Ziraat Mühendisliği
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-0891 | e-ISSN 2651-4494 | Period Tri-annual , Biannually | Founded: 1966 | Publisher Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği | http://www.tzymb.org.tr


2021 yılından itibaren Nisan, Ağustos, Aralık olacak şekilde yılda 3 sayı çıkarmayı planlamaktayız.

Görüş ve önerilerinizi buradan e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

ÖNEMLİ DUYURU

Son zamanlarda dergimize oldukça eski yıllara ait araştırma verilerini içeren makaleler gelmektedir. Bu sebeple yazım kurallarında değişikliğe gidilmiş olup, eski veriler içeren makalelerle ilgili yazım kurallarımızı okumadan işlem yapmayınız..


Dergimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB)'nin hakemli yayın organıdır.

Dergimiz, Ziraat Dergisi adı ile 1939 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamış, Temmuz 1966'da 265. sayısı ile isim değiştirme kararı almış ve bu sayı (Temmuz 1966) Ziraat Mühendisliği Dergisinin 1. sayısı olarak yayınlanmıştır. 2001 yılı Ocak Şubat sayısı olarak yayımlanan 331. sayısından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, hakemli elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Ziraat Dergisi arşivine buradan, Ziraat Mühendisliği Dergisi arşivine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıda veya www.tzymb.org.tr web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden,  mehmetbilir@tzymb.org.tr e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.


Ziraat Mühendisliği

ISSN 1301-0891 | e-ISSN 2651-4494 | Period Tri-annual , Biannually | Founded: 1966 | Publisher Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği | http://www.tzymb.org.tr
Cover Image


2021 yılından itibaren Nisan, Ağustos, Aralık olacak şekilde yılda 3 sayı çıkarmayı planlamaktayız.

Görüş ve önerilerinizi buradan e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

ÖNEMLİ DUYURU

Son zamanlarda dergimize oldukça eski yıllara ait araştırma verilerini içeren makaleler gelmektedir. Bu sebeple yazım kurallarında değişikliğe gidilmiş olup, eski veriler içeren makalelerle ilgili yazım kurallarımızı okumadan işlem yapmayınız..


Dergimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB)'nin hakemli yayın organıdır.

Dergimiz, Ziraat Dergisi adı ile 1939 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamış, Temmuz 1966'da 265. sayısı ile isim değiştirme kararı almış ve bu sayı (Temmuz 1966) Ziraat Mühendisliği Dergisinin 1. sayısı olarak yayınlanmıştır. 2001 yılı Ocak Şubat sayısı olarak yayımlanan 331. sayısından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, hakemli elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Ziraat Dergisi arşivine buradan, Ziraat Mühendisliği Dergisi arşivine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıda veya www.tzymb.org.tr web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden,  mehmetbilir@tzymb.org.tr e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.


Sayı 370 Last Issue
Issue 370 - Dec 31, 2020
 1. Tarım İşletmelerinde Traktör Kullanım Durumu ve Marka Tercihleri; Konya İli Çumra İlçesi Örneği
  Pages 4 - 17
  Ali BERK , Ahmet Haşim KESKİN
 2. Çörek Otu Tarımında Üretici Davranışlarının Belirlenmesi, Sorunlar ve Çözümler: Uşak İli Örneği
  Pages 18 - 33
  Mustafa CAN
 3. Farklı Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Farinograf Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 34 - 44
  Seydi AYDOĞAN , Süleyman SOYLU
 4. Mersin İlinde Bazı Önemli Sebzelerin Karlılığı
  Pages 45 - 53
  Seyit HAYRAN , Aykut GÜL
 5. Fındık Yaprak Bitlerinin Düzce’deki Mevcut Durumunun Belirlenmesi
  Pages 54 - 69
  Ahmet ŞEN , Salih KARABÖRKLÜ
 6. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Kekik Türlerinin Agronomik ve Uçucu Yağ Değerlerinin İncelenmesi
  Pages 70 - 83
  Hilal SURMUŞ ASAN , Remzi EKİNCİ
 7. Cevizde (cv. Chandler) Kompoze Mikrobiyal Gübre Kullanımının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 84 - 93
  Nihal ACARSOY BİLGİN , Adalet MISIRLI , Fatih ŞEN
 8. Tuz Gölü (Aksaray)’nde Bazı Katyon ve Anyon Değerlerinin Belirlenmesi
  Pages 94 - 103
  Mine UZBİLEK KIRKAĞAÇ, Abdolsaleh QARANJIKI
 9. Etlik Piliç Karma Yemlerinde Farklı Yağ Kaynağı Kullanımının Büyüme Performansı ve Serum Lipit Konsantrasyonuna Etkisi
  Pages 104 - 114
  Ahmet Engin TÜZÜN , Alpönder YILDIZ
 10. Elmada Bazı Özelliklerin Birlikte Ele Alınabilme Potansiyelleri: Pinova Örneği
  Pages 115 - 125
  Mehmet POLAT , Kerem MERTOĞLU , İlknur ESKİMEZ
Indexes and Platforms

Dergimiz Tr Dizin'de dizinlenmektedir.

Diğer dizinler;

TÜRKİYE ATIF DİZİNİ

ASOS İNDEKS 

GOOGLE SCHOLAR