Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sense of Coherence and Psychological Well-Being in Mothers with Special Needs Children: The Mediating Role of Optimism

Year 2021, Volume 17, Issue 3, 432 - 484, 22.12.2021
https://doi.org/10.17860/mersinefd.929413

Abstract

The aim of this study is to examine the mediator effect of optimism in the relationship between the sense of coherence and psychological well-being (positive emotions, attachment, positive relationships, meaning and success) of mothers with special needs children. 109 mothers with physically disabled children (N = 28), Down syndrome (n = 12), autism (n = 29) and intellectual disabilities (N = 40) participated in the study. Individual sense of coherence scale, Life Orientation Test and PERMA scale were used as data collection tools in the research. To examine relationships between variables, Pearson product-moment correlation analysis and Preacher and Hayes ' (2008) mediation in accordance with the recommendations of analyses conducted to examine the significance of indirect effects and confidence intervals by bootstrap bootstrap 5000 coefficients were determined. Research results show that optimism has a mediator effect in the relationship between the sense of coherence and psychological well-being (positive emotions, attachment, success) of mothers with special needs children.

References

 • Akçeşme, F. (2017). Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin İyimserlik Düzeyleri Ve Stresle Başaçıkma Stillerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. Jossey-Bass.
 • Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health : how people manage stress and stay well. Jossey-Bass.
 • Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion 1. Health Promotion International, 11(1), 11–18. https://doi.org/10.1093/heapro/11.1.11
 • Arney, W. R. (1990). Understanding Statistics in the Social Sciences. W.H. Freeman.
 • Assad, K. K., Donnellan, M. B., & Conger, R. D. (2007). Optimism: An Enduring Resource for Romantic Relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 93(2), 285–297. https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.2.285
 • Atalay, Z. (2018). Mindfulness Şimdi ve Burada. İnkilap Yayınevi.
 • Ataman, A. (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. Gündüz eğitim ve yayıncılık.
 • Avşaroğlu, S., & Okutan, H. (2018). The Effects Of Mentally Handıcapped Chıldren On Famılıes–A Conceptual Revıew. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (1) , 59-76, 59–76. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40516/485818
 • Aydın, G., & Tezer, E. (1991). İyimserlik, Sağlık Sorunları ve Akademik Basari İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 7(24).
 • Azariah, R. (1992). The role of optimism and sense of coherence in predicting recovery following surgery. Psychology & Health, 7(4), 301–310. https://doi.org/10.1080/08870449208403159
 • Baker, B. L., Blacher, J., Crnic, K. A., & Edelbrock, C. (2002). Behavior problems and parenting stress in families of three-year-old children with and without developmental delays. American Journal on Mental Retardation, 107(6). https://doi.org/10.1352/0895-8017(2002)107<0433:BPAPSI>2.0.CO;2
 • Baker, B. L., Blacher, J., & Olsson, M. B. (2005). Preschool children with and without developmental delay: Behaviour problems, parents’ optimism and well-being. Journal of Intellectual Disability Research, 49(8), 575–590. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2005.00691.x
 • Beck, A. T. (2019). A 60-Year Evolution of Cognitive Theory and Therapy. Perspectives on Psychological Science, 14(1), 16–20. https://doi.org/10.1177/1745691618804187 Benson, P. R. (2010). Coping, distress, and well-being in mothers of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(2), 217–228. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2009.09.008
 • Boyraz, G., & Sayger, T. V. (2011). Psychological Well-Being Among Fathers of Children With and Without Disabilities: The Role of Family Cohesion, Adaptability, and Paternal Self-Efficacy. American Journal of Men’s Health, 5(4), 286–296. https://doi.org/10.1177/1557988310372538
 • Bretherton, S. J., & McLean, L. A. (2014). Mediating Effects of Perceived Control in the Relationship Between Optimism and Adjustment in Parents of Children with Disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 26(3), 357–369. https://doi.org/10.1007/s10882-014-9371-7
 • Bristol, M. M., Gallagher, J. J., & Schopler, E. (1988). Mothers and Fathers of Young Developmentally Disabled and Nondisabled Boys: Adaptation and Spousal Support. Developmental Psychology, 24(3), 441–451. https://doi.org/10.1037/0012-1649.24.3.441
 • Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3), 1–48. https://doi.org/10.5502/ijw.v6i3.526
 • Byrne, E. A., & Cunningham, C. C. (1985). The Effects Of Mentally Handıcapped Chıldren On Famılıes–A Conceptual Revıew. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 26(6), 847–864. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1985.tb00602.x Carmody, J., & Baer, R. A. (2008). Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. Journal of Behavioral Medicine, 31(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s10865-007-9130-7
 • Carr, A. (2016). Pozitif Psikoloji (1.Basım). Kaknüs Yayınları.
 • Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). On the Self-Regulation of Behavior. In On the Self-Regulation of Behavior. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781139174794
 • Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2014). Dispositional optimism. In Trends in Cognitive Sciences (Vol. 18, Issue 6, pp. 293–299). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.02.003
 • Chanderkant Gorsy, & Neeraj Panwar. (2016). Optimism as a Correlate of Happiness among Working Women. International Journal of Indian Psychology, 3(2). https://doi.org/10.25215/0302.174
 • Ciğerli, Ö., Topsever, P., Alvur, T., & Görpelioğlu, S. (2014). Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Tanı Anından İti baren Ebeveynlik Deneyimleri: Farklılığı Kabullenmek. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care . https://doi.org/10.5455/tjfmpc.159761
 • Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. Mentis Yayıncılık.
 • Cramm, J. M., & Nieboer, A. P. (2011). Psychological well-being of caregivers of children with intellectual disabilities: Using parental stress as a mediating factor. Journal of Intellectual Disabilities, 15(2), 101–113. https://doi.org/10.1177/1744629511410922
 • Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow. HarperCollins.
 • Çam, M. O., & Demirkol, H. (2019). Travma Sonrası Büyümenin Bir Yordayıcısı Olarak Bütünlük Duygusu. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, 11(2), 167–177. https://doi.org/10.18863/pgy.393111
 • Çayır, K., Soran, M., & Ergün, M. (2015). Engellilik Ve Ayrımcılık Eğitimciler için Temel metinler ve örnek dersler. (eylül). Karekök Eğitim Basım Yayım.
 • Çeçen, A. R. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu Ve Benlik Saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1). http://eku.comu.edu.tr/index/4/1/arcecen.pdf
 • Çelik, R. (2017). Adalet, Kapsayıcılık ve Eğitimde Hakkaniyetli Fırsat Eşitliği. Fe Dergi, 9(2), 17–29. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000185
 • Çetin, K. (2018). Engelli Çocuklara Sahip Ailelerin Çocuklarını Kabul-Reddi İle Sosyal Destek İlişkisinin Çeşitli Değişkenlerce Yordanması. Journal of EducationalSciences Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 137–154. http://dergipark.gov.tr/aduefebder
 • Dabrowska, A., & Pisula, E. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54(3), 266–280. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01258.x
 • Dabrowska, Anna. (2008). Sense of coherence and coping with stress in fathers of children with developmental disabilities. Polish Psychological Bulletin, 39(1), 29–34. https://doi.org/10.2478/v10059-008-0002-y
 • Damgård, R., Sørensen, K., Vestrheim, I. E., Lerdal, B., Skranes, J., & Rohde, G. (2016). Optimism and sense of coherence in mothers and fathers of children with cerebral palsy participating in an intensified habilitation programme. Scandinavian Journal of Disability Research, 18(3), 245–255. https://doi.org/10.1080/15017419.2015.1064025
 • Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D., & Kardaş, S. (2017). Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği Five-dimensional model of well-being: The validity and reliability of Turkish version of PERMA-Profiler. In The Journal of Happiness & Well-Being (Vol. 5, Issue 1).
 • Devrim Çatak, P., & Ögel, K. (2010). Farkındalık Temelli Terapiler ve Terapötik Süreçler. Klinik Psikiyatri 13, 85-91
 • Dougall, A. L., Hyman, K. B., Hayward, M. C., McFeeley, S., & Baum, A. (2001). Optimism and traumatic stress: The importance of social support and coping. Journal of Applied Social Psychology, 31(2), 223–245. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2001.tb00195.x
 • Duran, S., Ünsal Barlas, G., Balıkesir, B. Ü., Yüksekokulu, S., Bölümü, H., Sağlık, M. Ü., & Fakültesi, B. (2014). Araştırma makalesi Zihinsel engelli bireylerin ebeveynlerinin öznel iyi oluş, öz duyarlık ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. In Mersin Univ Saglık Bilim Derg (Vol. 7, Issue 3).
 • Dünya Sağlık Örgütü, (2011). Dünya Engellilik Raporu. www.who.int
 • Einav, M., Levi, U., & Margalit, M. (2012). Mothers’ coping and hope in early intervention. European Journal of Special Needs Education, 27(3), 265–279. https://doi.org/10.1080/08856257.2012.678662
 • Ekas, N. V., Lickenbrock, D. M., & Whitman, T. L. (2010a). Optimism, social support, and well-being in mothers of children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(10), 1274–1284. https://doi.org/10.1007/s10803-010-0986-y
 • Ekas, N. V., Lickenbrock, D. M., & Whitman, T. L. (2010b). Optimism, social support, and well-being in mothers of children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(10), 1274–1284. https://doi.org/10.1007/s10803-010-0986-y
 • Eraslan-Çapan, B., & Tümlü, C. (2018). Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Duygusal Sağırlık ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 8(2/15), 493–518. https://doi.org/10.23863/kalem.2019.112
 • Fareo, D. O. (2015). Counselling intervention and support programmes for families of children with sepcial educational needs. Journal of Education and Practice, 6(10), 103–109. https://doi.org/-
 • Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37, 210–216. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.11.022
 • Feldt, T., Mäkikangas, A., & Aunola, K. (2006). Sense of coherence and optimism: A more positive approach to health. In Socioemotional Development and Health from Adolescence to Adulthood (pp. 286–305). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511499784.020
 • Geers, A. L., Reilley, S. P., & Dember, W. N. (1998). Optimism, pessimism, and friendship. Current Psychology, 17(1), 3–19. https://doi.org/10.1007/s12144-998-1017-4
 • Görgens-Ekermans, G., & Steyn, R. (2016). Optimism, Self-Efficacy and Meaningfulness: A Structural Model of Subjective Well-Being at Work. Management Dynamics, 25(4), 34. https://www.questia.com/read/1P4-2064336317/optimism-self-efficacy-and-meaningfulness-a-structural
 • Gottlieb, A. (1998). Single Mothers of Children With Disabilies. In H. I. McCubin, E. Thompson, A. I. Thompson, & J. E. Fromer (Eds.), Stess, Coping and Health in Families, Sense of Coherence and Resilience (pp. 189–203). SAGE Publications.
 • Griffiths, C. A., Ryan, P., & Foster, J. H. (2011). Thematic analysis of Antonovsky’s sense of coherence theory. Scandinavian Journal of Psychology, 52(2), 168–173. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2010.00838.x
 • Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 35–43. https://doi.org/10.1016/S0022-3999(03)00573-7
 • Hajek, A., & König, H. H. (2019). The role of optimism, self-esteem, and self-efficacy in moderating the relation between health comparisons and subjective well-being: Results of a nationally representative longitudinal study among older adults. British Journal of Health Psychology, 24(3), 547–570. https://doi.org/10.1111/bjhp.12367
 • Hallberg, U. (2014). Differences in health and well-being of parents of children with disabilities. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 9(1), 1. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.24343
 • Hames, A., McCaffrey, M., & McCaffrey, B. (2005). Special brothers and sisters : stories and tips for siblings of children with a disability or serious illness. Jessica Kingsley Publishers.
 • Hartley, S. L., Seltzer, M. M., Head, L., & Abbeduto, L. (2012). Psychological Well-being in Fathers of Adolescents and Young Adults With Down Syndrome, Fragile X Syndrome, and Autism. Family Relations, 61(2), 327–342. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2011.00693.x
 • Hauser-Cram, P., Warfield, M. E., Shonkoff, J. P., Krauss, M. W., Sayer, A., & Upshur, C. C. (2001). Children with disabilities: a longitudinal study of child development and parent well-being. Monographs of the Society for Research in Child Development, 66(3), i–viii, 1–114; discussion 115-26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11677873
 • Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (Second). Guilford Press.
 • Hefferon, K., & Boniwell, I. (2018). Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma Ve Uygulamalar. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Ve Danışmanlık.
 • Heiman, T. (2004). Examination of the salutogenic model, support resources, coping style, and stressors among israeli university students. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 138(6), 505–520. https://doi.org/10.3200/JRLP.138.6.505-520
 • Hickey, E. J., Hartley, S. L., & Papp, L. (2019). Psychological Well-Being and Parent-Child Relationship Quality in Relation to Child Autism: An Actor-Partner Modeling Approach. Family Process. https://doi.org/10.1111/famp.12432
 • Idan, O., Braun-Lewensohn, O., Lindstro¨m, B., & Margalit, M. (2016). The application of salutogenesis in cities and towns. In L. ve E. Mittelmark, Sagy, Eriksson, Bauer, Pelikan (Ed.), The Handbook of Salutogenesis. 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04600-6_18
 • Işik, A., & Akbaş, E. (2019). Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip olan Ailelerin Evlilik Yaşamına Toplumsal Cinsiyet Odaklı Yaklaşım. Social Sciences Research Journal, 8(2), 2147–5237.
 • Jones, L., Hastings, R. P., Totsika, V., Keane, L., & Rhule, N. (2014). Child behavior problems and parental well-being in families of children with autism: The mediating role of mindfulness and acceptance. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 119(2), 171–185. https://doi.org/10.1352/1944-7558-119.2.171
 • Kandel, I., & Merrick, J. (2007). The child with a disability: Parental acceptance, management and coping. In TheScientificWorldJournal (Vol. 7, pp. 1799–1809). https://doi.org/10.1100/tsw.2007.265
 • Kashdan, T. B., Pelham, W. E., Lang, A. R., Hoza, B., Jacob, R. G., Jennings, J. R., Blumenthal, J. D., & Gnagy, E. M. (2002). Hope and optimism as human strengths in parents of children with externalizing disorders: Stress is in the eye of the beholder. In Journal of Social and Clinical Psychology (Vol. 21, Issue 4, pp. 441–468). https://doi.org/10.1521/jscp.21.4.441.22597
 • Keller, D., & Honig, A. S. (2004). Maternal and Paternal Stress in Families With School-Aged Children With Disabilities. American Journal of Orthopsychiatry, 74(3), 337–348. https://doi.org/10.1037/0002-9432.74.3.337
 • Krok, D. (2015). The mediating role of optimism in the relations between sense of coherence, subjective and psychological well-being among late adolescents. Personality and Individual Differences, 85, 134–139. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.05.006
 • Krok, D. (2020). Sense of coherence and psychological well-being among coronary heart disease patients: a moderated mediation model of affect and meaning in life. Current Psychology, 1–9. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00982-z
 • Liu, C., Cheng, Y., Hsu, A. S. C., Chen, C., Liu, J., & Yu, G. (2018). Optimism and self-efficacy mediate the association between shyness and subjective well-being among Chinese working adults. PLOS ONE, 13(4), e0194559. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194559
 • Lučić, L. (2020). Parents of children with developmental difficulties and parents of typically developed children: What happens in a year? Behavioral Sciences, 10(1). https://doi.org/10.3390/bs10010004
 • Macks, R. J., & Reeve, R. E. (2007). The adjustment of non-disabled siblings of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(6), 1060–1067. https://doi.org/10.1007/s10803-006-0249-0
 • Madarasova Geckova, A., Tavel, P., Van Dijk, J. P., Abel, T., & Reijneveld, S. A. (2010). Factors associated with educational aspirations among adolescents: Cues to counteract socioeconomic differences? BMC Public Health, 10. https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-154
 • Mak, W. W. S., Ho, A. H. Y., & Law, R. W. (2007). Sense of coherence, parenting attitudes and stress among mothers of children with autism in Hong Kong. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 20(2), 157–167. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2006.00315.x
 • Malinowski, P., & Lim, H. J. (2015). Mindfulness at Work: Positive Affect, Hope, and Optimism Mediate the Relationship Between Dispositional Mindfulness, Work Engagement, and Well-Being. Mindfulness, 6(6), 1250–1262. https://doi.org/10.1007/s12671-015-0388-5
 • Margalit, M., Raviv, A., & Ankonina, D. B. (1992). Coping and Coherence Among Parents With Disabled Children. Journal of Clinical Child Psychology, 21(3), 202–209. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2103_1
 • Moreira, H., Gouveia, M. J., Carona, C., Silva, N., & Canavarro, M. C. (2015). Maternal Attachment and Children’s Quality of Life: The Mediating Role of Self-compassion and Parenting Stress. Journal of Child and Family Studies, 24(8), 2332–2344. https://doi.org/10.1007/s10826-014-0036-z
 • Nilsson, K. W., Leppert, J., Simonsson, B., & Starrin, B. (2010). Sense of coherence and psychological well-being: Improvement with age. Journal of Epidemiology and Community Health, 64(4), 347–352. https://doi.org/10.1136/jech.2008.081174
 • Oelofsen, N., & Richardson, P. (2006). Sense of coherence and parenting stress in mothers and fathers of preschool children with developmental disability. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 31(1), 1–12. https://doi.org/10.1080/13668250500349367
 • Olsson, M. B., & Hwang, C. P. (2002). Sense of coherence in parents of children with different developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 46(7), 548–559. https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2002.00414.x
 • Olsson, Malin B., Larsman, P., & Hwang, P. C. (2008). Relationships Among Risk, Sense of Coherence, and Well-Being in Parents of Children With and Without Intellectual Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 5(4), 227–236. https://doi.org/10.1111/j.1741-1130.2008.00184.x
 • Oral, A., Aydın, R., Ketenci, A., Akyüz, G., Sindel, D., & Yalıman, A. (2016). Dünya Engellilik Raporu: Türkiye’de engellilik ile ilgili konuların analizi ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon tıp uzmanlığının katkıları. J Phys Med Rehab, 1(62), 83–97. https://doi.org/10.5606/tftrd.2016.219
 • Özmen, D., & Çetinkaya, A. (2012). Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadığı Sorunlar. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28(3), 35–49.
 • Palancı, M. (2018). Engelli Çocuğa Sahip Anne Babaların Aile Yılmazlığı, Öznel İyi Oluş ve Evlilik Uyumlarının Psiko-Sosyal Yeterlikler ile Yordanması. Egitim ve Bilim, 43(193), 217–236. https://doi.org/10.15390/EB.2017.4384
 • Pallant, J. F., & Lae, L. (2002). Sense of coherence, well-being, coping and personality factors: Further evaluation of the sense of coherence scale. Personality and Individual Differences, 33(1), 39–48. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00134-9
 • Pelchat, D., Levert, M. J., & Bourgeois-Guérin, V. (2009). How do mothers and fathers who have a child with a disability describe their adaptation/transformation process? Journal of Child Health Care, 13(3), 239–259. https://doi.org/10.1177/1367493509336684
 • Pozo, P., Sarriá, E., & Brioso, A. (2014). Family quality of life and psychological well-being in parents of children with autism spectrum disorders: A double ABCX model. Journal of Intellectual Disability Research, 58(5), 442–458. https://doi.org/10.1111/jir.12042
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879–891. https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879
 • Ramdhani, N., Carver, C. S., Scheier, M. F., Segerstrom, S. C., Solberg Nes, L., Evans, D. R., Segerstrom, S. C., Tunas, I. R., Montgomery, R. L., Haemmerlie, F. M., Ray, D. M., Gillham, J. E., Shatté, A. J., Reivich, K. J., Seligman, M. E. P., Manurung, P. P., Supit, S., Nancy, J., & Khatimah, H. (2011). AIPNI, 2015. Kurikulum Inti Ners 2015. In Buletin Psikologi (Vol. 4, Issue 1). https://doi.org/10.22146/bpsi.11557
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 65–78. https://doi.org/: 10.1037110003-066X.55.1.68
 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719–727. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719
 • Sadziak, A., Wilinski, W., & Wieczorek, M. (2019). Parental burnout as a health determinant in mothers raising disabled children. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 11(3), 77–89. https://doi.org/10.29359/bjhpa.11.3.08
 • Sagy, S., & Antonovsky, H. (2000). The development of the sense of coherence: a retrospective study of early life experiences in the family. International Journal of Aging & Human Development, 51(2), 155–166. https://doi.org/10.2190/765L-K6NV-JK52-UFKT
 • Scheier, M. E., & Carver, C. S. (1987). Dispositional Optimism and Physical Well‐Being: The Influence of Generalized Outcome Expectancies on Health. Journal of Personality, 55(2), 169–210. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1987.tb00434.x
 • Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (2004). Optimism, pessimism, and psychological well-being. In Optimism & pessimism: Implications for theory, research, and practice. (pp. 189–216). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10385-009
 • Scherler, R. ., & Lajunen, T. (1997). A comparison of Finnish and Turkish university students on the short form of the sense of coherence scale. Fifth Congress of European Psychology.
 • Scorsolini-Comin, F., Fontaine, A. M. G. V., Koller, S. H., & dos Santos, M. A. (2013). From authentic happiness to well-being: The flourishing of positive psychology. Psicologia: Reflexao e Critica, 26(4), 663–670. https://doi.org/10.1590/S0102-79722013000400006
 • Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness : using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Free Press.
 • Seligman, M. E. P. (2011). Flourish : a new understanding of happiness and well-being--and how to achieve them. Nicholas Brealey Pub.
 • Sharpley, C. F., Bitsika, V., & Efremidis, B. (1997). Influence of gender, parental health, and perceived expertise of assistance upon stress, anxiety, and depression among parents of children with autism. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 22(1), 19–28. https://doi.org/10.1080/13668259700033261
 • Shenaar-Golan, V. (2016). The Subjective Well-Being of Parents of Children with Developmental Disabilities: The Role of Hope as Predictor and Fosterer of Well-Being. Journal of Social Work in Disability and Rehabilitation, 15(2), 77–95. https://doi.org/10.1080/1536710X.2016.1162119
 • Siah, P. C., & Tan, S. H. (2016). Relationships between sense of coherence, coping strategies and quality of life of parents of children with autism in Malaysia: A case study among chinese parents. Disability, CBR and Inclusive Development, 27(1), 78–91. https://doi.org/10.5463/DCID.v27i1.485
 • Sivrikaya, T., & Çiftçi Tekinarslan, İ. (2013). Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip annelerde stres, sosyal destek ve aile yükü. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 14(2), 17–29. https://doi.org/10.1501/ozlegt_0000000182
 • Slattery, É., McMahon, J., & Gallagher, S. (2017). Optimism and benefit finding in parents of children with developmental disabilities: The role of positive reappraisal and social support. Research in Developmental Disabilities, 65, 12–22. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.04.006
 • Smith, L. E., Seltzer, M. M., Tager-Flusberg, H., Greenberg, J. S., & Carter, A. S. (2008). A comparative analysis of well-being and coping among mothers of toddlers and mothers of adolescents with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(5), 876–889. https://doi.org/10.1007/s10803-007-0461-6
 • Srivastava, S., McGonigal, K. M., Richards, J. M., Butler, E. A., & Gross, J. J. (2006). Optimism in close relationships: How seeing things in a positive light makes them so. Journal of Personality and Social Psychology, 91(1), 143–153. https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.1.143
 • Taanila, A., Syrjälä, L., Kokkonen, J., & Järvelin, M. R. (2002). Coping of parents with physically and/or intellectually disabled children. Child: Care, Health and Development, 28(1), 73–86. https://doi.org/10.1046/j.1365-2214.2002.00244.x
 • Trunzo, J. J., & Pinto, B. M. (2003). Social support as a mediator of optimism and distress in breast cancer survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(4), 805–811. https://doi.org/10.1037/0022-006X.71.4.805
 • Uğuz, Ş., Toros, F., İnanç, B. Y., & Çolakkadıoğlu, O. (2004). Zihinsel ve / veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete , Depresyon ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi.
 • Weissbecker, I., Salmon, P., Studts, J. L., Floyd, A. R., Dedert, E. A., & Septon, S. E. (2002). Mindfulness-based stress reduction and sense of coherence among women with fibromyalgia. In Journal of Clinical Psychology in Medical Settings (Vol. 9, Issue 4, pp. 297–307). https://doi.org/10.1023/A:1020786917988
 • Wimberly, S. R., Carver, C. S., & Antoni, M. H. (2008). Effects of optimism, interpersonal relationships, and distress on psychosexual well-being among women with early stage breast cancer. Psychology & Health, 23(1), 57–72. https://doi.org/10.1080/14768320701204211
 • Zeng, W., & Gu, M. (2017). Relationship between mindfulness and positive affect of chinese older adults: Optimism as mediator. Social Behavior and Personality, 45(1), 155–162. https://doi.org/10.2224/sbp.5606

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerde Bütünlük Duygusu ve Psikolojik İyi Oluş: İyimserliğin Aracı Rolü

Year 2021, Volume 17, Issue 3, 432 - 484, 22.12.2021
https://doi.org/10.17860/mersinefd.929413

Abstract

Bu araştırmanın amacı, özel gereksinimli çocuğu olan annelerin bütünlük duygusu ve psikolojik iyi oluşları (olumlu duygular, bağlanma, olumlu ilişkiler, anlam ve başarı) arasındaki ilişkide iyimserliğin aracı etkisini incelemektir. Araştırmaya bedensel engelli (n = 28), Down sendromlu (n = 12), otizmli (n = 29) ve zihinsel engelli (n = 40) çocuğu olan 109 anne katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Bireysel Bütünlük Duygusu Ölçeği, Yaşam Yönelimi Testi ve PERMA ölçeği kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkileri incelemek için Pearson Çarpım Momentler Korelasyon analizi ve Preacher ve Hayes'in (2008) önerileri doğrultusunda aracılık analizleri gerçekleştirilmiş, dolaylı etkilerin anlamlılığını incelemek için 5000 bootstrap yapılarak bootstrap katsayısı ve güven aralıkları belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, özel gereksinimli çocuğu olan annelerin bütünlük duygusu ve psikolojik iyi oluşları (olumlu duygular, bağlanma, başarı) arasındaki ilişkide iyimserliğin aracı etkisinin olduğunu göstermektedir.

References

 • Akçeşme, F. (2017). Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin İyimserlik Düzeyleri Ve Stresle Başaçıkma Stillerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Antonovsky, A. (1979). Health, stress, and coping. Jossey-Bass.
 • Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health : how people manage stress and stay well. Jossey-Bass.
 • Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion 1. Health Promotion International, 11(1), 11–18. https://doi.org/10.1093/heapro/11.1.11
 • Arney, W. R. (1990). Understanding Statistics in the Social Sciences. W.H. Freeman.
 • Assad, K. K., Donnellan, M. B., & Conger, R. D. (2007). Optimism: An Enduring Resource for Romantic Relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 93(2), 285–297. https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.2.285
 • Atalay, Z. (2018). Mindfulness Şimdi ve Burada. İnkilap Yayınevi.
 • Ataman, A. (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. Gündüz eğitim ve yayıncılık.
 • Avşaroğlu, S., & Okutan, H. (2018). The Effects Of Mentally Handıcapped Chıldren On Famılıes–A Conceptual Revıew. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (1) , 59-76, 59–76. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40516/485818
 • Aydın, G., & Tezer, E. (1991). İyimserlik, Sağlık Sorunları ve Akademik Basari İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 7(24).
 • Azariah, R. (1992). The role of optimism and sense of coherence in predicting recovery following surgery. Psychology & Health, 7(4), 301–310. https://doi.org/10.1080/08870449208403159
 • Baker, B. L., Blacher, J., Crnic, K. A., & Edelbrock, C. (2002). Behavior problems and parenting stress in families of three-year-old children with and without developmental delays. American Journal on Mental Retardation, 107(6). https://doi.org/10.1352/0895-8017(2002)107<0433:BPAPSI>2.0.CO;2
 • Baker, B. L., Blacher, J., & Olsson, M. B. (2005). Preschool children with and without developmental delay: Behaviour problems, parents’ optimism and well-being. Journal of Intellectual Disability Research, 49(8), 575–590. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2005.00691.x
 • Beck, A. T. (2019). A 60-Year Evolution of Cognitive Theory and Therapy. Perspectives on Psychological Science, 14(1), 16–20. https://doi.org/10.1177/1745691618804187 Benson, P. R. (2010). Coping, distress, and well-being in mothers of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(2), 217–228. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2009.09.008
 • Boyraz, G., & Sayger, T. V. (2011). Psychological Well-Being Among Fathers of Children With and Without Disabilities: The Role of Family Cohesion, Adaptability, and Paternal Self-Efficacy. American Journal of Men’s Health, 5(4), 286–296. https://doi.org/10.1177/1557988310372538
 • Bretherton, S. J., & McLean, L. A. (2014). Mediating Effects of Perceived Control in the Relationship Between Optimism and Adjustment in Parents of Children with Disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 26(3), 357–369. https://doi.org/10.1007/s10882-014-9371-7
 • Bristol, M. M., Gallagher, J. J., & Schopler, E. (1988). Mothers and Fathers of Young Developmentally Disabled and Nondisabled Boys: Adaptation and Spousal Support. Developmental Psychology, 24(3), 441–451. https://doi.org/10.1037/0012-1649.24.3.441
 • Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3), 1–48. https://doi.org/10.5502/ijw.v6i3.526
 • Byrne, E. A., & Cunningham, C. C. (1985). The Effects Of Mentally Handıcapped Chıldren On Famılıes–A Conceptual Revıew. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 26(6), 847–864. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1985.tb00602.x Carmody, J., & Baer, R. A. (2008). Relationships between mindfulness practice and levels of mindfulness, medical and psychological symptoms and well-being in a mindfulness-based stress reduction program. Journal of Behavioral Medicine, 31(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s10865-007-9130-7
 • Carr, A. (2016). Pozitif Psikoloji (1.Basım). Kaknüs Yayınları.
 • Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). On the Self-Regulation of Behavior. In On the Self-Regulation of Behavior. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781139174794
 • Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2014). Dispositional optimism. In Trends in Cognitive Sciences (Vol. 18, Issue 6, pp. 293–299). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.02.003
 • Chanderkant Gorsy, & Neeraj Panwar. (2016). Optimism as a Correlate of Happiness among Working Women. International Journal of Indian Psychology, 3(2). https://doi.org/10.25215/0302.174
 • Ciğerli, Ö., Topsever, P., Alvur, T., & Görpelioğlu, S. (2014). Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Tanı Anından İti baren Ebeveynlik Deneyimleri: Farklılığı Kabullenmek. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care . https://doi.org/10.5455/tjfmpc.159761
 • Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. Mentis Yayıncılık.
 • Cramm, J. M., & Nieboer, A. P. (2011). Psychological well-being of caregivers of children with intellectual disabilities: Using parental stress as a mediating factor. Journal of Intellectual Disabilities, 15(2), 101–113. https://doi.org/10.1177/1744629511410922
 • Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow. HarperCollins.
 • Çam, M. O., & Demirkol, H. (2019). Travma Sonrası Büyümenin Bir Yordayıcısı Olarak Bütünlük Duygusu. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, 11(2), 167–177. https://doi.org/10.18863/pgy.393111
 • Çayır, K., Soran, M., & Ergün, M. (2015). Engellilik Ve Ayrımcılık Eğitimciler için Temel metinler ve örnek dersler. (eylül). Karekök Eğitim Basım Yayım.
 • Çeçen, A. R. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu Ve Benlik Saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1). http://eku.comu.edu.tr/index/4/1/arcecen.pdf
 • Çelik, R. (2017). Adalet, Kapsayıcılık ve Eğitimde Hakkaniyetli Fırsat Eşitliği. Fe Dergi, 9(2), 17–29. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000185
 • Çetin, K. (2018). Engelli Çocuklara Sahip Ailelerin Çocuklarını Kabul-Reddi İle Sosyal Destek İlişkisinin Çeşitli Değişkenlerce Yordanması. Journal of EducationalSciences Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 137–154. http://dergipark.gov.tr/aduefebder
 • Dabrowska, A., & Pisula, E. (2010). Parenting stress and coping styles in mothers and fathers of pre-school children with autism and Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54(3), 266–280. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01258.x
 • Dabrowska, Anna. (2008). Sense of coherence and coping with stress in fathers of children with developmental disabilities. Polish Psychological Bulletin, 39(1), 29–34. https://doi.org/10.2478/v10059-008-0002-y
 • Damgård, R., Sørensen, K., Vestrheim, I. E., Lerdal, B., Skranes, J., & Rohde, G. (2016). Optimism and sense of coherence in mothers and fathers of children with cerebral palsy participating in an intensified habilitation programme. Scandinavian Journal of Disability Research, 18(3), 245–255. https://doi.org/10.1080/15017419.2015.1064025
 • Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D., & Kardaş, S. (2017). Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği Five-dimensional model of well-being: The validity and reliability of Turkish version of PERMA-Profiler. In The Journal of Happiness & Well-Being (Vol. 5, Issue 1).
 • Devrim Çatak, P., & Ögel, K. (2010). Farkındalık Temelli Terapiler ve Terapötik Süreçler. Klinik Psikiyatri 13, 85-91
 • Dougall, A. L., Hyman, K. B., Hayward, M. C., McFeeley, S., & Baum, A. (2001). Optimism and traumatic stress: The importance of social support and coping. Journal of Applied Social Psychology, 31(2), 223–245. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2001.tb00195.x
 • Duran, S., Ünsal Barlas, G., Balıkesir, B. Ü., Yüksekokulu, S., Bölümü, H., Sağlık, M. Ü., & Fakültesi, B. (2014). Araştırma makalesi Zihinsel engelli bireylerin ebeveynlerinin öznel iyi oluş, öz duyarlık ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. In Mersin Univ Saglık Bilim Derg (Vol. 7, Issue 3).
 • Dünya Sağlık Örgütü, (2011). Dünya Engellilik Raporu. www.who.int
 • Einav, M., Levi, U., & Margalit, M. (2012). Mothers’ coping and hope in early intervention. European Journal of Special Needs Education, 27(3), 265–279. https://doi.org/10.1080/08856257.2012.678662
 • Ekas, N. V., Lickenbrock, D. M., & Whitman, T. L. (2010a). Optimism, social support, and well-being in mothers of children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(10), 1274–1284. https://doi.org/10.1007/s10803-010-0986-y
 • Ekas, N. V., Lickenbrock, D. M., & Whitman, T. L. (2010b). Optimism, social support, and well-being in mothers of children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 40(10), 1274–1284. https://doi.org/10.1007/s10803-010-0986-y
 • Eraslan-Çapan, B., & Tümlü, C. (2018). Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Duygusal Sağırlık ve Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 8(2/15), 493–518. https://doi.org/10.23863/kalem.2019.112
 • Fareo, D. O. (2015). Counselling intervention and support programmes for families of children with sepcial educational needs. Journal of Education and Practice, 6(10), 103–109. https://doi.org/-
 • Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37, 210–216. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.11.022
 • Feldt, T., Mäkikangas, A., & Aunola, K. (2006). Sense of coherence and optimism: A more positive approach to health. In Socioemotional Development and Health from Adolescence to Adulthood (pp. 286–305). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511499784.020
 • Geers, A. L., Reilley, S. P., & Dember, W. N. (1998). Optimism, pessimism, and friendship. Current Psychology, 17(1), 3–19. https://doi.org/10.1007/s12144-998-1017-4
 • Görgens-Ekermans, G., & Steyn, R. (2016). Optimism, Self-Efficacy and Meaningfulness: A Structural Model of Subjective Well-Being at Work. Management Dynamics, 25(4), 34. https://www.questia.com/read/1P4-2064336317/optimism-self-efficacy-and-meaningfulness-a-structural
 • Gottlieb, A. (1998). Single Mothers of Children With Disabilies. In H. I. McCubin, E. Thompson, A. I. Thompson, & J. E. Fromer (Eds.), Stess, Coping and Health in Families, Sense of Coherence and Resilience (pp. 189–203). SAGE Publications.
 • Griffiths, C. A., Ryan, P., & Foster, J. H. (2011). Thematic analysis of Antonovsky’s sense of coherence theory. Scandinavian Journal of Psychology, 52(2), 168–173. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2010.00838.x
 • Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 35–43. https://doi.org/10.1016/S0022-3999(03)00573-7
 • Hajek, A., & König, H. H. (2019). The role of optimism, self-esteem, and self-efficacy in moderating the relation between health comparisons and subjective well-being: Results of a nationally representative longitudinal study among older adults. British Journal of Health Psychology, 24(3), 547–570. https://doi.org/10.1111/bjhp.12367
 • Hallberg, U. (2014). Differences in health and well-being of parents of children with disabilities. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 9(1), 1. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.24343
 • Hames, A., McCaffrey, M., & McCaffrey, B. (2005). Special brothers and sisters : stories and tips for siblings of children with a disability or serious illness. Jessica Kingsley Publishers.
 • Hartley, S. L., Seltzer, M. M., Head, L., & Abbeduto, L. (2012). Psychological Well-being in Fathers of Adolescents and Young Adults With Down Syndrome, Fragile X Syndrome, and Autism. Family Relations, 61(2), 327–342. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2011.00693.x
 • Hauser-Cram, P., Warfield, M. E., Shonkoff, J. P., Krauss, M. W., Sayer, A., & Upshur, C. C. (2001). Children with disabilities: a longitudinal study of child development and parent well-being. Monographs of the Society for Research in Child Development, 66(3), i–viii, 1–114; discussion 115-26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11677873
 • Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (Second). Guilford Press.
 • Hefferon, K., & Boniwell, I. (2018). Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma Ve Uygulamalar. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Ve Danışmanlık.
 • Heiman, T. (2004). Examination of the salutogenic model, support resources, coping style, and stressors among israeli university students. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 138(6), 505–520. https://doi.org/10.3200/JRLP.138.6.505-520
 • Hickey, E. J., Hartley, S. L., & Papp, L. (2019). Psychological Well-Being and Parent-Child Relationship Quality in Relation to Child Autism: An Actor-Partner Modeling Approach. Family Process. https://doi.org/10.1111/famp.12432
 • Idan, O., Braun-Lewensohn, O., Lindstro¨m, B., & Margalit, M. (2016). The application of salutogenesis in cities and towns. In L. ve E. Mittelmark, Sagy, Eriksson, Bauer, Pelikan (Ed.), The Handbook of Salutogenesis. 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04600-6_18
 • Işik, A., & Akbaş, E. (2019). Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip olan Ailelerin Evlilik Yaşamına Toplumsal Cinsiyet Odaklı Yaklaşım. Social Sciences Research Journal, 8(2), 2147–5237.
 • Jones, L., Hastings, R. P., Totsika, V., Keane, L., & Rhule, N. (2014). Child behavior problems and parental well-being in families of children with autism: The mediating role of mindfulness and acceptance. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 119(2), 171–185. https://doi.org/10.1352/1944-7558-119.2.171
 • Kandel, I., & Merrick, J. (2007). The child with a disability: Parental acceptance, management and coping. In TheScientificWorldJournal (Vol. 7, pp. 1799–1809). https://doi.org/10.1100/tsw.2007.265
 • Kashdan, T. B., Pelham, W. E., Lang, A. R., Hoza, B., Jacob, R. G., Jennings, J. R., Blumenthal, J. D., & Gnagy, E. M. (2002). Hope and optimism as human strengths in parents of children with externalizing disorders: Stress is in the eye of the beholder. In Journal of Social and Clinical Psychology (Vol. 21, Issue 4, pp. 441–468). https://doi.org/10.1521/jscp.21.4.441.22597
 • Keller, D., & Honig, A. S. (2004). Maternal and Paternal Stress in Families With School-Aged Children With Disabilities. American Journal of Orthopsychiatry, 74(3), 337–348. https://doi.org/10.1037/0002-9432.74.3.337
 • Krok, D. (2015). The mediating role of optimism in the relations between sense of coherence, subjective and psychological well-being among late adolescents. Personality and Individual Differences, 85, 134–139. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.05.006
 • Krok, D. (2020). Sense of coherence and psychological well-being among coronary heart disease patients: a moderated mediation model of affect and meaning in life. Current Psychology, 1–9. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00982-z
 • Liu, C., Cheng, Y., Hsu, A. S. C., Chen, C., Liu, J., & Yu, G. (2018). Optimism and self-efficacy mediate the association between shyness and subjective well-being among Chinese working adults. PLOS ONE, 13(4), e0194559. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194559
 • Lučić, L. (2020). Parents of children with developmental difficulties and parents of typically developed children: What happens in a year? Behavioral Sciences, 10(1). https://doi.org/10.3390/bs10010004
 • Macks, R. J., & Reeve, R. E. (2007). The adjustment of non-disabled siblings of children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(6), 1060–1067. https://doi.org/10.1007/s10803-006-0249-0
 • Madarasova Geckova, A., Tavel, P., Van Dijk, J. P., Abel, T., & Reijneveld, S. A. (2010). Factors associated with educational aspirations among adolescents: Cues to counteract socioeconomic differences? BMC Public Health, 10. https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-154
 • Mak, W. W. S., Ho, A. H. Y., & Law, R. W. (2007). Sense of coherence, parenting attitudes and stress among mothers of children with autism in Hong Kong. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 20(2), 157–167. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2006.00315.x
 • Malinowski, P., & Lim, H. J. (2015). Mindfulness at Work: Positive Affect, Hope, and Optimism Mediate the Relationship Between Dispositional Mindfulness, Work Engagement, and Well-Being. Mindfulness, 6(6), 1250–1262. https://doi.org/10.1007/s12671-015-0388-5
 • Margalit, M., Raviv, A., & Ankonina, D. B. (1992). Coping and Coherence Among Parents With Disabled Children. Journal of Clinical Child Psychology, 21(3), 202–209. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2103_1
 • Moreira, H., Gouveia, M. J., Carona, C., Silva, N., & Canavarro, M. C. (2015). Maternal Attachment and Children’s Quality of Life: The Mediating Role of Self-compassion and Parenting Stress. Journal of Child and Family Studies, 24(8), 2332–2344. https://doi.org/10.1007/s10826-014-0036-z
 • Nilsson, K. W., Leppert, J., Simonsson, B., & Starrin, B. (2010). Sense of coherence and psychological well-being: Improvement with age. Journal of Epidemiology and Community Health, 64(4), 347–352. https://doi.org/10.1136/jech.2008.081174
 • Oelofsen, N., & Richardson, P. (2006). Sense of coherence and parenting stress in mothers and fathers of preschool children with developmental disability. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 31(1), 1–12. https://doi.org/10.1080/13668250500349367
 • Olsson, M. B., & Hwang, C. P. (2002). Sense of coherence in parents of children with different developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 46(7), 548–559. https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2002.00414.x
 • Olsson, Malin B., Larsman, P., & Hwang, P. C. (2008). Relationships Among Risk, Sense of Coherence, and Well-Being in Parents of Children With and Without Intellectual Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 5(4), 227–236. https://doi.org/10.1111/j.1741-1130.2008.00184.x
 • Oral, A., Aydın, R., Ketenci, A., Akyüz, G., Sindel, D., & Yalıman, A. (2016). Dünya Engellilik Raporu: Türkiye’de engellilik ile ilgili konuların analizi ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon tıp uzmanlığının katkıları. J Phys Med Rehab, 1(62), 83–97. https://doi.org/10.5606/tftrd.2016.219
 • Özmen, D., & Çetinkaya, A. (2012). Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadığı Sorunlar. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28(3), 35–49.
 • Palancı, M. (2018). Engelli Çocuğa Sahip Anne Babaların Aile Yılmazlığı, Öznel İyi Oluş ve Evlilik Uyumlarının Psiko-Sosyal Yeterlikler ile Yordanması. Egitim ve Bilim, 43(193), 217–236. https://doi.org/10.15390/EB.2017.4384
 • Pallant, J. F., & Lae, L. (2002). Sense of coherence, well-being, coping and personality factors: Further evaluation of the sense of coherence scale. Personality and Individual Differences, 33(1), 39–48. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00134-9
 • Pelchat, D., Levert, M. J., & Bourgeois-Guérin, V. (2009). How do mothers and fathers who have a child with a disability describe their adaptation/transformation process? Journal of Child Health Care, 13(3), 239–259. https://doi.org/10.1177/1367493509336684
 • Pozo, P., Sarriá, E., & Brioso, A. (2014). Family quality of life and psychological well-being in parents of children with autism spectrum disorders: A double ABCX model. Journal of Intellectual Disability Research, 58(5), 442–458. https://doi.org/10.1111/jir.12042
 • Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879–891. https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879
 • Ramdhani, N., Carver, C. S., Scheier, M. F., Segerstrom, S. C., Solberg Nes, L., Evans, D. R., Segerstrom, S. C., Tunas, I. R., Montgomery, R. L., Haemmerlie, F. M., Ray, D. M., Gillham, J. E., Shatté, A. J., Reivich, K. J., Seligman, M. E. P., Manurung, P. P., Supit, S., Nancy, J., & Khatimah, H. (2011). AIPNI, 2015. Kurikulum Inti Ners 2015. In Buletin Psikologi (Vol. 4, Issue 1). https://doi.org/10.22146/bpsi.11557
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 65–78. https://doi.org/: 10.1037110003-066X.55.1.68
 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719–727. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719
 • Sadziak, A., Wilinski, W., & Wieczorek, M. (2019). Parental burnout as a health determinant in mothers raising disabled children. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 11(3), 77–89. https://doi.org/10.29359/bjhpa.11.3.08
 • Sagy, S., & Antonovsky, H. (2000). The development of the sense of coherence: a retrospective study of early life experiences in the family. International Journal of Aging & Human Development, 51(2), 155–166. https://doi.org/10.2190/765L-K6NV-JK52-UFKT
 • Scheier, M. E., & Carver, C. S. (1987). Dispositional Optimism and Physical Well‐Being: The Influence of Generalized Outcome Expectancies on Health. Journal of Personality, 55(2), 169–210. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1987.tb00434.x
 • Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (2004). Optimism, pessimism, and psychological well-being. In Optimism & pessimism: Implications for theory, research, and practice. (pp. 189–216). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10385-009
 • Scherler, R. ., & Lajunen, T. (1997). A comparison of Finnish and Turkish university students on the short form of the sense of coherence scale. Fifth Congress of European Psychology.
 • Scorsolini-Comin, F., Fontaine, A. M. G. V., Koller, S. H., & dos Santos, M. A. (2013). From authentic happiness to well-being: The flourishing of positive psychology. Psicologia: Reflexao e Critica, 26(4), 663–670. https://doi.org/10.1590/S0102-79722013000400006
 • Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness : using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Free Press.
 • Seligman, M. E. P. (2011). Flourish : a new understanding of happiness and well-being--and how to achieve them. Nicholas Brealey Pub.
 • Sharpley, C. F., Bitsika, V., & Efremidis, B. (1997). Influence of gender, parental health, and perceived expertise of assistance upon stress, anxiety, and depression among parents of children with autism. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 22(1), 19–28. https://doi.org/10.1080/13668259700033261
 • Shenaar-Golan, V. (2016). The Subjective Well-Being of Parents of Children with Developmental Disabilities: The Role of Hope as Predictor and Fosterer of Well-Being. Journal of Social Work in Disability and Rehabilitation, 15(2), 77–95. https://doi.org/10.1080/1536710X.2016.1162119
 • Siah, P. C., & Tan, S. H. (2016). Relationships between sense of coherence, coping strategies and quality of life of parents of children with autism in Malaysia: A case study among chinese parents. Disability, CBR and Inclusive Development, 27(1), 78–91. https://doi.org/10.5463/DCID.v27i1.485
 • Sivrikaya, T., & Çiftçi Tekinarslan, İ. (2013). Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip annelerde stres, sosyal destek ve aile yükü. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Ozel Egitim Dergisi, 14(2), 17–29. https://doi.org/10.1501/ozlegt_0000000182
 • Slattery, É., McMahon, J., & Gallagher, S. (2017). Optimism and benefit finding in parents of children with developmental disabilities: The role of positive reappraisal and social support. Research in Developmental Disabilities, 65, 12–22. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.04.006
 • Smith, L. E., Seltzer, M. M., Tager-Flusberg, H., Greenberg, J. S., & Carter, A. S. (2008). A comparative analysis of well-being and coping among mothers of toddlers and mothers of adolescents with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(5), 876–889. https://doi.org/10.1007/s10803-007-0461-6
 • Srivastava, S., McGonigal, K. M., Richards, J. M., Butler, E. A., & Gross, J. J. (2006). Optimism in close relationships: How seeing things in a positive light makes them so. Journal of Personality and Social Psychology, 91(1), 143–153. https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.1.143
 • Taanila, A., Syrjälä, L., Kokkonen, J., & Järvelin, M. R. (2002). Coping of parents with physically and/or intellectually disabled children. Child: Care, Health and Development, 28(1), 73–86. https://doi.org/10.1046/j.1365-2214.2002.00244.x
 • Trunzo, J. J., & Pinto, B. M. (2003). Social support as a mediator of optimism and distress in breast cancer survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(4), 805–811. https://doi.org/10.1037/0022-006X.71.4.805
 • Uğuz, Ş., Toros, F., İnanç, B. Y., & Çolakkadıoğlu, O. (2004). Zihinsel ve / veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete , Depresyon ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi.
 • Weissbecker, I., Salmon, P., Studts, J. L., Floyd, A. R., Dedert, E. A., & Septon, S. E. (2002). Mindfulness-based stress reduction and sense of coherence among women with fibromyalgia. In Journal of Clinical Psychology in Medical Settings (Vol. 9, Issue 4, pp. 297–307). https://doi.org/10.1023/A:1020786917988
 • Wimberly, S. R., Carver, C. S., & Antoni, M. H. (2008). Effects of optimism, interpersonal relationships, and distress on psychosexual well-being among women with early stage breast cancer. Psychology & Health, 23(1), 57–72. https://doi.org/10.1080/14768320701204211
 • Zeng, W., & Gu, M. (2017). Relationship between mindfulness and positive affect of chinese older adults: Optimism as mediator. Social Behavior and Personality, 45(1), 155–162. https://doi.org/10.2224/sbp.5606

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Cemal YILDIZ (Primary Author)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-2958-0948
Türkiye


Fulya CENKSEVEN ÖNDER
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9748-626X
Türkiye

Thanks Eğitim Bilimlerine katkılarınız için editör ve tüm emek veren hocalarımıza teşekkür ederim.
Publication Date December 22, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 17, Issue 3

Cite

APA Yıldız, M. C. & Cenkseven Önder, F. (2021). Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerde Bütünlük Duygusu ve Psikolojik İyi Oluş: İyimserliğin Aracı Rolü . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 432-484 . DOI: 10.17860/mersinefd.929413

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.