Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sanat Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Çalışan Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi

Year 2021, Volume 17, Issue 3, 415 - 432, 22.12.2021
https://doi.org/10.17860/mersinefd.937401

Abstract

Türkiye’de, 2020 yılı Mart ayından itibaren tüm dünyada yaşanan salgın sebebiyle geçilen uzaktan eğitim süreci sanat eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında da uygulanmaktadır. Sanat eğitiminin birçok alanında uygulama ağırlıklı olan öğretim metotları da süreçten etkilenmiştir. Süreç içerisinde mesleki sanat eğitimi veren kurumlarda görev yapan idareciler, akademisyenler ve öğrenciler bu sürecin tarafları olmuşlardır. Bu araştırmada mesleki sanat eğitimi veren kurumlarda görev yapan akademisyenlerin pandemi sebebi ile geçilen uzaktan eğitimin etkinliğine ve yararına yönelik inançlarını belirlemek amacıyla tarama modelinde bir araştırma yapılarak akademisyenlerin süreç ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Akademisyenler, uzaktan eğitimin ağırlıklı olarak teknik problemler, etkin öğrenme eksikliği, motivasyon eksikliği, katılım yetersizliği ve bireysel farklılıklardan kaynaklanan problemlerle ilerleyebildiği yönünde görüş bildirmişlerdir.

References

 • Ak, Ş., Gökdaş, İ., Öksüz, C. ve Torun, F. (2021). Uzaktan eğitimde eğiticilerin eğitimi: Uzaktan eğitime yönelik öz yeterlik ve yarar algısına etkisi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi-Auad, 7(1), 24-44.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G. ve Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126.
 • Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgin Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 49(1), 273-292. doi:10.37669/milliegitim.775620.
 • Ferri, F., Grifoni, G. ve Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 1-18. Gürer, M. D., Tekinarslan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. ve Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. Erişim adresi: https://er.educause.edu/articles/2020/3/thedifferencebetween-emergency-remoteteaching-and-online-learning.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (17. bs.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi (32. bs.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Koronavirüs nedir: Covid-19'a karşı hangi önlemler alınmalı, virüsün özellikleri neler? (2020). BBC. Erişim adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51177538 26.05.2020
 • Özkoçak, V., Koç, F. ve Gültekin, T. (2020). Pandemilere antropolojik bakış: Koronavirüs (covid-19) örneği. Turkish Studies, 15(2), 1183-1195.
 • Yamamoto, G. T. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Yaman, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde Türkiye ve Çin'de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi Özel Sayısı), 3297-3309, Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/60563/857131
 • Yıldız, M. (2015). Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik bilgi, inanç ve uygulamaları arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi Eğitimbilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, M. ve Erdem, M. (2018). An investigation on instructors' knowledge, belief and practices towards distance education. Malaysian Online Journal of EducationalTechnology, 6(2), 1-20.

Determination of the Views of Academicians Working in Art Education Institutions on Distance Education

Year 2021, Volume 17, Issue 3, 415 - 432, 22.12.2021
https://doi.org/10.17860/mersinefd.937401

Abstract

In Turkey, the distance learning process, which was passed due to the Covid-19 pandemic in March 2020, is also applied in higher education institutions that provide art education. Teaching methods, which are practical and practical in many areas of art education, were also affected by the process. During the process, administrators, academicians and students working in institutions that provide vocational arts education have been involved in this process. In this study, a quantitative survey model was conducted to determine the beliefs of academicians working in institutions providing vocational arts education about the effectiveness and benefit of distance education. The main purpose of the study has been to reveal the views of academicians about the distance education process. In the study, academicians stated that distance education can progress mainly due to technical problems, lack of effective learning, lack of motivation, lack of participation and individual differences.

References

 • Ak, Ş., Gökdaş, İ., Öksüz, C. ve Torun, F. (2021). Uzaktan eğitimde eğiticilerin eğitimi: Uzaktan eğitime yönelik öz yeterlik ve yarar algısına etkisi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi-Auad, 7(1), 24-44.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G. ve Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126.
 • Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgin Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 49(1), 273-292. doi:10.37669/milliegitim.775620.
 • Ferri, F., Grifoni, G. ve Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 1-18. Gürer, M. D., Tekinarslan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47-78.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. ve Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. Erişim adresi: https://er.educause.edu/articles/2020/3/thedifferencebetween-emergency-remoteteaching-and-online-learning.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (17. bs.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi (32. bs.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Koronavirüs nedir: Covid-19'a karşı hangi önlemler alınmalı, virüsün özellikleri neler? (2020). BBC. Erişim adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51177538 26.05.2020
 • Özkoçak, V., Koç, F. ve Gültekin, T. (2020). Pandemilere antropolojik bakış: Koronavirüs (covid-19) örneği. Turkish Studies, 15(2), 1183-1195.
 • Yamamoto, G. T. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Yaman, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde Türkiye ve Çin'de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi Özel Sayısı), 3297-3309, Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/60563/857131
 • Yıldız, M. (2015). Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik bilgi, inanç ve uygulamaları arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi Eğitimbilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, M. ve Erdem, M. (2018). An investigation on instructors' knowledge, belief and practices towards distance education. Malaysian Online Journal of EducationalTechnology, 6(2), 1-20.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Makaleler
Authors

Alper AKGÜL (Primary Author)
Trabzon Üniversitesi
0000-0003-0655-0217
Türkiye

Publication Date December 22, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 17, Issue 3

Cite

APA Akgül, A. (2021). Sanat Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Çalışan Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 415-432 . DOI: 10.17860/mersinefd.937401

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.