PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2016, Cilt 12, Sayı 1, 19.04.2016
https://doi.org/10.17860/efd.80783

Öz

-

Evlilik Beklentisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2016, Cilt 12, Sayı 1, 19.04.2016
https://doi.org/10.17860/efd.80783

Öz

Bu araştırmanın amacı, Jones ve Nelson (1996) tarafından geliştirilen “Evlilik Beklentisi Ölçeği”ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 440 üniversite öğrencisi katılmıştır. Öncelikle ölçeğin dil geçerliliği incelenmiş ve dil geçerlilik katsayısı .98 olarak bulunmuştur. Daha sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır.  Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .93, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .97 olarak  hesaplanmıştır. Ölçeğin tek faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi yöntemiyle test edilmiştir. Araştırma sonuçları, ölçeğin tek faktörlü yapısının doğrulandığını ve evlilik beklentilerini ölçmede kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma ÖZ SOYSAL


Aslı UZ BAŞ


Ferda AYSAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Öz Soysal, F. , Uz Baş, A. & Aysan, F. (2016). Evlilik Beklentisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17399/181951

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.