ISSN: 1301-0891
e-ISSN: 2651-4494
Founded: 1966
Period: Tri-annual
Publisher: Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği
Cover Image
       

ÖNEMLİ DUYURU

1 Temmuz'dan itibaren dergimize gönderilecek olan makalelere benzerlik raporu yüklenmesi zorunlu hale getirilecektir.

Son zamanlarda dergimize oldukça eski yıllara ait araştırma verilerini içeren makaleler gelmektedir. Bu sebeple yazım kurallarında değişikliğe gidilmiş olup, eski veriler içeren makalelerle ilgili yazım kurallarımızı okumadan işlem yapmayınız..

Dergimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB)'nin hakemli yayın organıdır.

Dergimiz, Ziraat Dergisi adı ile 1939 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamış, Temmuz 1966'da 265. sayısı ile isim değiştirme kararı almış ve bu sayı (Temmuz 1966) Ziraat Mühendisliği Dergisinin 1. sayısı olarak yayınlanmıştır. 2001 yılı Ocak Şubat sayısı olarak yayımlanan 331. sayısından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, hakemli elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Ziraat Dergisi arşivine buradan, Ziraat Mühendisliği Dergisi arşivine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıda veya www.tzymb.org.tr web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.


2022 - Issue: 374

Güncel Duyurular

Dergimize derleme makalelerin kabulü, Haziran itibariyle yeniden açılacak olup, her sayıda bir ya da birkaç derlemeye yer verileceğinden, gelen derlemeler içerisinden seçim yapılacak, diğer makaleler değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir. 

Dergimize derleme makale gönderecek yazarlarımızın bu açıklamaları dikkate alarak işlem yapmalarını rica ederiz.

Yazım Kurallarımıza "Açıklamalar" başlığı altına şu maddeler eklenmiştir:
Makale sonunda; Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.

Info

Dergimiz, ÜAK Doçentlik başvurularında "Ulusal Hakemli Dergi" tanımındaki yer alan ULAKBİM TR Dizin dergi listesindedir.

Diğer liste ve dizinler;

TÜRKİYE MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI

ASOS İNDEKS 

GOOGLE SCHOLAR 

ResearchGate

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Academic Journal Index (AJI)