Ziraat Mühendisliği
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-0891 | e-ISSN 2651-4494 | Period Biannually | Founded: 1966 | Publisher Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği | http://www.tzymb.org.tr


ÖNEMLİ!!

2019 Ekim Dönemi Doçentlik başvuruları için Üniversitelerarası Kurulca hazırlanan Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları dosyasında yer alan 44 üncü soruda "Hangi dergiler Doçentlik Başvuru Şartlarında kullanılamaz?" açıklanmıştır.

Buna göre; 

"Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; Makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak özgeçmiş ve eserler listesine eklenmelidir.

Bu bağlamda aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:

 • Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler,
 • Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler,
 • Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler.

Başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi, şeklen yukarıda belirtilen “beyannamede kullanılamaz dergiler” nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar gerekçesini belirterek ilgili makaleyi beyan edebilir. " 

Dergimizde  yazım kuralları gereği yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Yazarlarımız müsterih olsunlar.
Dergimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB)'nin hakemli yayın organıdır.

TZYMB, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkeler doğrultusunda ülke ziraatının ilerleme ve gelişmesi için ilmi, fikri ve tatbiki çalışmalar yapmak, üyelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 29 Nisan 1939 tarihinde Ankara’da kurulmuş, 11.08.1971 tarih ve 7/2906 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.

Dergimiz, Ziraat Dergisi adı ile 1939 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamış, Temmuz 1966'da 265. sayısı ile isim değiştirme kararı almış ve bu sayı (Temmuz 1966) Ziraat Mühendisliği Dergisinin 1. sayısı olarak yayınlanmıştır. 2001 yılı Ocak Şubat sayısı olarak yayımlanan 331. sayısından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, bazı dönemlerde yayına ara verse de hakemli elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Ziraat Dergisi arşivine buradan, Ziraat Mühendisliği Dergisi arşivine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıda veya www.tzymb.org.tr web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden,  info@tzymb.org.tr ve mehmetbilir@tzymb.org.tr e-posta adreslerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.


Ziraat Mühendisliği

ISSN 1301-0891 | e-ISSN 2651-4494 | Period Biannually | Founded: 1966 | Publisher Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği | http://www.tzymb.org.tr
Cover Image


ÖNEMLİ!!

2019 Ekim Dönemi Doçentlik başvuruları için Üniversitelerarası Kurulca hazırlanan Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları dosyasında yer alan 44 üncü soruda "Hangi dergiler Doçentlik Başvuru Şartlarında kullanılamaz?" açıklanmıştır.

Buna göre; 

"Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; Makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak özgeçmiş ve eserler listesine eklenmelidir.

Bu bağlamda aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:

 • Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler,
 • Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler,
 • Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler.

Başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi, şeklen yukarıda belirtilen “beyannamede kullanılamaz dergiler” nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar gerekçesini belirterek ilgili makaleyi beyan edebilir. " 

Dergimizde  yazım kuralları gereği yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Yazarlarımız müsterih olsunlar.
Dergimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB)'nin hakemli yayın organıdır.

TZYMB, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkeler doğrultusunda ülke ziraatının ilerleme ve gelişmesi için ilmi, fikri ve tatbiki çalışmalar yapmak, üyelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 29 Nisan 1939 tarihinde Ankara’da kurulmuş, 11.08.1971 tarih ve 7/2906 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.

Dergimiz, Ziraat Dergisi adı ile 1939 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamış, Temmuz 1966'da 265. sayısı ile isim değiştirme kararı almış ve bu sayı (Temmuz 1966) Ziraat Mühendisliği Dergisinin 1. sayısı olarak yayınlanmıştır. 2001 yılı Ocak Şubat sayısı olarak yayımlanan 331. sayısından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, bazı dönemlerde yayına ara verse de hakemli elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Ziraat Dergisi arşivine buradan, Ziraat Mühendisliği Dergisi arşivine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıda veya www.tzymb.org.tr web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden,  info@tzymb.org.tr ve mehmetbilir@tzymb.org.tr e-posta adreslerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.


Issue 367 - Sep 2019
 1. TÜRKİYE’DE DOMATES ÜRETİMİNDE İÇ TİCARET HADLERİ
  Pages 6 - 12
  Makbule Nisa MENCET YELBOĞA , Cengiz SAYIN , Fatma Dilek ERYİĞİT
 2. MALATYA İLİNDE GELENEKSEL BAĞCILIK UYGULAMALARI
  Pages 13 - 24
  Tahir MACİT , Erdoğan ÇÖÇEN , Cemil ERNİM , Nedim GÜLTEKİN , Makbule YANAR , Yüksel SARITEPE
 3. İÇSULARDA SİYANOBAKTERİ ARTIŞLARI VE OLUŞTURDUĞU RİSKLER
  Pages 25 - 35
  Hacer Merve KOCA , Ayşe Nilsun DEMİR , Mehmet Tahir ALP
 4. KETENCİK BİYODİZELİNİN ELDESİ İLE ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
  Pages 36 - 53
  Mehmet Emin BİLGİLİ , Uğur SEVİLMİŞ , Seyithan SEYDOŞOĞLU , Şerif KAHRAMAN , Deniz SEVİLMİŞ
 5. MALATYA İLİ YAZLIK YEREL ARMUT GENOTİPLERİNİN SELEKSİYONU
  Pages 54 - 65
  Yusuf BAYINDIR , Erdoğan ÇÖÇEN , Tahir MACİT , Nedim GÜLTEKİN , Ebru TOPRAK ÖZCAN , Ahmet ASLAN , Rafet ASLANTAŞ
 6. KENTSEL YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN SÜS BİTKİLERİNİN ÖNEMİ; TOKAT/MERKEZ-YEŞİLIRMAK ÖRNEĞİ
  Pages 66 - 76
  Kübra YAZİCİ , Tuğçe ÜNSAL
 7. RASYONDA AZALTILMIŞ TİCARİ VİTAMİN VE İZ MİNERAL KARMASININ BÜYÜYEN BILDIRCINLARDA PERFORMANS, KARKAS VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 77 - 85
  Mehmet ECEVİT , Osman OLGUN , Abbas Fadhıl ABDULQADER
Indexes and Platforms
367. SAYIYA AİT DÜZELTMELER

İÇSULARDA SİYANOBAKTERİ ARTIŞLARI VE OLUŞTURDUĞU RİSKLER başlıklı makalede yer alan latince kelimeler dizgi esnasında sehven italik yazılmamış olup,  makalenin düzeltilmiş haline buradan, derginin düzeltilmiş tam sayı dosyasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Not: Dosyalara erişim için sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.