Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Dini Hassasiyetinin Turizmde Kariyer Hedeflerine Etkisi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Year 2020, Volume 9, Issue 1, 43 - 54, 30.12.2020

Abstract

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin İslami açıdan haram ürünlere bakış açılarını belirlemek ve gastronomi profesyoneli olma yolunda oluşabilecek ikilemlerini tespit etmek adına hazırlanan bu çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin İslami açıdan haram ürünlere bakış açılarını belirlemek amacıyla, nitel araştırma yaklaşımından yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında görüşme tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın ve elde edilen verilerin özelliklerine bağlı olarak betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Görüşme formu hazırlandıktan sonra, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile görüşme yapılacak kişiler belirlenmiş ve iletişime geçilmiştir. Araştırma sonucunda muhafazakâr katılımcılar eğitimlerde haram ürünlerin kullanılmaması gerektiğini, haram ürünlerin tadına bakmak istemediklerini, alkol servis eden işletmelerde belirli süre çalışabileceklerini, uzun süre çalışmayacaklarını belirtmişlerdir. Haram ürünlere karşı olumlu görüş bildiren öğrenciler eğitimlerde kullanılması gerektiğini, bir ürünün orijinalinde şarap ya da diğer haram ürünler var is kullanılmasını gerektiğini savunmaktadır. Katılımcılar profesyonel olarak çalışma sırasında haram ürünleri kullanarak ürün hazırlayabileceklerini ancak tadına bakmayacakları ve tüketmeyecekleri sonucu ortaya çıkmıştır. Haram ürünlere karşı olan katılımcıların helal işletmelerde çalışmak için istekli oldukları elde edilen sonuçlar arasındadır.

References

  • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. (8. Baskı).Sakarya: Sakarya Kitabevi. Anonim, (2019a). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://www.fetvameclisi.com/fetva-alkol-egitimi-de-veren-bir-kurumdan-farkli-ders-almak-caiz-midir-84179.html Anonim, (2019b). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://www.youtube.com/watch?v=JpYOPBA3MZk Anonim, (2019c). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) http://www.islamveihsan.com/icki-satan-yerde-calismak-gunah-midir.html Anonim, (2019ç). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://www.fetvameclisi.com/fetva-alkol-tuketilen-yerde-calismak-caiz-mi-5059.html Anonim, (2019d). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) http://www.islamquest.net/tr/archive/question/fa6208 Anonim, (2019e). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://www.dunyabulteni.net/genel/ogrencilerine-zorla-sarap-tattiran-akademisyen-istifa-etti-h360501.html Anonim, (2019f). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://www.egitimajansi.com/haber/yokten-derste-ogrencilere-zorla-alkol-tattirildigi-iddialarina-aciklama-haberi-50405h.html Anonim, (2019g). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) http://www.meb.gov.tr/19-mill-egitim-srasi-sona-erdi/haber/7594/tr Anonim, (2019h). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) http://www.ebs.org.tr/manset/4205/alkollu-icki-ve-kokteyl-hazirlama-dersinin-kaldirilmasi-talebimizin-kabul-gormesi-gundem-olusturdu Anonim, (2019ı). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://t24.com.tr/haber/turizm-liselerinde-alkollu-icki-servisi-dersini-kaldirma-onerisi-kabul-edildi,279487 Tuna,M., Başoda, A. ve Aylan, S. (2017) ÖSYM 2018-YKS Turizm Ön Lisans ve Lisans Kontenjanları ve Yerleştirme Sonuçları İstatistikleri ve Raporu. Turizm Akademisyenleri Derneği. (Erişim Tarihi:10.01.2019).http://www.tuader.org/turizm-akademisyenleri-derneginden-2018-yks-turizm egitimi-raporu/ Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2020, Volume 9, Issue 1, 43 - 54, 30.12.2020

Abstract

References

  • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. (8. Baskı).Sakarya: Sakarya Kitabevi. Anonim, (2019a). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://www.fetvameclisi.com/fetva-alkol-egitimi-de-veren-bir-kurumdan-farkli-ders-almak-caiz-midir-84179.html Anonim, (2019b). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://www.youtube.com/watch?v=JpYOPBA3MZk Anonim, (2019c). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) http://www.islamveihsan.com/icki-satan-yerde-calismak-gunah-midir.html Anonim, (2019ç). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://www.fetvameclisi.com/fetva-alkol-tuketilen-yerde-calismak-caiz-mi-5059.html Anonim, (2019d). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) http://www.islamquest.net/tr/archive/question/fa6208 Anonim, (2019e). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://www.dunyabulteni.net/genel/ogrencilerine-zorla-sarap-tattiran-akademisyen-istifa-etti-h360501.html Anonim, (2019f). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://www.egitimajansi.com/haber/yokten-derste-ogrencilere-zorla-alkol-tattirildigi-iddialarina-aciklama-haberi-50405h.html Anonim, (2019g). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) http://www.meb.gov.tr/19-mill-egitim-srasi-sona-erdi/haber/7594/tr Anonim, (2019h). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) http://www.ebs.org.tr/manset/4205/alkollu-icki-ve-kokteyl-hazirlama-dersinin-kaldirilmasi-talebimizin-kabul-gormesi-gundem-olusturdu Anonim, (2019ı). (Erişim Tarihi: 10.01.2019) https://t24.com.tr/haber/turizm-liselerinde-alkollu-icki-servisi-dersini-kaldirma-onerisi-kabul-edildi,279487 Tuna,M., Başoda, A. ve Aylan, S. (2017) ÖSYM 2018-YKS Turizm Ön Lisans ve Lisans Kontenjanları ve Yerleştirme Sonuçları İstatistikleri ve Raporu. Turizm Akademisyenleri Derneği. (Erişim Tarihi:10.01.2019).http://www.tuader.org/turizm-akademisyenleri-derneginden-2018-yks-turizm egitimi-raporu/ Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa SANDIKCI>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hülya MUTLU>
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Asilhan Semih MUTLU> (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Sandıkcı, M. , Mutlu, H. & Mutlu, A. S. (2020). Dini Hassasiyetinin Turizmde Kariyer Hedeflerine Etkisi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 9 (1) , 43-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/59248/746897