Ziraat Mühendisliği
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-0891 | e-ISSN 2651-4494 | Period Tri-annual | Founded: 1966 | Publisher Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği | http://www.tzymb.org.tr


ÖNEMLİ DUYURU

2021 yılı için üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) planlamaktayız.

Son zamanlarda dergimize oldukça eski yıllara ait araştırma verilerini içeren makaleler gelmektedir. Bu sebeple yazım kurallarında değişikliğe gidilmiş olup, eski veriler içeren makalelerle ilgili yazım kurallarımızı okumadan işlem yapmayınız..

Derleme makalelerde 2021 yılından itibaren benzerlik raporu olmadan makale değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazım Kurallarımıza "Açıklamalar" başlığı altına şu maddeler eklenmiştir:
Makale sonunda; Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.


Dergimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB)'nin hakemli yayın organıdır.

Dergimiz, Ziraat Dergisi adı ile 1939 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamış, Temmuz 1966'da 265. sayısı ile isim değiştirme kararı almış ve bu sayı (Temmuz 1966) Ziraat Mühendisliği Dergisinin 1. sayısı olarak yayınlanmıştır. 2001 yılı Ocak Şubat sayısı olarak yayımlanan 331. sayısından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, hakemli elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Ziraat Dergisi arşivine buradan, Ziraat Mühendisliği Dergisi arşivine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıda veya www.tzymb.org.tr web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden,  mehmetbilir@tzymb.org.tr e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.


Ziraat Mühendisliği

ISSN 1301-0891 | e-ISSN 2651-4494 | Period Tri-annual | Founded: 1966 | Publisher Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği | http://www.tzymb.org.tr
Cover Image


ÖNEMLİ DUYURU

2021 yılı için üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) planlamaktayız.

Son zamanlarda dergimize oldukça eski yıllara ait araştırma verilerini içeren makaleler gelmektedir. Bu sebeple yazım kurallarında değişikliğe gidilmiş olup, eski veriler içeren makalelerle ilgili yazım kurallarımızı okumadan işlem yapmayınız..

Derleme makalelerde 2021 yılından itibaren benzerlik raporu olmadan makale değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazım Kurallarımıza "Açıklamalar" başlığı altına şu maddeler eklenmiştir:
Makale sonunda; Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir.


Dergimiz, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği (TZYMB)'nin hakemli yayın organıdır.

Dergimiz, Ziraat Dergisi adı ile 1939 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamış, Temmuz 1966'da 265. sayısı ile isim değiştirme kararı almış ve bu sayı (Temmuz 1966) Ziraat Mühendisliği Dergisinin 1. sayısı olarak yayınlanmıştır. 2001 yılı Ocak Şubat sayısı olarak yayımlanan 331. sayısından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, hakemli elektronik dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. Ziraat Dergisi arşivine buradan, Ziraat Mühendisliği Dergisi arşivine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıda veya www.tzymb.org.tr web sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden,  mehmetbilir@tzymb.org.tr e-posta adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.


Issue 370 - Dec 31, 2020
Indexes and Platforms

Dergimiz, ÜAK Doçentlik başvurularında "Ulusal Hakemli Dergi" tanımındaki yer alan ULAKBİM TR Dizin dergi listesindedir.

Diğer liste ve dizinler;

TÜRKİYE ATIF DİZİNİ

ASOS İNDEKS 

GOOGLE SCHOLAR 

ResearchGate

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Academic Journal Index (AJI)