PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi

Year 2016, Volume 9, Issue 3, 131 - 137, 16.12.2016

Abstract

Amaç: Çocukluk çağı travmalarının en sık nedeni yüksekten düşme olup travma sonrası morbidite ve mortalite halen önemini korumaktadır. Bu çalışma yüksekten düşmeye bağlı yaralanma tiplerini, yaşlara göre oluşan travmayı, travma sonrası takip ve tedavi şekillerini incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Çocuk acil servise yüksekten düşme nedeni ile gelen ve çocuk cerrahi bölümünce takip edilen 0-18 yaş arası 56 çocuk hastanın dosyaları hastane bilgi işlem sistemi kullanılarak geriye dönük olarak incelendi. Hastalara ait demografik veriler ve her hasta için hesaplanan pediatrik travma skoru, yaş, yükseklik, travma sonucu gelişen yaralanmanın türü ve tedavi yöntemleri için tanımlayıcı istatistikler yapıldı. Bulgular: Çalışmaya 56 çocuk hasta (n:39 erkek, n:17 kız) alındı. Olguların yaş ortalaması 7.9 ± 5.1 idi. Travmanın en sık görüldüğü yaş; 9 (n:6, %10.1) idi. En sık yüksekten düşülen yer apartman balkonu (n:36, %64), ikinci sıklıkla ağaç dalı (n:10, %17) idi. En düşük 1 metre ve en yüksek 52 metreden düşme görüldü. Ortalama yükseklik 8 metre (median:4) idi. Oluşan travmalar arasında en sık baş boyun yaralanmaları (n:27, %48), ikinci sıklıkta ekstremite kırıkları (n:16, %28) saptandı. 21 (%37.5) olguya cerrahi müdahale yapılırken, 35 (%62.5) olguya sadece tıbbi tedavi uygulanmıştır. Yüksekten düşme sonrasında iki hastada ise ölüm gerçekleşmiştir (%3.5). Sonuç: Yüksekten düşme sonucunda çocuklarda ciddi yaralanmalar olabilmektedir. Yüksekten düşme olgularının azaltılması için toplumsal eğitim verilmesi, özellikle çok katlı apartmanlarda oturan ailelere balkon ve pencerelerden çocukların düşmemesi için alınması gereken tedbirlerin anlatılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Düşme, çocuk, travma

References

 • Rowe MI, O'Neill JR, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds). In Essentials of Pediatric Surgery. Mosby Year Book, 1995:183-189.
 • O’Neill JA. Advances in the management of pediatric trauma. Am J Surg 2000;180:365–369.
 • American Academy of Pediatrics. Committee on Injury and Poison Prevention. Falls from Heights: Windows, roofs, and balconies. Pediatrics 2001;107:1188-1191.
 • Jain V, Jain S, Dhaon B. A Multi Factorial Analysis of the epidemiology of Injuries from Falls from Heights. Int J Crit Illn Inj Sci 2014 Oct-Dec;4(4):283-287
 • Pipas L, Schaefer N, Brown LH. Falls from rooftops after heavy snowfalls: the risks of snow clearing activities. Am J Emerg Med 2002;20:635-637.
 • Mosenthal AC, Livingston DH, Elcavage J, Merritt S, Stucker S. Falls: Epidemiology and strategies for prevention. J Trauma 1995;38:753-756.
 • Lallier M, Bouchard S, St-Vil D, Dupont J, Tucci M. Fallsfrom heights among children: A retrospective review. J Pediatrs Surg 1999;34:1060-1063
 • Chadwick DL, Chin S, Salerno C, Landsverk J, Kitchen L. Death from falls in children: how far is fatal? J Trauma 1991;31:1353-1355.
 • Warner KG, Demling RH. The pathophysiology of free fall injury. Ann Emerg Med 1986;15:1088-1093.
 • Mathis RD, Levine SH, Phifer S. An analysis of accidental free falls from a height: the ‘spring break’ syndrome. J Trauma 1993;34:123-126.
 • Committee on injury and poison prevention, American Academy of Pediatrics. Falls from heights: windows, roofs, and balconies. Pediatrics 2001;107:1188–1191.
 • Simon TD, Bublitz C, Hambidge SJ. External causes of pediatric injury-related emergency department visits in the United States. Acad Emerg Med 2004;11:1042.
 • Ceylan S, Açıkel CH, Dündaröz R, Yaflar M, Güleç M, Özışık T. Bir eğitim hastanesi acil servisine travma nedeniyle başvuran hastaların sıklıklarının ve travma özelliklerinin saptanması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 2002;22:156-161.
 • Park SH, Cho BM, Oh SM. Head injuries from falls in preschool children. Yonsei Med J 2004;45:229-232.
 • Sala D, Fernández E, Morant A, Gasco J, Barrios C. Epidemiologic aspects of pediatric multiple trauma in a Spanish urban population. J Pediatr Surg 2000;35:1478-1481.
 • Yagmur Y, Güloğlu C, Aldemir M, Orak M. Falls from flat-roofed houses: a surgical experience of 1643 patients. Injury 2004;35(4):425-428.
 • Kingma J, Ten Duis HJ. Severity of injuries due to accidental fall across the life span: a retrospective hospital-based study. Percept Mot Skills 2000;90(1):62-72.
 • Richter D, Hahn MP, Ostermann PA, Muhr G. Injury pattern after fall from great height. An analysis of 101 cases. Unfallchirur 1995;98(12):609-613.
 • Bulut M. Korkmaz A. Akköse Ş. Balcı V. Özgüç H. Tokyay R. Çocukluk çağındaki düşmelerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri. Ulusal Travma Dergisi 2002;8(4):220-223.
 • Johnson K, Fischer T, Chapman S, Wilson B. Accidental head injuries in children under 5 years of age. Clin Radiol 2005;60(4):464-468.
 • Yörük Y. Sunar H. Köse S. Mehmed R. Akkuş M. Toraks Travmaları. Ulusal Travma Dergisi 1996;2(2):189-193.
 • Mack KA. Gilchrist J. Ballesteros MF. Unintentional injuries among infants age 0-12 months. J. Safety Res 2007;38(5):609-612.

Year 2016, Volume 9, Issue 3, 131 - 137, 16.12.2016

Abstract

References

 • Rowe MI, O'Neill JR, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds). In Essentials of Pediatric Surgery. Mosby Year Book, 1995:183-189.
 • O’Neill JA. Advances in the management of pediatric trauma. Am J Surg 2000;180:365–369.
 • American Academy of Pediatrics. Committee on Injury and Poison Prevention. Falls from Heights: Windows, roofs, and balconies. Pediatrics 2001;107:1188-1191.
 • Jain V, Jain S, Dhaon B. A Multi Factorial Analysis of the epidemiology of Injuries from Falls from Heights. Int J Crit Illn Inj Sci 2014 Oct-Dec;4(4):283-287
 • Pipas L, Schaefer N, Brown LH. Falls from rooftops after heavy snowfalls: the risks of snow clearing activities. Am J Emerg Med 2002;20:635-637.
 • Mosenthal AC, Livingston DH, Elcavage J, Merritt S, Stucker S. Falls: Epidemiology and strategies for prevention. J Trauma 1995;38:753-756.
 • Lallier M, Bouchard S, St-Vil D, Dupont J, Tucci M. Fallsfrom heights among children: A retrospective review. J Pediatrs Surg 1999;34:1060-1063
 • Chadwick DL, Chin S, Salerno C, Landsverk J, Kitchen L. Death from falls in children: how far is fatal? J Trauma 1991;31:1353-1355.
 • Warner KG, Demling RH. The pathophysiology of free fall injury. Ann Emerg Med 1986;15:1088-1093.
 • Mathis RD, Levine SH, Phifer S. An analysis of accidental free falls from a height: the ‘spring break’ syndrome. J Trauma 1993;34:123-126.
 • Committee on injury and poison prevention, American Academy of Pediatrics. Falls from heights: windows, roofs, and balconies. Pediatrics 2001;107:1188–1191.
 • Simon TD, Bublitz C, Hambidge SJ. External causes of pediatric injury-related emergency department visits in the United States. Acad Emerg Med 2004;11:1042.
 • Ceylan S, Açıkel CH, Dündaröz R, Yaflar M, Güleç M, Özışık T. Bir eğitim hastanesi acil servisine travma nedeniyle başvuran hastaların sıklıklarının ve travma özelliklerinin saptanması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 2002;22:156-161.
 • Park SH, Cho BM, Oh SM. Head injuries from falls in preschool children. Yonsei Med J 2004;45:229-232.
 • Sala D, Fernández E, Morant A, Gasco J, Barrios C. Epidemiologic aspects of pediatric multiple trauma in a Spanish urban population. J Pediatr Surg 2000;35:1478-1481.
 • Yagmur Y, Güloğlu C, Aldemir M, Orak M. Falls from flat-roofed houses: a surgical experience of 1643 patients. Injury 2004;35(4):425-428.
 • Kingma J, Ten Duis HJ. Severity of injuries due to accidental fall across the life span: a retrospective hospital-based study. Percept Mot Skills 2000;90(1):62-72.
 • Richter D, Hahn MP, Ostermann PA, Muhr G. Injury pattern after fall from great height. An analysis of 101 cases. Unfallchirur 1995;98(12):609-613.
 • Bulut M. Korkmaz A. Akköse Ş. Balcı V. Özgüç H. Tokyay R. Çocukluk çağındaki düşmelerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri. Ulusal Travma Dergisi 2002;8(4):220-223.
 • Johnson K, Fischer T, Chapman S, Wilson B. Accidental head injuries in children under 5 years of age. Clin Radiol 2005;60(4):464-468.
 • Yörük Y. Sunar H. Köse S. Mehmed R. Akkuş M. Toraks Travmaları. Ulusal Travma Dergisi 1996;2(2):189-193.
 • Mack KA. Gilchrist J. Ballesteros MF. Unintentional injuries among infants age 0-12 months. J. Safety Res 2007;38(5):609-612.

Details

Journal Section Articles
Authors

Hakan TAŞKINLAR


Sinan KILIÇ This is me


Gökhan BAHADIR
0000-0003-4250-9350


Caner İŞBİR


Ali NAYCI This is me

Publication Date December 16, 2016
Application Date July 13, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 9, Issue 3

Cite

Bibtex @ { mersinsbd287360, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2016}, volume = {9}, number = {3}, pages = {131 - 137}, title = {Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Taşkınlar, Hakan and Kılıç, Sinan and Bahadır, Gökhan and İşbir, Caner and Naycı, Ali} }
APA Taşkınlar, H. , Kılıç, S. , Bahadır, G. , İşbir, C. & Naycı, A. (2016). Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (3) , 131-137 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinsbd/issue/27293/287360
MLA Taşkınlar, H. , Kılıç, S. , Bahadır, G. , İşbir, C. , Naycı, A. "Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2016 ): 131-137 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinsbd/issue/27293/287360>
Chicago Taşkınlar, H. , Kılıç, S. , Bahadır, G. , İşbir, C. , Naycı, A. "Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2016 ): 131-137
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi AU - Hakan Taşkınlar , Sinan Kılıç , Gökhan Bahadır , Caner İşbir , Ali Naycı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 137 VL - 9 IS - 3 SN - -1308-0830 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi %A Hakan Taşkınlar , Sinan Kılıç , Gökhan Bahadır , Caner İşbir , Ali Naycı %T Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi %D 2016 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Taşkınlar, Hakan , Kılıç, Sinan , Bahadır, Gökhan , İşbir, Caner , Naycı, Ali . "Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 3 (December 2016): 131-137 .
AMA Taşkınlar H. , Kılıç S. , Bahadır G. , İşbir C. , Naycı A. Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi. Mersin Univ Saglık Bilim derg. 2016; 9(3): 131-137.
Vancouver Taşkınlar H. , Kılıç S. , Bahadır G. , İşbir C. , Naycı A. Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 9(3): 131-137.
IEEE H. Taşkınlar , S. Kılıç , G. Bahadır , C. İşbir and A. Naycı , "Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 131-137, Dec. 2016

MEU Journal of Health Sciences Assoc was began to the publishing process in 2008 under the supervision of Assoc. Prof. Gönül Aslan, Editor-in-Chief, and affiliated to Mersin University Institute of Health Sciences. In March 2015, Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz undertook the Editor-in Chief position and since then he has been in charge.

Publishing in three issues per year (April - August - December), it is a multisectoral refereed scientific journal. In addition to research articles, scientific articles such as reviews, case reports and letters to the editor are published in the journal. Our journal, which has been published via e-mail since its inception, has been published both online and in print. Following the Participation Agreement signed with TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park in April 2015, it has started to accept and evaluate online publications.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by Turkey Citation Index since November 16, 2011.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by ULAKBIM Medical Database from the first issue of 2016.

Mersin University Journal of Health Sciences have been indexed by DOAJ since October 02, 2019.

Article Publishing Charge Policy: Our journal has adopted an open access policy and there is no fee for article application, evaluation, and publication in our journal. All the articles published in our journal can be accessed from the Archive free of charge.

154561545815459

Creative Commons Lisansı
This work is licensed with Attribution-NonCommercial 4.0 International.