PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Evlilik Beklentisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2016, Volume 12, Issue 1, 19.04.2016
https://doi.org/10.17860/efd.80783

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Jones ve Nelson (1996) tarafından geliştirilen “Evlilik Beklentisi Ölçeği”ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 440 üniversite öğrencisi katılmıştır. Öncelikle ölçeğin dil geçerliliği incelenmiş ve dil geçerlilik katsayısı .98 olarak bulunmuştur. Daha sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır.  Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .93, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .97 olarak  hesaplanmıştır. Ölçeğin tek faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi yöntemiyle test edilmiştir. Araştırma sonuçları, ölçeğin tek faktörlü yapısının doğrulandığını ve evlilik beklentilerini ölçmede kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Year 2016, Volume 12, Issue 1, 19.04.2016
https://doi.org/10.17860/efd.80783

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Fatma ÖZ SOYSAL


Aslı UZ BAŞ


Ferda AYSAN This is me

Publication Date April 19, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 12, Issue 1

Cite

APA Öz Soysal, F. , Uz Baş, A. & Aysan, F. (2016). Evlilik Beklentisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17399/181951

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.