Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-4608 | e-ISSN 2602-4608 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |


Aralık 2020 Sayımız için Çağrı:


Aralık 2020'de yayınlanacak olan 4. Cilt 1. sayıya göndereceğiniz makaleleriniz için http://dergipark.gov.tr/meusbd

adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Not: e-posta üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2602-4608 | e-ISSN 2602-4608 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mersin Üniversitesi |
Kapak Resmi


Aralık 2020 Sayımız için Çağrı:


Aralık 2020'de yayınlanacak olan 4. Cilt 1. sayıya göndereceğiniz makaleleriniz için http://dergipark.gov.tr/meusbd

adresinden bize ulaşabilirsiniz.


Not: e-posta üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.