Year 2018, Volume 2 , Issue 1, Pages 59 - 75 2018-07-30

Günümüzde şairler şiire dair görüşlerini poetik yazılarla dile getirmektedir. Bu yazılarda dünya görüşlerinden hareketle şiirden, şairden ve okuyucudan ne anladıklarını anlatmaktadırlar. Mustafa Aydoğan da Cumhuriyet Dönemi‘nde şiirle ilgili görüşlerini çeşitli dergilerde yayımlanan yazılarında dile getiren şairlerden biridir. Yer yer Necip Fazıl’ın etkisi görülen bu yazılarda şair gelenekten beslenen modern bir şiir anlayışını dile getirmektedir. Ancak o okuyucuyu da şiir yazma sürecine dahil eder. Nadir ve saygın bir kişilik olarak gördüğü şaire de şiirin ortaya çıkışına aracılık eden bir işlev yükler. Şiir bir anda da yazılsa şairinin elinde mükemmele doğru sürekli değişim ve gelişim hâlindedir. Bu makalede Mustafa Aydoğan’ın Yazma Sevinci isimli eseri ve çeşitli dergilerdeki yazılarından hareketle onun poetikası belirlenmeye çalışılacaktır.

Mustafa Aydoğan, poetika, şiir
 • AYDOĞAN, M. (1 Mart 2013). İnsanın Asıl Yurdu İç Âlemidir. Star gazetesi. (Y. Yılmaz, Röportaj Yapan)
 • AYDOĞAN, M. (2012). Söyleşi. Dergah, Sayı:273. s. 12-13. (D. Eşitgin, Röportaj Yapan)
 • AYDOĞAN, M. ( 2013). Edebiyat Ortamı Dergisi Nasıl Çıkıyor? Edebiyat Ortamı, Yıl:6, Sayı:13. s.55-58.(G. Çoban, Röportaj Yapan)
 • AYDOĞAN, M. (2013). Şair, Şiirin İmkanlarına Güvenir. Yedi İklim, Sayı:278. s.34-37.(Y. Türk, Röportaj Yapan)
 • AYDOĞAN, M. (2014). Yazma Sevinci. Ankara: Edebiyat Ortamı Yayınları.
 • AYDOĞAN, M. (2015). Modern İnsan Şiiri Küçümsedi Çünkü Hakikati Küçümsedi. Türk Dili, Sayı:760. s.43-45.(O. ÖZBAHÇE, Röportaj Yapan)
 • AYDOĞAN, M. (25 Şubat 2014). Yazma Sevinci Üzerine Söyleşi. Star gazetesi. (M. H. Kekeç, Röportaj Yapan)
 • ÇEBİ, H. (1987). Bütün Yönleriyle Necip Fazıl Kısakürek'in Şiiri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • DOĞAN, M. (2002). Fuzulinin Poetikası. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • EAGLETON, T. (2014). Edebiyat Kuramı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • KARACA, A. (2016). İkinci Yeni Poetikası. Ankara: Hece Yayınları.
 • KARATAŞ, T. (2014). Şairin Yazma Sevinci. Kitap Zamanı ( Sayı: 98) s. 24.
 • KILIÇ, M. E. (2014). Sufi ve Şiir. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • OKAY, M. O. (2014). Poetika Dersleri. İstanbul : Dergah Yayınları.
 • ÖZGÜL, M. K. (2001). Şiir, Şair ve Sair. Hece (Türk Şiir Özel Saysı)(Yıl:5, Sayı:53/54/55), s. 238-254.
 • SAZYEK, H. (2001). Yeni Türk Edebiyatında Poetika Tarzlarına Bir Örnek:Manzum Önsözler. Hece (Türk Şiiri Özel Sayısı)(Yıl:5, Sayı:53/54/55), s. 359-369.
 • YAZGIÇ, S. K. (2014). Yazma Sevinci. İtibar (Sayı:29)s. 19-22.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Author: Özgür GEDİKLİ (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 23, 2018
Acceptance Date : June 10, 2018
Publication Date : July 30, 2018

APA Gedi̇kli̇, Ö . (2018). Mustafa Aydoğan’ın Poetikası . Medeniyet ve Toplum Dergisi , 2 (1) , 59-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/metder/issue/40858/426455