Ziraat Mühendisliği
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1301-0891 | e-ISSN 2651-4494 | Period Tri-annual | Founded: 1966 | Publisher Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği | http://www.tzymb.org.tr


ÖNEMLİ DUYURU

1 Temmuz'dan itibaren dergimize gönderilecek olan makalelere benzerlik raporu yüklenmesi zorunlu hale getirilecektir.

Son zamanlarda dergimize oldukça eski yıllara ait araştırma verilerini içeren makaleler gelmektedir. Bu sebeple yazım kurallarında değişikliğe gidilmiş olup, eski veriler içeren makalelerle ilgili yazım kurallarımızı okumadan işlem yapmayınız..

Dergimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB)'nin hakemli yayın organıdır.

Dergimiz, Ziraat Dergisi adı ile 1939 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamış, Temmuz 1966'da 265. sayısı ile isim değiştirme kararı almış ve bu sayı (Temmuz 1966) Ziraat Mühendisliği Dergisinin 1. sayısı olarak yayınlanmıştır. 2001 yılı Ocak Şubat sayısı olarak yayımlanan 331. sayısından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, hakemli elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Ziraat Dergisi arşivine buradan, Ziraat Mühendisliği Dergisi arşivine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıda veya www.tzymb.org.tr web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden,  mehmetbilir@tzymb.org.tr e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.


Ziraat Mühendisliği

ISSN 1301-0891 | e-ISSN 2651-4494 | Period Tri-annual | Founded: 1966 | Publisher Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği | http://www.tzymb.org.tr
Cover Image


ÖNEMLİ DUYURU

1 Temmuz'dan itibaren dergimize gönderilecek olan makalelere benzerlik raporu yüklenmesi zorunlu hale getirilecektir.

Son zamanlarda dergimize oldukça eski yıllara ait araştırma verilerini içeren makaleler gelmektedir. Bu sebeple yazım kurallarında değişikliğe gidilmiş olup, eski veriler içeren makalelerle ilgili yazım kurallarımızı okumadan işlem yapmayınız..

Dergimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB)'nin hakemli yayın organıdır.

Dergimiz, Ziraat Dergisi adı ile 1939 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamış, Temmuz 1966'da 265. sayısı ile isim değiştirme kararı almış ve bu sayı (Temmuz 1966) Ziraat Mühendisliği Dergisinin 1. sayısı olarak yayınlanmıştır. 2001 yılı Ocak Şubat sayısı olarak yayımlanan 331. sayısından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, hakemli elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Ziraat Dergisi arşivine buradan, Ziraat Mühendisliği Dergisi arşivine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıda veya www.tzymb.org.tr web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden,  mehmetbilir@tzymb.org.tr e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.


Issue 371 - Apr 1, 2021
 1. Üretici Bakış Açısıyla Çorum İlinde Makarnalık Buğdayın Dünü, Bugünü ve Geleceği
  Pages 4 - 24
  Rahmi TAŞCI, Merve BOLAT, Belma ÖZERCAN, Sinem TARHAN, Tuğçe HAMARAT, Sevinç KARABAK, Selda ARSLAN, Zeki BAYRAMOĞLU
 2. Toprak Serilerinin Ayırt Edilmesinde NIRS Yansıma Tekniğinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması
  Pages 25 - 40
  Yavuz Şahin TURGUT, Suat ŞENOL
 3. Şanlıurfa Koşullarında Kışlık Olarak Yetiştirilen Bazı Şeker Pancarı (Beta vulgaris saccharifera L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 41 - 50
  Erdal ERBİL
 4. Yapraktan Bazı Besin Elementi Uygulamalarının ‘Chandler’ Ceviz Çeşidinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
  Pages 51 - 58
  Nihal ACARSOY BİLGİN, Yaprak YAĞIZ, Adalet MISIRLI
 5. Toprak Kirliliğinin Zenginleştirme, Transfer ve Birikim Faktörleri ile Değerlendirilmesi; Zonguldak/Çaycuma Örneği
  Pages 59 - 73
  Sinem ÇOLAK, Şüheda Basire AKÇA, Kübra YAZİCİ
 6. Mısır:Arpaya Dayalı Rasyonlara Enzim İlavesinin Yumurtlayan Bıldırcınlarda Performans, Yumurta Kalitesi, Serum ve Kemik Mineral İçeriğine Etkisi
  Pages 74 - 86
  Hatice Nur KILIÇ, Osman OLGUN
 7. Bornova Ekolojik Koşullarında Bazı Anason Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma
  Pages 87 - 98
  Mehmet Fatih ÇAKIR, Emine BAYRAM
 8. Akdeniz Ekolojik Şartlarındaki Kahramanmaraş’ta Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Biçmenin Bazı Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin I. Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 99 - 112
  Muhsin OVA, Ömer Süha USLU
 9. Karadeniz Bölgesindeki Bazı Bal Arısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Bölge Koşullarındaki Performansları
  Pages 113 - 123
  Belgin GÜNBEY, Fırat CENGİZ
 10. Osmanlı’nın Son Yıllarında Kadın Eğitimine Yönelik Önemli Bir Kitap: Kadınlara Amelî Sanayi-i Ziraiye Dersleri
  Pages 124 - 134
  Mehmet BİLİR
Indexes and Platforms
Güncel Duyurular

Dergimize derleme makalelerin kabulü, Haziran itibariyle yeniden açılacak olup, her sayıda bir ya da birkaç derlemeye yer verileceğinden, gelen derlemeler içerisinden seçim yapılacak, diğer makaleler değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir. 

Dergimize derleme makale gönderecek yazarlarımızın bu açıklamaları dikkate alarak işlem yapmalarını rica ederiz.

Yazım Kurallarımıza "Açıklamalar" başlığı altına şu maddeler eklenmiştir:
Makale sonunda; Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.

Dergimiz, ÜAK Doçentlik başvurularında "Ulusal Hakemli Dergi" tanımındaki yer alan ULAKBİM TR Dizin dergi listesindedir.

Diğer liste ve dizinler;

TÜRKİYE MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI

ASOS İNDEKS 

GOOGLE SCHOLAR 

ResearchGate

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Academic Journal Index (AJI)