adalı, E. ve Tunalı, F., Bilgisayar Denetimli Tezgaha Geçiş, 1. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi Bildiri Kitabı, 287-293, ODTÜ, 1984.

 Makalenin Uzunluğu ve Yazımı

      Dergide yayımlanacak makaleler 13 makale sayfasını geçmemelidir. Makaleler bilgisayar ile A4 formatında, iki aralıklı olarak yazılmalı ve sayfa kenarlarında yeteri kadar boşluk bırakılmalıdır.

      Kabul edilen makaleler dergi için yapılan dizgi ve şekilsel düzenlemeden sonra kontrol için basımdan önce yazarına gönderilir.

      Yayımlansın veya yayımlanmasın gönderilen makaleler yazarına geri gönderilmez. Yazılardaki fikir ve görüşler yazarına, çeviriden doğacak sorumluluk ise çevirene aittir.

 YAZIŞMALAR

       Belirtilmemesi durumunda konuyla ilgili yazışmalar birinci yazarın adresine gönderilir.


1. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanmaktadır.
2. Dergi amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen konularda veya bunlara yakın konulardaki çalışmaları yayınlar;

• Makina Tasarımı,
• Mekanik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi,
• Makina Teorisi ve Mekanizma Tekniği,
• Makina Elemanları,
• İmalat Yöntemleri,
• Bilgisayar Yardımı ile tasarım ve İmalat,
• Robotik ve Esnek İmalat Yöntemleri,
• Akışkanlar Mekaniği,
• Malzeme Seçimi ve Malzeme Sorunları,
• Kalite Kontrolü,
• Fabrika Organizasyonu ve Üretim Planlaması,
• Bakım ve Onarım,
• Derginin amacına uygun diğer konular.

3. Dergide yayınlanan makalelere erişim ücretsizdir ve yazarlardan makale gönderim ve basım süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
4. Makaleler en az iki hakem tarafından kabul edildikten sonra yayınlanmaktadır.
5. Dergide yayınlanacak olan eserler, daha önce bir başka dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
6. Yazarlar, makalelerinde kullandıkları tüm alıntılar için referans vermiş olmalıdırlar.
7. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalara, iznin nereden hangi kapsam ve tarihte alındığına ilişkin bilgilerin eklenmesi gerekmektedir.
8. Yazarların tümü etik ilkeler ile ilgili eşit sorumluluğa sahiptir.
9. Dergimiz, Committee on Publication Ethics (COPE) belirlenen ve önerilen uluslararası yayın etiği ilkelerine bağlıdır.
https://publicationethics.org/ 

Dergimizde, makalelerin yayınlanması, okunması ve indirilmesi ücretsizdir, hiç bir işlem için ücret talep edilmemektedir.