Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 3, Issue 2, 1 - 16, 30.12.2019

Abstract

References

  • Alsopp, V. (1995). Understanding Economics, Routledge, London , N. Y, P:386Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.Güngör, N. (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, Siyasal Kitapevi, Ankara.Hofstede, G. H. (1991) Cultures and organizations: Software of the Mind, London, UK. JOHNS, G. ve Saks, A. M. (2001), Organizational Behaviour: Understanding and Managing Life at Work, Addison Wesley Longman, Fifth Edition, USA. (Pearson Education Inc.).Lumby, S. ( 1989). Investment Appraisal and Financing Decisions, A First Course In Financial Management. 3rd ed.,Chapman&Hall Series in Accounting&FinanceMelody, William H. (1999), “Human Capital In Information Economies”, New Media & Society, Vol: 1, No: 1, pp. 39-46.Sargut, S.A. (2015).Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, 4. Baskı, İmge Kitapevi, Ankara.SEGE-2011. (2013). T.C.Kalkınma Bakanlığı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, Ankara. (http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/15310/SEGE-2011.pdf) Sirowy, L. ve Inkeles, A. (1990). The Effects of Democracy on Economic Growth and Inequality: A Review, Studies In Comparative International Development, 25(1): 126-157.Thurow, I. ( 1992). Head to head - The coming Economic Battle among Japan, Europe & America / Whilliam Morrow & C, Inc.Page 220 Cavend translation.Uzun, R. (2013). İletişim Kuramları,Ünite 4, İletişim Kuramlarına Giriş, Editör: Yüksel, Erkan, Anadolu Üni Yayını No:2803,s:84-105, Saray Matbaacılık, Ankara.Yüksel, E. (2013). İletişim Kuramları,Ünite I, İletişim Kuramlarına Giriş, Editör: Yüksel, Erkan, Anadolu Üni Yayını No:2803,s:3-33, Saray Matbaacılık, Ankara.

İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE

Year 2019, Volume 3, Issue 2, 1 - 16, 30.12.2019

Abstract

Bu çalışmada, insanların hareketli yapısına hareketli bir çözüm getirebilmek amacıyla ortaya çıkan ve artık hayatımızda vazgeçilmez ürün statüsüne erişen mobil telefonların sosyo-ekonomik dengeyle olan ilişkisi ülkemiz ve Avrupa mukayesesi üzerinden ele alınmaktadır. 

Türkiye’nin 2009-2017 yılları arasında yıllık mobil arama hacminin doğrusal bir artış izlediği ve söz konusu 9 yılda  %137 oranında arttığı görülmektedir. 2017 yılı dördüncü çeyreğinde 442 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin mobil penetrasyon oranı ve mobil telefonların kullanılması açısından anlamlı bir mukayeseye tabi tutulabilmesi amacıyla 2017 yılı bazında çeşitli Avrupa ülkeleri ile gayrisafi yurt içi hasıla, mobil penetrasyon oranları, mobil telefonlara günlük bakma sıklıkları ve mobil telefonlarını gece kontrol etme oranları bağlamında bir karşılaştırma yapılarak elde edilen veriler yorumlanmaya çalışılacaktır.

Çalışma kapsamında Deloitte tarafından 2017 yılında 33 ülkede toplam 53.150 katılımcıya uygulanan Global Mobil Kullanıcı Anketi (GMCS) verilerinden, Groupe Special Mobile Assocition (GSMA)’ın 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin yayımlamış olduğu raporlardan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan verilerinden faydalanılmıştır. 2017 Global Mobil Kullanıcı Pazar araştırmasına Türkiye’den katılan kullanıcıların %92’si akıllı telefona sahip oldukları görülmüştür. 

References

  • Alsopp, V. (1995). Understanding Economics, Routledge, London , N. Y, P:386Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.Güngör, N. (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, Siyasal Kitapevi, Ankara.Hofstede, G. H. (1991) Cultures and organizations: Software of the Mind, London, UK. JOHNS, G. ve Saks, A. M. (2001), Organizational Behaviour: Understanding and Managing Life at Work, Addison Wesley Longman, Fifth Edition, USA. (Pearson Education Inc.).Lumby, S. ( 1989). Investment Appraisal and Financing Decisions, A First Course In Financial Management. 3rd ed.,Chapman&Hall Series in Accounting&FinanceMelody, William H. (1999), “Human Capital In Information Economies”, New Media & Society, Vol: 1, No: 1, pp. 39-46.Sargut, S.A. (2015).Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, 4. Baskı, İmge Kitapevi, Ankara.SEGE-2011. (2013). T.C.Kalkınma Bakanlığı, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, Ankara. (http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/15310/SEGE-2011.pdf) Sirowy, L. ve Inkeles, A. (1990). The Effects of Democracy on Economic Growth and Inequality: A Review, Studies In Comparative International Development, 25(1): 126-157.Thurow, I. ( 1992). Head to head - The coming Economic Battle among Japan, Europe & America / Whilliam Morrow & C, Inc.Page 220 Cavend translation.Uzun, R. (2013). İletişim Kuramları,Ünite 4, İletişim Kuramlarına Giriş, Editör: Yüksel, Erkan, Anadolu Üni Yayını No:2803,s:84-105, Saray Matbaacılık, Ankara.Yüksel, E. (2013). İletişim Kuramları,Ünite I, İletişim Kuramlarına Giriş, Editör: Yüksel, Erkan, Anadolu Üni Yayını No:2803,s:3-33, Saray Matbaacılık, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Bülent ÖZTÜRK (Primary Author)
0000-0001-5989-4721
Türkiye


Mehmet Sezai TÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Türkiye

Publication Date December 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @conference paper { mikad563274, journal = {Milli Kültür Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1331}, address = {}, publisher = {Bülent KARA}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE}, key = {cite}, author = {Öztürk, Bülent and Türk, Mehmet Sezai} }
APA Öztürk, B. & Türk, M. S. (2019). İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE . Milli Kültür Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mikad/issue/51369/563274
MLA Öztürk, B. , Türk, M. S. "İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE" . Milli Kültür Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mikad/issue/51369/563274>
Chicago Öztürk, B. , Türk, M. S. "İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE". Milli Kültür Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE AU - Bülent Öztürk , Mehmet Sezai Türk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Milli Kültür Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 3 IS - 2 SN - 2587-1331- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Milli Kültür Araştırmaları Dergisi İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE %A Bülent Öztürk , Mehmet Sezai Türk %T İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE %D 2019 %J Milli Kültür Araştırmaları Dergisi %P 2587-1331- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Bülent , Türk, Mehmet Sezai . "İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE". Milli Kültür Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (December 2019): 1-16 .
AMA Öztürk B. , Türk M. S. İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE. MİKAD. 2019; 3(2): 1-16.
Vancouver Öztürk B. , Türk M. S. İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(2): 1-16.
IEEE B. Öztürk and M. S. Türk , "İLETİŞİM VE SOSYO-EKONOMİK DENGE", Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 1-16, Dec. 2020