PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 3, 131 - 137, 16.12.2016

Öz

Amaç: Çocukluk çağı travmalarının en sık nedeni yüksekten düşme olup travma sonrası morbidite ve mortalite halen önemini korumaktadır. Bu çalışma yüksekten düşmeye bağlı yaralanma tiplerini, yaşlara göre oluşan travmayı, travma sonrası takip ve tedavi şekillerini incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Çocuk acil servise yüksekten düşme nedeni ile gelen ve çocuk cerrahi bölümünce takip edilen 0-18 yaş arası 56 çocuk hastanın dosyaları hastane bilgi işlem sistemi kullanılarak geriye dönük olarak incelendi. Hastalara ait demografik veriler ve her hasta için hesaplanan pediatrik travma skoru, yaş, yükseklik, travma sonucu gelişen yaralanmanın türü ve tedavi yöntemleri için tanımlayıcı istatistikler yapıldı. Bulgular: Çalışmaya 56 çocuk hasta (n:39 erkek, n:17 kız) alındı. Olguların yaş ortalaması 7.9 ± 5.1 idi. Travmanın en sık görüldüğü yaş; 9 (n:6, %10.1) idi. En sık yüksekten düşülen yer apartman balkonu (n:36, %64), ikinci sıklıkla ağaç dalı (n:10, %17) idi. En düşük 1 metre ve en yüksek 52 metreden düşme görüldü. Ortalama yükseklik 8 metre (median:4) idi. Oluşan travmalar arasında en sık baş boyun yaralanmaları (n:27, %48), ikinci sıklıkta ekstremite kırıkları (n:16, %28) saptandı. 21 (%37.5) olguya cerrahi müdahale yapılırken, 35 (%62.5) olguya sadece tıbbi tedavi uygulanmıştır. Yüksekten düşme sonrasında iki hastada ise ölüm gerçekleşmiştir (%3.5). Sonuç: Yüksekten düşme sonucunda çocuklarda ciddi yaralanmalar olabilmektedir. Yüksekten düşme olgularının azaltılması için toplumsal eğitim verilmesi, özellikle çok katlı apartmanlarda oturan ailelere balkon ve pencerelerden çocukların düşmemesi için alınması gereken tedbirlerin anlatılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Düşme, çocuk, travma

Kaynakça

 • Rowe MI, O'Neill JR, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds). In Essentials of Pediatric Surgery. Mosby Year Book, 1995:183-189.
 • O’Neill JA. Advances in the management of pediatric trauma. Am J Surg 2000;180:365–369.
 • American Academy of Pediatrics. Committee on Injury and Poison Prevention. Falls from Heights: Windows, roofs, and balconies. Pediatrics 2001;107:1188-1191.
 • Jain V, Jain S, Dhaon B. A Multi Factorial Analysis of the epidemiology of Injuries from Falls from Heights. Int J Crit Illn Inj Sci 2014 Oct-Dec;4(4):283-287
 • Pipas L, Schaefer N, Brown LH. Falls from rooftops after heavy snowfalls: the risks of snow clearing activities. Am J Emerg Med 2002;20:635-637.
 • Mosenthal AC, Livingston DH, Elcavage J, Merritt S, Stucker S. Falls: Epidemiology and strategies for prevention. J Trauma 1995;38:753-756.
 • Lallier M, Bouchard S, St-Vil D, Dupont J, Tucci M. Fallsfrom heights among children: A retrospective review. J Pediatrs Surg 1999;34:1060-1063
 • Chadwick DL, Chin S, Salerno C, Landsverk J, Kitchen L. Death from falls in children: how far is fatal? J Trauma 1991;31:1353-1355.
 • Warner KG, Demling RH. The pathophysiology of free fall injury. Ann Emerg Med 1986;15:1088-1093.
 • Mathis RD, Levine SH, Phifer S. An analysis of accidental free falls from a height: the ‘spring break’ syndrome. J Trauma 1993;34:123-126.
 • Committee on injury and poison prevention, American Academy of Pediatrics. Falls from heights: windows, roofs, and balconies. Pediatrics 2001;107:1188–1191.
 • Simon TD, Bublitz C, Hambidge SJ. External causes of pediatric injury-related emergency department visits in the United States. Acad Emerg Med 2004;11:1042.
 • Ceylan S, Açıkel CH, Dündaröz R, Yaflar M, Güleç M, Özışık T. Bir eğitim hastanesi acil servisine travma nedeniyle başvuran hastaların sıklıklarının ve travma özelliklerinin saptanması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 2002;22:156-161.
 • Park SH, Cho BM, Oh SM. Head injuries from falls in preschool children. Yonsei Med J 2004;45:229-232.
 • Sala D, Fernández E, Morant A, Gasco J, Barrios C. Epidemiologic aspects of pediatric multiple trauma in a Spanish urban population. J Pediatr Surg 2000;35:1478-1481.
 • Yagmur Y, Güloğlu C, Aldemir M, Orak M. Falls from flat-roofed houses: a surgical experience of 1643 patients. Injury 2004;35(4):425-428.
 • Kingma J, Ten Duis HJ. Severity of injuries due to accidental fall across the life span: a retrospective hospital-based study. Percept Mot Skills 2000;90(1):62-72.
 • Richter D, Hahn MP, Ostermann PA, Muhr G. Injury pattern after fall from great height. An analysis of 101 cases. Unfallchirur 1995;98(12):609-613.
 • Bulut M. Korkmaz A. Akköse Ş. Balcı V. Özgüç H. Tokyay R. Çocukluk çağındaki düşmelerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri. Ulusal Travma Dergisi 2002;8(4):220-223.
 • Johnson K, Fischer T, Chapman S, Wilson B. Accidental head injuries in children under 5 years of age. Clin Radiol 2005;60(4):464-468.
 • Yörük Y. Sunar H. Köse S. Mehmed R. Akkuş M. Toraks Travmaları. Ulusal Travma Dergisi 1996;2(2):189-193.
 • Mack KA. Gilchrist J. Ballesteros MF. Unintentional injuries among infants age 0-12 months. J. Safety Res 2007;38(5):609-612.

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 3, 131 - 137, 16.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Rowe MI, O'Neill JR, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG (eds). In Essentials of Pediatric Surgery. Mosby Year Book, 1995:183-189.
 • O’Neill JA. Advances in the management of pediatric trauma. Am J Surg 2000;180:365–369.
 • American Academy of Pediatrics. Committee on Injury and Poison Prevention. Falls from Heights: Windows, roofs, and balconies. Pediatrics 2001;107:1188-1191.
 • Jain V, Jain S, Dhaon B. A Multi Factorial Analysis of the epidemiology of Injuries from Falls from Heights. Int J Crit Illn Inj Sci 2014 Oct-Dec;4(4):283-287
 • Pipas L, Schaefer N, Brown LH. Falls from rooftops after heavy snowfalls: the risks of snow clearing activities. Am J Emerg Med 2002;20:635-637.
 • Mosenthal AC, Livingston DH, Elcavage J, Merritt S, Stucker S. Falls: Epidemiology and strategies for prevention. J Trauma 1995;38:753-756.
 • Lallier M, Bouchard S, St-Vil D, Dupont J, Tucci M. Fallsfrom heights among children: A retrospective review. J Pediatrs Surg 1999;34:1060-1063
 • Chadwick DL, Chin S, Salerno C, Landsverk J, Kitchen L. Death from falls in children: how far is fatal? J Trauma 1991;31:1353-1355.
 • Warner KG, Demling RH. The pathophysiology of free fall injury. Ann Emerg Med 1986;15:1088-1093.
 • Mathis RD, Levine SH, Phifer S. An analysis of accidental free falls from a height: the ‘spring break’ syndrome. J Trauma 1993;34:123-126.
 • Committee on injury and poison prevention, American Academy of Pediatrics. Falls from heights: windows, roofs, and balconies. Pediatrics 2001;107:1188–1191.
 • Simon TD, Bublitz C, Hambidge SJ. External causes of pediatric injury-related emergency department visits in the United States. Acad Emerg Med 2004;11:1042.
 • Ceylan S, Açıkel CH, Dündaröz R, Yaflar M, Güleç M, Özışık T. Bir eğitim hastanesi acil servisine travma nedeniyle başvuran hastaların sıklıklarının ve travma özelliklerinin saptanması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 2002;22:156-161.
 • Park SH, Cho BM, Oh SM. Head injuries from falls in preschool children. Yonsei Med J 2004;45:229-232.
 • Sala D, Fernández E, Morant A, Gasco J, Barrios C. Epidemiologic aspects of pediatric multiple trauma in a Spanish urban population. J Pediatr Surg 2000;35:1478-1481.
 • Yagmur Y, Güloğlu C, Aldemir M, Orak M. Falls from flat-roofed houses: a surgical experience of 1643 patients. Injury 2004;35(4):425-428.
 • Kingma J, Ten Duis HJ. Severity of injuries due to accidental fall across the life span: a retrospective hospital-based study. Percept Mot Skills 2000;90(1):62-72.
 • Richter D, Hahn MP, Ostermann PA, Muhr G. Injury pattern after fall from great height. An analysis of 101 cases. Unfallchirur 1995;98(12):609-613.
 • Bulut M. Korkmaz A. Akköse Ş. Balcı V. Özgüç H. Tokyay R. Çocukluk çağındaki düşmelerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri. Ulusal Travma Dergisi 2002;8(4):220-223.
 • Johnson K, Fischer T, Chapman S, Wilson B. Accidental head injuries in children under 5 years of age. Clin Radiol 2005;60(4):464-468.
 • Yörük Y. Sunar H. Köse S. Mehmed R. Akkuş M. Toraks Travmaları. Ulusal Travma Dergisi 1996;2(2):189-193.
 • Mack KA. Gilchrist J. Ballesteros MF. Unintentional injuries among infants age 0-12 months. J. Safety Res 2007;38(5):609-612.

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hakan TAŞKINLAR


Sinan KILIÇ Bu kişi benim


Gökhan BAHADIR
0000-0003-4250-9350


Caner İŞBİR


Ali NAYCI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 13 Temmuz 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { mersinsbd287360, journal = {Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0830}, address = {}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {131 - 137}, doi = {}, title = {Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Taşkınlar, Hakan and Kılıç, Sinan and Bahadır, Gökhan and İşbir, Caner and Naycı, Ali} }
APA Taşkınlar, H. , Kılıç, S. , Bahadır, G. , İşbir, C. & Naycı, A. (2016). Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (3) , 131-137 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinsbd/issue/27293/287360
MLA Taşkınlar, H. , Kılıç, S. , Bahadır, G. , İşbir, C. , Naycı, A. "Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi" . Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2016 ): 131-137 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinsbd/issue/27293/287360>
Chicago Taşkınlar, H. , Kılıç, S. , Bahadır, G. , İşbir, C. , Naycı, A. "Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2016 ): 131-137
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi AU - Hakan Taşkınlar , Sinan Kılıç , Gökhan Bahadır , Caner İşbir , Ali Naycı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 137 VL - 9 IS - 3 SN - -1308-0830 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi %A Hakan Taşkınlar , Sinan Kılıç , Gökhan Bahadır , Caner İşbir , Ali Naycı %T Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi %D 2016 %J Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -1308-0830 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Taşkınlar, Hakan , Kılıç, Sinan , Bahadır, Gökhan , İşbir, Caner , Naycı, Ali . "Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi". Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 3 (Aralık 2016): 131-137 .
AMA Taşkınlar H. , Kılıç S. , Bahadır G. , İşbir C. , Naycı A. Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi. Mersin Univ Saglık Bilim Derg. 2016; 9(3): 131-137.
Vancouver Taşkınlar H. , Kılıç S. , Bahadır G. , İşbir C. , Naycı A. Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 9(3): 131-137.
IEEE H. Taşkınlar , S. Kılıç , G. Bahadır , C. İşbir ve A. Naycı , "Çocuklarda yüksekten düşme sonucu oluşan travmaların değerlendirilmesi", Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 131-137, Ara. 2016

MEÜ Sağlık Bilimleri Dergisi Doç.Dr. Gönül Aslan'ın Editörlüğünde Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2008 yılında yayımlanmaya başlanmıştır. Mart 2015 tarihinde Başeditörlük görevine Prof.Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz getirilmiştir.

Yılda üç sayı olarak (Nisan - Ağustos - Aralık) yayımlanan dergi multisektöryal hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide araştırma makaleleri yanında derleme, olgu sunumu ve editöre mektup tipinde bilimsel yazılar yayımlanmaktadır. Yayın hayatına başladığı günden beri eposta yoluyla yayın alan ve hem online hem de basılı olarak yayımlanan dergimiz, Mayıs 2014 sayısından itibaren sadece online olarak yayımlanmaya başlamıştır. TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park ile Nisan 2015 tarihinde yapılan Katılım Sözleşmesi sonrasında online yayın kabul ve değerlendirme sürecine geçmiştir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 Kasım 2011'dan beri Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016 birinci sayıdan itibaren ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından indekslenmektedir.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 02 Ekim 2019'dan beri DOAJ tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz açık erişim politikasını benimsemiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir. Dergimizde yayımlanan makalelerin tamamına ücretsiz olarak Arşivden erişilebilmektedir.

154561545815459

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı  ile lisanslanmıştır.