Research Article
BibTex RIS Cite

UZAKTAN EĞİTİMLE YAPILAN TÜRKÇE DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2020, SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM, 395 - 412, 29.12.2020
https://doi.org/10.37669/milliegitim.776137

Abstract

Bu araştırmada uzaktan eğitim uygulamalarıyla Türkçe dersinin nasıl gerçekleştirildiğine yönelik öğretmenleri görüş ve önerileri incelenmiştir. Uzaktan eğitim çalışmalarıyla Türkçe derslerini ortaokul öğrencileriyle aktif ve güncel olarak sürdüren öğretmenlerin yaşadıkları deneyimlerin çeşitli temalar altında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde durum çalışması deseni uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Antalya ili Gazipaşa ilçesinde görev yapan ve uzaktan eğitim uygulayan 10 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Türkçe öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış form kullanılarak telekonferans yoluyla görüşmeler yapılmış ve veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, içerik analizi yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Araştırma elde edilen bulgulara göre Türkçe öğretmenleri uzaktan eğitimle yapılan derslere ilişkin görüşlerini; Zorluklar ve Katkılar, EBA, Zengin İçerik ve Yetersiz Ölçme-Değerlendirme temaları ile açıklamışlardır. Elde edilen bulgulara ilişkin sonuçlar, alan yazındaki benzer çalışmaların sonuçları ile tartışılmış ve araştırma sonucunda çeşitli öneriler ifade edilmiştir.

References

  • ALTUNBAY, M. & BIÇAK, N. (2018). Türkçe Eğitimi derslerinde “Z Kuşağı” bireylerine uygun teknoloji tabanlı uygulamaların kullanımı, ZfWT, 10(1), 127-142.
  • AĞIR, F. (2007). Özel Okullarda ve Devlet Okullarinda Çalisan İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karsi Tutumlarinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen bilimleri enstitüsü, Balıkesir.
  • BARIŞ, M. F. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 36-46.
Year 2020, SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM, 395 - 412, 29.12.2020
https://doi.org/10.37669/milliegitim.776137

Abstract

References

  • ALTUNBAY, M. & BIÇAK, N. (2018). Türkçe Eğitimi derslerinde “Z Kuşağı” bireylerine uygun teknoloji tabanlı uygulamaların kullanımı, ZfWT, 10(1), 127-142.
  • AĞIR, F. (2007). Özel Okullarda ve Devlet Okullarinda Çalisan İlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Karsi Tutumlarinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen bilimleri enstitüsü, Balıkesir.
  • BARIŞ, M. F. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 36-46.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Emrah ÖZGÜL 0000-0002-4457-6656

Dilek CERAN 0000-0001-9010-0619

Derya YILDIZ 0000-0002-5419-8986

Publication Date December 29, 2020
Published in Issue Year 2020 SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM

Cite

APA ÖZGÜL, E., CERAN, D., & YILDIZ, D. (2020). UZAKTAN EĞİTİMLE YAPILAN TÜRKÇE DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 395-412. https://doi.org/10.37669/milliegitim.776137

Cited By