Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2602-4608 | e-ISSN 2602-4608 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Mersin University |


Aralık 2020 Sayımız için Çağrı:


Aralık 2020'de yayınlanacak olan 4. Cilt 1. sayıya göndereceğiniz makaleleriniz için http://dergipark.gov.tr/meusbd

adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Not: e-posta üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2602-4608 | e-ISSN 2602-4608 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Mersin University |
Cover Image


Aralık 2020 Sayımız için Çağrı:


Aralık 2020'de yayınlanacak olan 4. Cilt 1. sayıya göndereceğiniz makaleleriniz için http://dergipark.gov.tr/meusbd

adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Not: e-posta üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.