Year 2016, Volume 12 , Issue 2, Pages 0 - 0 2016-08-29

İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet

Aslı BUGAY [1] , Fidan KORKUT-OWEN [2]


Bu çalışmanın amacı bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı (BİTK)  ile benlik saygısı, dışadönüklük ve cinsiyetin iletişim becerilerini ne ölçüde yordadığını araştırmaktır. Araştırmanın katılımcılarını, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan dört Anadolu Lisesinin 9., 10. ve 11. sınıflara devam eden ve araştırmaya gönüllü katılan 738 (409 kız, 329 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular, BİTK, benlik saygısı, dışadönüklük ve cinsiyetin ergenlerin iletişim becerilerini anlamlı düzeyde yordadığını ve varyansın  % 51’ini açıkladığı göstermiştir.  Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre bu değişkenler içinde iletişim becerilerinin en iyi yordayıcısı benlik saygısıdır. Ardından sırasıyla dışa dönüklük, BİTK ve cinsiyet değişkenleri gelmektedir. Sonuçlar ilgili alanyazını ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, benlik saygısı, dışadönüklük, cinsiyet, iletişim becerileri.

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Aslı BUGAY

Author: Fidan KORKUT-OWEN

Dates

Publication Date : August 29, 2016

Bibtex @ { mersinefd259921, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17860/efd.26005}, title = {İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet}, key = {cite}, author = {BUGAY, Aslı and KORKUT-OWEN, Fidan} }
APA BUGAY, A , KORKUT-OWEN, F . (2016). İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 0-0 . DOI: 10.17860/efd.26005
MLA BUGAY, A , KORKUT-OWEN, F . "İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/24536/259921>
Chicago BUGAY, A , KORKUT-OWEN, F . "İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet AU - Aslı BUGAY , Fidan KORKUT-OWEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17860/efd.26005 DO - 10.17860/efd.26005 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 12 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/efd.26005 UR - https://doi.org/10.17860/efd.26005 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet %A Aslı BUGAY , Fidan KORKUT-OWEN %T İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet %D 2016 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17860/efd.26005 %U 10.17860/efd.26005
ISNAD BUGAY, Aslı , KORKUT-OWEN, Fidan . "İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 2 (August 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17860/efd.26005
AMA BUGAY A , KORKUT-OWEN F . İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(2): 0-0.
Vancouver BUGAY A , KORKUT-OWEN F . İletişim Becerilerinin Yordayıcıları: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Benlik Saygısı, Dışa Dönüklük ve Cinsiyet. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(2): 0-0.