Sanat ve Edebiyat
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Mustafa Aydoğan’ın Poetikası

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 59 - 75, 30.07.2018

Öz

Günümüzde şairler şiire dair görüşlerini poetik yazılarla dile getirmektedir. Bu yazılarda dünya görüşlerinden hareketle şiirden, şairden ve okuyucudan ne anladıklarını anlatmaktadırlar. Mustafa Aydoğan da Cumhuriyet Dönemi‘nde şiirle ilgili görüşlerini çeşitli dergilerde yayımlanan yazılarında dile getiren şairlerden biridir. Yer yer Necip Fazıl’ın etkisi görülen bu yazılarda şair gelenekten beslenen modern bir şiir anlayışını dile getirmektedir. Ancak o okuyucuyu da şiir yazma sürecine dahil eder. Nadir ve saygın bir kişilik olarak gördüğü şaire de şiirin ortaya çıkışına aracılık eden bir işlev yükler. Şiir bir anda da yazılsa şairinin elinde mükemmele doğru sürekli değişim ve gelişim hâlindedir. Bu makalede Mustafa Aydoğan’ın Yazma Sevinci isimli eseri ve çeşitli dergilerdeki yazılarından hareketle onun poetikası belirlenmeye çalışılacaktır.

Kaynakça

 • AYDOĞAN, M. (1 Mart 2013). İnsanın Asıl Yurdu İç Âlemidir. Star gazetesi. (Y. Yılmaz, Röportaj Yapan)
 • AYDOĞAN, M. (2012). Söyleşi. Dergah, Sayı:273. s. 12-13. (D. Eşitgin, Röportaj Yapan)
 • AYDOĞAN, M. ( 2013). Edebiyat Ortamı Dergisi Nasıl Çıkıyor? Edebiyat Ortamı, Yıl:6, Sayı:13. s.55-58.(G. Çoban, Röportaj Yapan)
 • AYDOĞAN, M. (2013). Şair, Şiirin İmkanlarına Güvenir. Yedi İklim, Sayı:278. s.34-37.(Y. Türk, Röportaj Yapan)
 • AYDOĞAN, M. (2014). Yazma Sevinci. Ankara: Edebiyat Ortamı Yayınları.
 • AYDOĞAN, M. (2015). Modern İnsan Şiiri Küçümsedi Çünkü Hakikati Küçümsedi. Türk Dili, Sayı:760. s.43-45.(O. ÖZBAHÇE, Röportaj Yapan)
 • AYDOĞAN, M. (25 Şubat 2014). Yazma Sevinci Üzerine Söyleşi. Star gazetesi. (M. H. Kekeç, Röportaj Yapan)
 • ÇEBİ, H. (1987). Bütün Yönleriyle Necip Fazıl Kısakürek'in Şiiri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • DOĞAN, M. (2002). Fuzulinin Poetikası. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • EAGLETON, T. (2014). Edebiyat Kuramı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • KARACA, A. (2016). İkinci Yeni Poetikası. Ankara: Hece Yayınları.
 • KARATAŞ, T. (2014). Şairin Yazma Sevinci. Kitap Zamanı ( Sayı: 98) s. 24.
 • KILIÇ, M. E. (2014). Sufi ve Şiir. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • OKAY, M. O. (2014). Poetika Dersleri. İstanbul : Dergah Yayınları.
 • ÖZGÜL, M. K. (2001). Şiir, Şair ve Sair. Hece (Türk Şiir Özel Saysı)(Yıl:5, Sayı:53/54/55), s. 238-254.
 • SAZYEK, H. (2001). Yeni Türk Edebiyatında Poetika Tarzlarına Bir Örnek:Manzum Önsözler. Hece (Türk Şiiri Özel Sayısı)(Yıl:5, Sayı:53/54/55), s. 359-369.
 • YAZGIÇ, S. K. (2014). Yazma Sevinci. İtibar (Sayı:29)s. 19-22.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özgür GEDİKLİ (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi 23 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 10 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gedikli, Ö. (2018). Mustafa Aydoğan’ın Poetikası . Medeniyet ve Toplum Dergisi , 2 (1) , 59-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/metder/issue/40858/426455