Research Article
BibTex RIS Cite

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2020, SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM, 13 - 43, 29.12.2020
https://doi.org/10.37669/milliegitim.788118

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, COVID-19 kaynaklı olarak yaşanan pandemi sürecinde Türkiye’de uygulanan uzaktan eğitim sürecine ilişkin çeşitli paydaşların (İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmenler, okul psikolojik danışmanları, öğretim üyeleri, öğrenciler, veliler) sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerini incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, fenomenolojik (olgubilimsel) desene dayalı olarak tasarlanmıştır. Araştırma kapsamındaki veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak toplam 137 paydaştan elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda paydaşların uzaktan eğitimin avantajlarına yönelik görüşlerinin çoğunlukla zaman ve mekândan bağımsız olması, derslerin defalarca izlenebilmesi, pandemi döneminde eğitim ihtiyacının karşılanabilirliği, hastalığın bulaşmasına yönelik korunma, teknolojinin eğitim içerisindeki önemi ve teknolojik beceri geliştirilmesi şeklinde olduğu görülmektedir. Uzaktan eğitimin çoğunlukla belirtilen dezavantajları motivasyon kaybı, ölçme ve değerlendirmenin olmaması, internet ve bilgisayar gibi kaynakların yetersizliği, eğitimde fırsat eşitsizliği oluşturması, iletişim ve etkileşim yetersizliği, teknik problemler, sosyalleşme yetersizliği ve uzaktan eğitim sürecine hazırlıksız olma durumları ile ilgilidir. Paydaşların çözüm önerileri çoğunlukla süreçte ölçme ve değerlendirilmenin yapılması, fırsat eşitliğinin oluşturulması, derse katılım ve etkileşimin artırılması, altyapının güçlendirilmesi, öğrencilerin kendi öğretmenleriyle ders yapması ve ders sayılarının azaltılması şeklindedir.

Supporting Institution

-

Project Number

-

References

 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M. & Yıldız, M. (2020). Covid-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-9.
 • Al Lily, A.E., Ismail, A.F., Abunasser, F.M. & Alqahtani, R.H.A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society. doi:10.1016/j.techsoc.2020.101317
 • Almaghaslah D, Alsayari A. The Effects of the 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak on Academic Staff Members: A Case Study of a Pharmacy School in Saudi Arabia. Risk Manag Healthc Policy. 13:795-802.
 • Altun-Eki̇z, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi 2 (Özel Sayı 1) , 1-13.
 • Altuntaş-Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3,1.
 • Attri, A.K. (2012). Distance education: problems and solutions. International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, 1,4.
 • Baltacı, A . (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 1-14.
 • Bawa, P. (2016). Retention in online courses: Exploring issues and solutions—A literature review. Sage Open, 6 (1).
 • Bayrak, M., Aydemir, M. & Karaman, S. (2017). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri ve doyum düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, https://doi.org/10.14812/cuefd.310022.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2) , 11-53.
 • Chan, S.S., So, W.K., Wong, D.C., Lee, A.C. & Tiwari, A. (2007). Improving older adults' knowledge and practice of preventive measures through a telephone health education during the SARS epidemic in Hong Kong: a pilot study. Int J Nurs Stud. 244(7):1120-1127.
 • Çalışkan, S., Süzek, S. & Özcan, D. (2017). Determining student satisfaction in distance education courses, 9th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perception, ICSCCW 2017, 22-23 August 2017, Budapest, Hungary.
 • De Paepe, L., Zhu, C. & DePryck, K. (2018). Drop-out, retention, satisfaction and attainment of online learners of Dutch in adult education. International Journal on E-Learning, 17, 3, 303-323.
 • DeNeui, D. & Dodge, T. (2006). Asynchronous Learning Networks and Student Outcomes: The Utility of Online Learning Components in Hybrid Courses. Journal of Instructional Psychology, v33 n4 p256-259.
 • Dobbs, R., del Carmen, A., & Waid-Lindberg, C. (2017). Students’perceptions of online courses: The effect of online courseexperience. The Quarterly Review of Distance Education,18(1), 98–109.
 • Edelhauser, E. & Lupu-Dima, L. (2020). "Is Romania Prepared for eLearning during the COVID-19 Pandemic?," Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 12(13), pages 1-29.
 • Eroğlu, F, & Kalaycı, N . (2020). Üniversitelerdeki Zorunlu Ortak Derslerden Türk Dili Dersinin Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8 (3), 1001-1027.
 • Fidalgo, P., Thormann, J., Kulyk, O., & Lencastre, J.A., (2020). Students’ perceptions on distance education: A multinational study. International Journal of Educational Technology in Higher Education. doi:10.1186/s41239-020-00194-2.
 • Gewin, V. (2020). COVID-19 bekletilirken öğretimi çevrimiçi taşımak için beş ipucu. Doğa, 580: 295-296.
 • Guragai, M. (2020). Nepalese medical students in the COVID-19 pandemic: Ways Forward, J Nepal Med Assoc; 58(225):352-354.
 • Hellewell, J., Abbott, S., Gimma, A., Bosse, N.I., Jarvis, C.I., Russell, T.W., et al (2020). Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts. Lancet Glob Heal. 8: e488–e496.
 • Horspool, A., & Lange, C. (2012). Applying the scholarship of teaching and learning: Student perceptions, behaviours and success online and face-to-face. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(1), 73-88.
 • Kaden, U. (2020). COVID-19 school closure-related changes to the professional life of a k–12 teacher. Educ. Sci. 2020, 10(6), 165.
 • Keski̇n, M, & Özer-Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (2), 59-67.
 • Koç, E . (2020). An evaluation of distance learning in higher education through the eyes of course ınstructors. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1) , 25-39.
 • Kurnaz, E., & Serçemeli̇, M. (2020). Covid-19 Pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (3), 262-288.
 • Kürtüncü, M, & Kurt, A. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (5) , 66-77.
 • Lei, S.A. & Gupta, R.K. (2010). College Distance Education Courses: Evaluating Benefits and Costs from Institutional, Faculty and Students' Perspectives. Education, 130(4), 616-631.
 • Limberg, L. (2008). Phenomenography. In L. Given (Ed.), The SAGE encyclopedia of qualitative research methods. (pp. 612-615). Thousand Oaks, CA: Sage. p. 611- 614.
 • Mahdy, M. (2020). The impact of COVID-19 Pandemic on the academic performance of veterinary medical students . Preprints, (doi: 10.20944/preprints202006.0130.v1).
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020a). Bakan Selçuk, koronavirüs'e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitimalaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr, web adresinden 03 Nisan 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020b). Bakan Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin detayları anlattı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktanegitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/tr, web adresinden 05 Nisan 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Ramos-Morcillo A.J, Leal-Costa, C., Moral-García J.E & Ruzafa-Martínez, M. (2020). Experiences of nursing students during the abrupt change from face-to-face to e-learning education during the first month of confinement due to COVID-19 in Spain. Int J Environ Res Public Health. 17(15):5519 doi:10.3390/ijerph17155519.
 • Sarı, H . (2020). Evde Kal Döneminde Uzaktan Eğitim: Ölçme ve Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3 (1), 121-128 .
 • Serçemeli̇, M. & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 40-53.
 • Stojanovic, M., El-Khatib, Z., Rovis Brandic, A., & Maalouf, W. (2020). Lions Quest Skills for Adolescence implementation during COVID-19 challenges in Croatia. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(S1), S274-S275. http://dx.doi.org/10.1037/tra0000843
 • Teaster, P.B. & Blieszner, R. (1999). Promises and pitfalls of the ınteractive television approach to teaching adult development and aging. Educational Gerontology, 25(8), 741.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Watts, L. (2016). Synchronous and asynchronous communication in distance learning: A review of the literature. Quarterly Review of Distance Education, 17(1), 23–32
 • World Health Organization. (2020). Responding to community spread of COVID-19 : Interim guidance, Retrieved from https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/ 20200307-responding-to-COVID-19 -communitytransmission-final.pdf
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: promises, problems, and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration, Volume 5 (3).
 • Venter, K. (2003). Coping with isolation: The role of culture in adult distance learners’ use of surrogates. Open Learning, 18(3), 271–287.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H.(2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yip, P.S.F. & Chau, P.H. (2020). Physical distancing and emotional closeness amidst COVID-19, Crisis, 41(3), 153–155.
 • YÖK. (2020a, 3 Nisan). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. 3 Nisan 2020. tarihinde https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/
 • Zuhairi, A., Wahyono, E., & Suratinah, S. (2006). The historical context, current development, and future challenges of distance education in Indonesia. Quarterly Review of Distance Education, 7(1), 95–101.

THE EXAMINATION OF STAKEHOLDERS’ OPINIONS ON DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 EPIDEMIC

Year 2020, SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM, 13 - 43, 29.12.2020
https://doi.org/10.37669/milliegitim.788118

Abstract

Project Number

-

References

 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M. & Yıldız, M. (2020). Covid-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-9.
 • Al Lily, A.E., Ismail, A.F., Abunasser, F.M. & Alqahtani, R.H.A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society. doi:10.1016/j.techsoc.2020.101317
 • Almaghaslah D, Alsayari A. The Effects of the 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak on Academic Staff Members: A Case Study of a Pharmacy School in Saudi Arabia. Risk Manag Healthc Policy. 13:795-802.
 • Altun-Eki̇z, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi 2 (Özel Sayı 1) , 1-13.
 • Altuntaş-Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3,1.
 • Attri, A.K. (2012). Distance education: problems and solutions. International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, 1,4.
 • Baltacı, A . (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), 1-14.
 • Bawa, P. (2016). Retention in online courses: Exploring issues and solutions—A literature review. Sage Open, 6 (1).
 • Bayrak, M., Aydemir, M. & Karaman, S. (2017). Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri ve doyum düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, https://doi.org/10.14812/cuefd.310022.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2) , 11-53.
 • Chan, S.S., So, W.K., Wong, D.C., Lee, A.C. & Tiwari, A. (2007). Improving older adults' knowledge and practice of preventive measures through a telephone health education during the SARS epidemic in Hong Kong: a pilot study. Int J Nurs Stud. 244(7):1120-1127.
 • Çalışkan, S., Süzek, S. & Özcan, D. (2017). Determining student satisfaction in distance education courses, 9th International Conference on Theory and Application of Soft Computing, Computing with Words and Perception, ICSCCW 2017, 22-23 August 2017, Budapest, Hungary.
 • De Paepe, L., Zhu, C. & DePryck, K. (2018). Drop-out, retention, satisfaction and attainment of online learners of Dutch in adult education. International Journal on E-Learning, 17, 3, 303-323.
 • DeNeui, D. & Dodge, T. (2006). Asynchronous Learning Networks and Student Outcomes: The Utility of Online Learning Components in Hybrid Courses. Journal of Instructional Psychology, v33 n4 p256-259.
 • Dobbs, R., del Carmen, A., & Waid-Lindberg, C. (2017). Students’perceptions of online courses: The effect of online courseexperience. The Quarterly Review of Distance Education,18(1), 98–109.
 • Edelhauser, E. & Lupu-Dima, L. (2020). "Is Romania Prepared for eLearning during the COVID-19 Pandemic?," Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 12(13), pages 1-29.
 • Eroğlu, F, & Kalaycı, N . (2020). Üniversitelerdeki Zorunlu Ortak Derslerden Türk Dili Dersinin Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8 (3), 1001-1027.
 • Fidalgo, P., Thormann, J., Kulyk, O., & Lencastre, J.A., (2020). Students’ perceptions on distance education: A multinational study. International Journal of Educational Technology in Higher Education. doi:10.1186/s41239-020-00194-2.
 • Gewin, V. (2020). COVID-19 bekletilirken öğretimi çevrimiçi taşımak için beş ipucu. Doğa, 580: 295-296.
 • Guragai, M. (2020). Nepalese medical students in the COVID-19 pandemic: Ways Forward, J Nepal Med Assoc; 58(225):352-354.
 • Hellewell, J., Abbott, S., Gimma, A., Bosse, N.I., Jarvis, C.I., Russell, T.W., et al (2020). Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts. Lancet Glob Heal. 8: e488–e496.
 • Horspool, A., & Lange, C. (2012). Applying the scholarship of teaching and learning: Student perceptions, behaviours and success online and face-to-face. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(1), 73-88.
 • Kaden, U. (2020). COVID-19 school closure-related changes to the professional life of a k–12 teacher. Educ. Sci. 2020, 10(6), 165.
 • Keski̇n, M, & Özer-Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (2), 59-67.
 • Koç, E . (2020). An evaluation of distance learning in higher education through the eyes of course ınstructors. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1) , 25-39.
 • Kurnaz, E., & Serçemeli̇, M. (2020). Covid-19 Pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (3), 262-288.
 • Kürtüncü, M, & Kurt, A. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (5) , 66-77.
 • Lei, S.A. & Gupta, R.K. (2010). College Distance Education Courses: Evaluating Benefits and Costs from Institutional, Faculty and Students' Perspectives. Education, 130(4), 616-631.
 • Limberg, L. (2008). Phenomenography. In L. Given (Ed.), The SAGE encyclopedia of qualitative research methods. (pp. 612-615). Thousand Oaks, CA: Sage. p. 611- 614.
 • Mahdy, M. (2020). The impact of COVID-19 Pandemic on the academic performance of veterinary medical students . Preprints, (doi: 10.20944/preprints202006.0130.v1).
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020a). Bakan Selçuk, koronavirüs'e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitimalaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr, web adresinden 03 Nisan 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2020b). Bakan Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitime ilişkin detayları anlattı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktanegitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/tr, web adresinden 05 Nisan 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Ramos-Morcillo A.J, Leal-Costa, C., Moral-García J.E & Ruzafa-Martínez, M. (2020). Experiences of nursing students during the abrupt change from face-to-face to e-learning education during the first month of confinement due to COVID-19 in Spain. Int J Environ Res Public Health. 17(15):5519 doi:10.3390/ijerph17155519.
 • Sarı, H . (2020). Evde Kal Döneminde Uzaktan Eğitim: Ölçme ve Değerlendirmeyi Neden Karantinaya Almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3 (1), 121-128 .
 • Serçemeli̇, M. & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 40-53.
 • Stojanovic, M., El-Khatib, Z., Rovis Brandic, A., & Maalouf, W. (2020). Lions Quest Skills for Adolescence implementation during COVID-19 challenges in Croatia. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(S1), S274-S275. http://dx.doi.org/10.1037/tra0000843
 • Teaster, P.B. & Blieszner, R. (1999). Promises and pitfalls of the ınteractive television approach to teaching adult development and aging. Educational Gerontology, 25(8), 741.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Watts, L. (2016). Synchronous and asynchronous communication in distance learning: A review of the literature. Quarterly Review of Distance Education, 17(1), 23–32
 • World Health Organization. (2020). Responding to community spread of COVID-19 : Interim guidance, Retrieved from https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/ 20200307-responding-to-COVID-19 -communitytransmission-final.pdf
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: promises, problems, and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration, Volume 5 (3).
 • Venter, K. (2003). Coping with isolation: The role of culture in adult distance learners’ use of surrogates. Open Learning, 18(3), 271–287.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H.(2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yip, P.S.F. & Chau, P.H. (2020). Physical distancing and emotional closeness amidst COVID-19, Crisis, 41(3), 153–155.
 • YÖK. (2020a, 3 Nisan). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. 3 Nisan 2020. tarihinde https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/
 • Zuhairi, A., Wahyono, E., & Suratinah, S. (2006). The historical context, current development, and future challenges of distance education in Indonesia. Quarterly Review of Distance Education, 7(1), 95–101.
There are 47 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Çağlar Özdoğan 0000-0003-1406-4155

Hasan Güner Berkant 0000-0003-0725-6036

Project Number -
Publication Date December 29, 2020
Published in Issue Year 2020 SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM

Cite

APA Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43. https://doi.org/10.37669/milliegitim.788118

Cited By
Online Çalgı Eğitiminde Değerlendirme
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
https://doi.org/10.15869/itobiad.1264388Okulların Uzaktan Yönetimi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.21666/muefd.982848

Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.53444/deubefd.970496