PDF EndNote BibTex RIS Cite

Bilgisayar Tabanlı ve Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Bu çalışmada Lise-1 kimya programında bulunan ve öğrencilerin kavrama güçlüğü çektiği
atom ve atom modelleri konuları kullanılarak hazırlanan bilgisayar destekli programın uygulanan
yöntemlere bağlı olarak öğrencilerin tutumlarına ve başarılarına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla
hazırlanan ölçekler yardımıyla öğrencilerin bilgisayar ve kimya dersine yönelik tutumları ve kimya
dersindeki başarıları incelenmiştir. Bu amaçla iki deney grubu geleneksel öğretim yöntemi uygulanan
kontrol grubu (KG) ile karşılaştırılmıştır. Deney gruplarından birincisine (DG-1) bilgisayar tabanlı
ikincisine (DG-2) ise bilgisayar destekli öğrenme yöntemleri uygulanmıştır. Araşt
ırma sonuçları
KG’de bulunan öğrencilere kıyasla DG-1 ve DG-2’de bulunan öğrencilerin kimya dersindeki
başarılarında, kimya dersine karşı olan tutumlarında ve bilgisayara karşı olan tutumlarında pozitif
yönde gelişme olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu pozitif değişimin bilgisayar destekli eğitim alan DG2
grubunda
çok daha etkili olduğu
saptanmıştır.

Anahtar
kelimeler:
Bilgisayar
destekli
öğretim,
bilgisayar
tabanlı
öğretim,

öğrenci başarısı, kimya
öğretimi, öğrenci tutumları.

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 19.12.2013

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Hüsamettin Akçay, CENGİZ TÜYSÜZ, BURAK FEYZİOĞLU, & BÜLENT OĞUZ * This is me

Publication Date December 19, 2013
Published in Issue Year 2008, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Cengiz Tüysüz, Burak Feyzioğlu, & Bülent Oğuz *, H. A. (2013). Bilgisayar Tabanlı ve Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17385/181690

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.