PDF EndNote BibTex RIS Cite

İnsan Sermayesinden İnsan Yeterliliklerine: Ahlâk, İnsan ve Eğitim Olgularının Değerlendirilmesi

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Bu makale, insan sermayesi ile insan yeterlilikleri yaklaşımlarının ahlâk, insan ve eğitim
olgularına ilişkin görüşleri açısından farklılıklarını irdelemektedir. İnsan sermayesi yaklaşımı faydacı
bir ahlâk anlayışından beslenirken, insan yeterlilikleri yaklaşımı Kant’ın evrensel etiğiyle ilgili olarak
görülmektedir. İnsan sermayesi yaklaşımının insanın doğasına ilişkin kötümser bir bakış açısına sahip
olduğu söylenebilirken, insan yeterlilikleri yaklaşımı insanın doğasına ilişkin iyimser bir bakış açısı

sergilemektedir. Eğitim, insan sermayesi yaklaşımında artan kazançların bir aracıyken, insan
yeterlilikleri yaklaşımı eğitimi kendi içinde bir amaç olarak görmektedir. İnsan yeterlilikleri
yaklaşımına göre eğitimin olmaması sadece yoksulluğun nedeni değil, aynı zamanda yoksulluğun
kendisidir de.
Anahtar kelimeler: İnsan sermayesi, pragmatizm, ödev ahlâkı, insan yeterlilikleri.

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Serpil DURĞUN>

Publication Date December 19, 2013
Published in Issue Year 2008, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Durğun, S. (2013). İnsan Sermayesinden İnsan Yeterliliklerine: Ahlâk, İnsan ve Eğitim Olgularının Değerlendirilmesi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17385/181687

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.