Articles


E. YAĞANOĞLU, A. YAĞANOĞLU, G. ARSLAN, A. SÖNMEZ
Determination of Spatial and Temporal Changes in Surface Water Quality of Filyos River (Turkey) Using Principal Component Analysis and Cluster Analysis, Marine Science and Technology Bulletin, (2020)
Y. TAŞTAN, A. SÖNMEZ
A Review on Antibacterial Effects of Fish Skin Mucus and Fish Lectins, Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, (2020)
A. SÖNMEZ, N. ELDERWISH, Y. TAŞTAN
Türkiye’nin Batı Karadeniz Kıyı Sularındaki Ağır Metal Birikiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi, Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, (2019)
S. KALE, A. SÖNMEZ
Trend analysis of mean monthly, seasonally and annual streamflow of Daday Stream in Kastamonu, Turkey, Marine Science and Technology Bulletin, (2018)
K. ABDELALİ, Y. TAŞTAN, A. SÖNMEZ
Investigation of Beyler dam lake water quality in terms of some physical and chemical parameters, Marine Science and Technology Bulletin, (2018)
H. ÖZÇELİK, K. ALAGÖZ, A. SÖNMEZ
Kültür Balıkçılığında Mekanizasyon, Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, (2017)
B. KARABULUT, O. DEMİR, M. ÇELİK, A. SÖNMEZ
STRUCTURAL AND ECONOMIC ANALYSIS of TROUT BREEDING FARMS IN KASTAMONU PROVINCE, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
E. ATEA, A. KADAK, A. SÖNMEZ
Investigation of Physicochemical Water Quality Parameters of Germeçtepe Dam Lake (Kastamonu-Daday), Alinteri Journal of Agriculture Science, (2017)
A. Sönmez, A. Kadak, R. Özdemir, S. Bilen
Establishing on Heavy Metal Accumulation in Some Economically Important Fish Species Captured from Kastamonu Costal, Alinteri Journal of Agriculture Science, (2016)
A. SÖNMEZ, O. HİSAR, T. YANIK
Karasu Irmağında Ağır Metal Kirliliğinin Tespiti ve Su Kalitesine Göre Sınıflandırılması, Atatürk University Journal of Agricultural Faculty, (2013)