Year 2019, Volume , Issue 8, Pages 1 - 23 2019-09-30

BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ

Cemile Arzu Aytekin [1] , Aşkın Bahadır [2]


Bu araştırmada amaç; Ben’e ve Öteki’ne Yolculuk İkiliği Bağlamında, Kendine Yaklaşma (Ben-leşme) ve Kendinden Uzaklaşma (Ötekileşme) olarak karşıt uçlarda iki bellek otoportresini, Andy Warhol ve Gustave Courbet otobiyografik sanatsal anlatımlarını (özne-anti özne), karşılaştırmalı analizler yolu ile incelemektir. Bu bağlamda, araştırmada öncelikle ben ve öteki kavramları psikolojik ve felsefi açıdan incelenmektedir. İki sanatçının örnekleme alınan otoportreleri, otobiyografik açıdan edinilen bilgiler ışığında karşılaştırmalı analiz edilerek benleşme ötekileşme unsurları saptanmaktadır.
Ben, Öteki, Andy Warhol, Gustave Courbet, Otobiyografi
 • Apaydın, Ebru (2006). Levinas Felsefesinde Öznelik ve Öteki Problemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara
 • Aydın, Abdul Samet (2018). Çağdaş Baskı Resmi Üzerinden Güncellenen Bazı Eski Resmetme Teknikleri-Münhasır Sanatsal Yaklaşım Etkileşimine Bir Örnek Olarak Andy Warhol. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:24. Burdur. S:223-235.
 • Aytekin, Cemile Arzu ve Tokdil, Ezgi (2016). Düşünce Sistemlerinde Ben ve Başkası Problemi, Arthur Rimbaud ve Sanatta Ötekilik Üzerine. İdil Dergisi. Sayı: 28. S: 17-30.
 • Aytekin, Cemile Arzu (2018) D.E.Ü Eğitim Bililimleri Enstitüsü Doktora Programı. Görsel Sanatlarda Dışavurumcu Anlatımda Otobiyografi Dersi Ders Notları.
 • Bozbağ, Lütfiye (2015). Çağdaş Sanat ve Siyaset Dönüşümüne Yeniden Bakmak - Politikanın Estetize Hali. Eğitim Bilim Toplum Dergisi. Cilt:13. Sayı:52. Ankara. 94-127.
 • Büyüktuncay, Mehmet (2014). Otobiyografi ve Paul Ricoeur: Tarihsel Anlatıda Zamanın Biçimlendirilmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 1. Manisa. Sf:1-19.
 • Demiral, Akın (2018). Queer Teori Ve Sanat; Sanatın Queer Hali. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu Değişen Paradigmalar ve Sanatta Sınır Deneyimler/ 26-27 Nisan 2018 Ankara.
 • Dursun, Çiler (2004). Hegel’de Kendilik Bilinci ve Öteki İçindeki Yolculuk. Doğu-Batı Düşünce Dergisi. Sayı: 7. İstanbul. Sf:182-188.
 • İspir, Naci ve Küçükalkan, Gülhanım (2013). “Ben” ve “Öteki” İlişkisinde İnsan ve Diğerleri. Atatürk İletişim Dergisi. Sayı: 5. Erzurum. Sf: 1-10.
 • Karaduman, Sibel (2010). Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü. Journal of Yasar University Dergisi. 17(5) İzmir. sf: 2886‐2899.
 • Kıvanç, Mehmet (2014). Plastı̇k Sanatlarda Özgüvenı̇n Resme Yansıması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Koruç, Esra (2018). Günümüz Sanatında Otobiyografik Anlatılar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü. Ankara.
 • Kuspit, Donald (2000). Semiyotik Anti- Özne. Güney Kaliforniya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 4,6 ve 10 Nisan 2000’de verilen konferans. Çev: Ahmet Feyzi Korur.
 • Layıkel, Şehnaz (2006). Sanat Yapıtı ve Üretı̇mSürecı̇nde ‘Ötekı̇’ İle İlı̇şkı̇. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Meşe, İlknur (2012). İki Kurgusal Metin Olarak Otobiyografi ve Tarih: Afet İnan Örneği. Fe Dergi: Feminist Eleştiri, Sayı: 1. Ankara. Sf: 28-41.
 • Ötgün, Cebrail (1995). Pop Sanat ve Andy Warhol. İçel-Yelken Dergisi Sayı: 5. Mersin. S: 78-92.
 • Özdemir, Fatih ve Koca, Binnaz (2013). Makine Olarak Andy Warhol. İdil Dergisi. Sayı: 6. Sf: 239-253.
 • Şahin, Veysel (2010). Oğuz Atay’ın Anlatılarında Ben, Öteki ve Benlik. Türk Dili Dergisi. S:697. Sf: 23- 31.
 • Temizkan, Ömer (2011). Öteki Tartışmaları Çerçevesinde ZygmuntBauman’ın Öteki Yaklaşımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sivas.
 • Yayman Ataseven, Serpil (2017). Andy Warhol’un Resimlerinde Popüler Kültürün Etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 16. S: 288-297.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section MAKALELER
Authors

Author: Cemile Arzu Aytekin (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-8940-5703
Author: Aşkın Bahadır (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Bibtex @research article { mecmua532299, journal = {Mecmua}, issn = {2587-1811}, address = {}, publisher = {İbrahim Halil TUĞLUK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 23}, doi = {10.32579/mecmua.532299}, title = {BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ}, key = {cite}, author = {Bahadır, Aşkın} }
APA Aytekin, C , Bahadır, A . (2019). BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ. Mecmua , (8) , 1-23 . DOI: 10.32579/mecmua.532299
MLA Aytekin, C , Bahadır, A . "BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ". Mecmua (2019 ): 1-23 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mecmua/issue/49091/532299>
Chicago Aytekin, C , Bahadır, A . "BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ". Mecmua (2019 ): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ AU - Cemile Arzu Aytekin , Aşkın Bahadır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32579/mecmua.532299 DO - 10.32579/mecmua.532299 T2 - Mecmua JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - IS - 8 SN - 2587-1811- M3 - doi: 10.32579/mecmua.532299 UR - https://doi.org/10.32579/mecmua.532299 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mecmua BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ %A Cemile Arzu Aytekin , Aşkın Bahadır %T BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ %D 2019 %J Mecmua %P 2587-1811- %V %N 8 %R doi: 10.32579/mecmua.532299 %U 10.32579/mecmua.532299
ISNAD Aytekin, Cemile Arzu , Bahadır, Aşkın . "BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ". Mecmua / 8 (September 2019): 1-23 . https://doi.org/10.32579/mecmua.532299
AMA Aytekin C , Bahadır A . BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ. Mecmua. 2019; (8): 1-23.
Vancouver Aytekin C , Bahadır A . BEN VE ÖTEKİ’NE YOLCULUK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA, BELLEK OTOPORTRELERİ KARŞILAŞTIRMASI: ANDY WARHOL VE GUSTAVE COURBET OTOPORTRELERİ. Mecmua. 2019; (8): 23-1.