Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi

Year 2019, Volume 5, Issue 2, 1 - 8, 30.12.2019

Abstract

Bu çalışmada Kastamonu, Sinop ve Zonguldak kıyılarından üç istasyondan temin edilen su örneklerinin ihtiva ettiği Mn, Cd, Zn, Cu, Fe, Ni, Pb ağır metallerinin düzeyleri tespit edilmiş ve mevsimsel değişiklikleri incelenmiştir. Su numunelerinin analizleri ICP-OES (SpectroBlue) cihazında yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre bazı ağır metallerde istasyonlar arası ve mevsimsel farklılıklar ortaya çıkarken analiz edilen metallerin hepsinde metal çiftleri arasında pozitif yönde kuvvetli korelasyon bulunmuştur. Ağır metallere kaynaklık eden benzer kirleticiler olduğu sonucuna varılırken genel itibari ile sonuçlar tahammül edilebilir limitler içerisindedir

References

 • Abel, P.D. (2002). Water Pollution Biology. London: Taylor & Francis.
 • ATSDR. (2003). Agency for Toxic Substances and Disease Registry, http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaq.html
 • Alam, M.G.M., Tanaka, A., Stagnitti, F., Allinson, G., & Maekawa, T. (2001). Observations on the effects of caged carp culture on water and sediment metal concentrations in lake Kasumigaura, Japan. Ecotoxicology and Environmental Safety, 48,107-115.
 • Ayas, D., Kalay, M., Sangün, M. K. (2009). Mersin Körfezi'nden Örneklenen Yüzey Suyu ve Patella Türlerindeki (Patella caerulea, Patella rustica) Cr, Cd ve Pb Düzeylerinin Belirlenmesi. Ekoloji, 18(70), 32-37.
 • Boran, M., Altınok, I. (2010). A Review of Heavy Metals in Water, Sediment and Living Organisms in the Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10, 565-572.
 • Bingöl, D., Ay, Ü., Karayunlu, B. and Uzgoren, N. (2013). Chemometric avaluation of the heavy metals distribution in waters from the Dilovası region in Kocaeli, Turkey. Marine Pollition Bullettin, 63,134-139.
 • Cevik, U., Damla, N., Kobya, A. I., Bulut, V.N., Duran, C., Dalgıc, G. and Bozacı, R. (2008). Assesstment of metal element concentrations in mussel (M. galloprovincialis) in Eastern Black Sea. Turkey Journal of Hazardous Matterial, 160, 396-401.
 • Çoban, B., Balkıs, N., Aksu, A. (2009). Heavy metal levels in sea water and sediments of Zonguldak. Turkey Journal Black Sea/Mediterranean Environment, 15, 23-32.Haraldson, C. and Westerlund, S. (1991). Total and suspended cadmium, cobalt, cpper, iron, lead, manganese, nickel and zinc in the water column of the Black Sea. Black Sea Oceanography, 351, 161-172.
 • Herut, B., Tibor, G., Yacobi, Y. Z., & Kress, N. (1999). Synoptic Measurements of Chlorophyll-a and Suspended Particulate Matter in a Transitional Zone from Polluted to Clean Seawater Utilizing Airborne Remote Sensing and Ground Measurements, Haifa Bay (SE Mediterranean). Marine Pollution Bulletin, 38(9), 762–772.
 • Karaalioğlu, O. (2006). Sinop İli Kıyı Şeridinde Deniz Ortamı Kalitesinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Sinop, Türkiye, 109 s.
 • Kesler, S. E. (1994). Mineral Resources, Economics and the Environment. New York: Macmillan College Publishing Company, Inc., s223, USA.
 • Medinets, V.I., Kolosov, A.A. and Kolosov, V.A. (1994). Investigation of the Black Sea Ecosystem. Collection of Papers of Ukrainian Scientific Center of the Sea Ecology, 1, 47-53.
 • Morley, N. H., Burton, J. D., Tankere, S. P. C., & Martin, J.-M. (1997). Distribution and behaviour of some dissolved trace metals in the western Mediterranean Sea. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 44(3-4), 675–691. doi:10.1016/s0967-0645(96)00098-7
 • Salem, Z. B., Capelli, N., Lafferay, X., Elise, G., Ayadi, H. and Aleya, L. (2014). Seosanal variation of heavy metals in water, sediment and roach tissues in a landfill draining system pond (Etueffont, France). Ecological Engineering, 69, 25- 37.
 • Türkmen A. (2003). İskenderun Körfezi’nde Deniz Suyu, Askıdaki Katı Madde, Sediment ve Dikenli Taş İstiridyesi’nde (Spondylus spinosus Schreibers, 1793) Oluşan Ağır Metal Birikimi Üzerine Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, pp. 152, Erzurum.
 • Yılmaz Bayrak, E. (2016). Doğu Karadeniz Kıyısal Alanının Ağır Metal Kirliliğinin Tespiti Ve Akdeniz Midyesinin (Mytilus galloprovincialis) Cu Tutma (Adsorbsiyon) Kapasitesinin Araştırılması. Doktora Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.

Year 2019, Volume 5, Issue 2, 1 - 8, 30.12.2019

Abstract

References

 • Abel, P.D. (2002). Water Pollution Biology. London: Taylor & Francis.
 • ATSDR. (2003). Agency for Toxic Substances and Disease Registry, http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaq.html
 • Alam, M.G.M., Tanaka, A., Stagnitti, F., Allinson, G., & Maekawa, T. (2001). Observations on the effects of caged carp culture on water and sediment metal concentrations in lake Kasumigaura, Japan. Ecotoxicology and Environmental Safety, 48,107-115.
 • Ayas, D., Kalay, M., Sangün, M. K. (2009). Mersin Körfezi'nden Örneklenen Yüzey Suyu ve Patella Türlerindeki (Patella caerulea, Patella rustica) Cr, Cd ve Pb Düzeylerinin Belirlenmesi. Ekoloji, 18(70), 32-37.
 • Boran, M., Altınok, I. (2010). A Review of Heavy Metals in Water, Sediment and Living Organisms in the Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10, 565-572.
 • Bingöl, D., Ay, Ü., Karayunlu, B. and Uzgoren, N. (2013). Chemometric avaluation of the heavy metals distribution in waters from the Dilovası region in Kocaeli, Turkey. Marine Pollition Bullettin, 63,134-139.
 • Cevik, U., Damla, N., Kobya, A. I., Bulut, V.N., Duran, C., Dalgıc, G. and Bozacı, R. (2008). Assesstment of metal element concentrations in mussel (M. galloprovincialis) in Eastern Black Sea. Turkey Journal of Hazardous Matterial, 160, 396-401.
 • Çoban, B., Balkıs, N., Aksu, A. (2009). Heavy metal levels in sea water and sediments of Zonguldak. Turkey Journal Black Sea/Mediterranean Environment, 15, 23-32.Haraldson, C. and Westerlund, S. (1991). Total and suspended cadmium, cobalt, cpper, iron, lead, manganese, nickel and zinc in the water column of the Black Sea. Black Sea Oceanography, 351, 161-172.
 • Herut, B., Tibor, G., Yacobi, Y. Z., & Kress, N. (1999). Synoptic Measurements of Chlorophyll-a and Suspended Particulate Matter in a Transitional Zone from Polluted to Clean Seawater Utilizing Airborne Remote Sensing and Ground Measurements, Haifa Bay (SE Mediterranean). Marine Pollution Bulletin, 38(9), 762–772.
 • Karaalioğlu, O. (2006). Sinop İli Kıyı Şeridinde Deniz Ortamı Kalitesinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Sinop, Türkiye, 109 s.
 • Kesler, S. E. (1994). Mineral Resources, Economics and the Environment. New York: Macmillan College Publishing Company, Inc., s223, USA.
 • Medinets, V.I., Kolosov, A.A. and Kolosov, V.A. (1994). Investigation of the Black Sea Ecosystem. Collection of Papers of Ukrainian Scientific Center of the Sea Ecology, 1, 47-53.
 • Morley, N. H., Burton, J. D., Tankere, S. P. C., & Martin, J.-M. (1997). Distribution and behaviour of some dissolved trace metals in the western Mediterranean Sea. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 44(3-4), 675–691. doi:10.1016/s0967-0645(96)00098-7
 • Salem, Z. B., Capelli, N., Lafferay, X., Elise, G., Ayadi, H. and Aleya, L. (2014). Seosanal variation of heavy metals in water, sediment and roach tissues in a landfill draining system pond (Etueffont, France). Ecological Engineering, 69, 25- 37.
 • Türkmen A. (2003). İskenderun Körfezi’nde Deniz Suyu, Askıdaki Katı Madde, Sediment ve Dikenli Taş İstiridyesi’nde (Spondylus spinosus Schreibers, 1793) Oluşan Ağır Metal Birikimi Üzerine Araştırma. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, pp. 152, Erzurum.
 • Yılmaz Bayrak, E. (2016). Doğu Karadeniz Kıyısal Alanının Ağır Metal Kirliliğinin Tespiti Ve Akdeniz Midyesinin (Mytilus galloprovincialis) Cu Tutma (Adsorbsiyon) Kapasitesinin Araştırılması. Doktora Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Marine and Freshwater Biology
Journal Section Araştırmalar
Authors

Adem Yavuz SÖNMEZ> (Primary Author)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7043-1987
Türkiye


Nuri Mohamed ELDERWISH This is me
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Libya


Yiğit TAŞTAN This is me

Publication Date December 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { menba613204, journal = {Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2254}, eissn = {2667-8659}, address = {menba@kastamonu.edu.tr}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1 - 8}, title = {Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sönmez, Adem Yavuz and Elderwısh, Nuri Mohamed and Taştan, Yiğit} }
APA Sönmez, A. Y. , Elderwısh, N. M. & Taştan, Y. (2019). Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi . Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/menba/issue/51010/613204
MLA Sönmez, A. Y. , Elderwısh, N. M. , Taştan, Y. "Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi" . Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5 (2019 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/en/pub/menba/issue/51010/613204>
Chicago Sönmez, A. Y. , Elderwısh, N. M. , Taştan, Y. "Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi". Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5 (2019 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi AU - Adem YavuzSönmez, Nuri MohamedElderwısh, YiğitTaştan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 5 IS - 2 SN - 2147-2254-2667-8659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi %A Adem Yavuz Sönmez , Nuri Mohamed Elderwısh , Yiğit Taştan %T Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi %D 2019 %J Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P 2147-2254-2667-8659 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Sönmez, Adem Yavuz , Elderwısh, Nuri Mohamed , Taştan, Yiğit . "Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi". Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5 / 2 (December 2019): 1-8 .
AMA Sönmez A. Y. , Elderwısh N. M. , Taştan Y. Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2019; 5(2): 1-8.
Vancouver Sönmez A. Y. , Elderwısh N. M. , Taştan Y. Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 2019; 5(2): 1-8.
IEEE A. Y. Sönmez , N. M. Elderwısh and Y. Taştan , "Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi", Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 1-8, Dec. 2019