Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-4608 | e-ISSN 2602-4608 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |


Haziran 2020 Sayımız için Çağrı:


3. Cilt 2. Sayısına göndereceğiniz makaleleriniz için http://dergipark.gov.tr/meusbd

adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Not: e-posta üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2602-4608 | e-ISSN 2602-4608 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |
Kapak Resmi


Haziran 2020 Sayımız için Çağrı:


3. Cilt 2. Sayısına göndereceğiniz makaleleriniz için http://dergipark.gov.tr/meusbd

adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Not: e-posta üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.