Year 2019, Volume 9 , Issue 2, Pages 85 - 90 2019-12-27

Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği
Determining the Level of Food Safety Awareness of University Students in Bishkek; A Case Study

Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL [1] , Ümit GÜRBÜZ [2]


Gıda güvenliği, artık günümüz dünyasında uluslararası bir mesele olarak algılanmakta ve ülkeler gıda güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak amacıyla yoğun gayret göstermektedirler. Gıda güvenliğinin sağlanmasında ise bireylerin gıda güvenliği bilinç düzeyi önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada Bişkek ilinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin gıda güvenliği konusunda bilinçli düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma için 12 üniversiteden 83 Kız 80 Erkek öğrenci ile yüz yüze anket yapılmıştır. Araştırmada, katılımcıların önemli bir kesiminin gıda güvenliği kavramını duydukları (% 75) ancak gıda güvenlik sistemlerini duyanların oranının azlığı dikkat çekmiştir. Ankete katılanların gıda maddesi satın alırken en çok fiyat, raf ömrü, son kullanma tarihi ve ürünün gramajına dikkat ettikleri görülmüştür.

Gıda güvenliği, artık günümüz dünyasında uluslararası bir mesele olarak algılanmakta ve ülkeler gıda güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak amacıyla yoğun gayret göstermektedirler. Gıda güvenliğinin sağlanmasında ise bireylerin gıda güvenliği bilinç düzeyi önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada Bişkek ilinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin gıda güvenliği konusunda bilinçli düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma için 12 üniversiteden 83 Kız 80 Erkek öğrenci ile yüz yüze anket yapılmıştır. Araştırmada, katılımcıların önemli bir kesiminin gıda güvenliği kavramını duydukları (% 75) ancak gıda güvenlik sistemlerini duyanların oranının azlığı dikkat çekmiştir. Ankete katılanların gıda maddesi satın alırken en çok fiyat, raf ömrü, son kullanma tarihi ve ürünün gramajına dikkat ettikleri görülmüştür. 

 • Akbulut Ö, Yıldız N (1999). İstatistik analizlerde temel formüller ve tablolar. Aktif Yayınevi, Erzurum.
 • Alpuğuz G, Erkoç F, Mutluer B, Selvi M (2009). Gençlerin (14-24 yaş) gıda hijyeni ve ambalajlı gıdaların tüketimi konusundaki bilgi ve davranışlarının incelenmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 66(3): 107–115.
 • Balpetek D, Kan A, Gürbüz Ü (2017). Determining the level of food safety consciousness of the households : Giresun sample. Manas J Agr Vet Life Sci. 7(1): 64–70.
 • Cebeci A, Güneş FE (2017). Türkiye ve Avrupa’daki tüketicilerin gıda etiketi okuma tutumlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. GÜSBD. 6(4): 261 – 267.
 • Coşkun F, Kayışoğlu S (2018). Besin etiketi okuma alışkanlıklarına ve etiket okumanın satın alma tercihlerine cinsiyetin etkisi: Tekirdağ ili örneği. Akademik Gıda. 16(4): 422-430.
 • Doğruer Y (2004). Veteriner Halk Sağlığı, Selçuk Üniversitesi Basım Evi Konya.
 • Eryılmaz GA, Kılıç O, Başer U (2018). Gıda güvenliği konusunda tüketici davranışlarının belirlenmesi: Samsun ili kentsel alan örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 4(2): 237-245.
 • FAO ve WHO (2015). Codex Alimentarius Commission Procedural Manual, 24 nd ed.,Rome.
 • Gözener B, Büyükbay EO, Sayılı M (2009). Gıda güvenliği konusunda öğrencilerin bilgi düzeylerinin incelenmesi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. 26(2): 45-53.
 • Gündüz O, Aydoğan C (2015). Önlisans öğrencilerinin gıda güvenliği bilinç düzeyleri üzerine bir araştırma. Akademik yaklaşimlar dergisi. 6(1): 34–44.
 • Ha TM, Shakur S, Do KHP (2019). Consumer concern about food safety in Hanoi, Vietnam. Food control. 98:238-244.
 • İncedal Sonkaya Z, Balcı E, Ayar A (2018). Üniversite öğrencilerinin gıda okuryazarlığı ve gıda güvenliği konusunda bilgi, tutum ve davranışları “Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu örneği”. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 75(1): 53-64.
 • Oğur S, Erkan N (2019). İstanbul’un bazı semtlerinde yaşayan bireylerin gıda güvenliği ve hijyen konusundaki bilgi ve tutumları. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi. 8(1): 270–286.
 • Onurlubaş E (2015). Tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilinç düzeylerinin ölçülmesi: Tokat ili örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Özdamar K (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-1. 9. Baskı, Nisan Kitabevi Yayınları. Eskişehir.
 • Öztürk D, Eryılmaz GA, Kılıç O (2019). Öğrencilerin Gıda Güvenliğiyle İlgili Bilinç Düzeylerine Göre Tüketim Davranışlarının Belirlenmesi: Ordu Üniversitesi Örneği. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology. 7(10): 1611–1617.
 • Sağlam K, Gümüş T (2019). Yazili, görsel ve sosyal medyada gıda ile ilgili bilgi kirliliğinin halkın gıda tercihi üzerine etkileri. Gıda. 44(1): 153–162.
 • Salicik D, Kumral AY (2017). Bursa ili kentsel alanında tüketicilerin güvenilir gıda tüketimine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 31(2): 69-82.
 • Talay R, Erdoğan Ü (2019). Nutritional and sensory quality in organic and conventional foods. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology. 7(5): 774-782.
 • WHO (2019). Food safety is everyone’s business. https://www.who.int/news-room/detail/06-06-2019-food-safety-is-everyones-business. (Erişim tarihi: 04.10.2019).
Primary Language tr
Subjects Veterinary
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-9610-2797
Author: Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL (Primary Author)
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Country: Kyrgyzstan


Orcid: 0000-0002-0980-0181
Author: Ümit GÜRBÜZ
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ
Country: Kyrgyzstan


Dates

Publication Date : December 27, 2019

Bibtex @research article { mjavl647918, journal = {Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences}, issn = {1694-7932}, eissn = {1694-7932}, address = {Kyrgyz -Turkish Manas University Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Science 720044, Bishkek, KYRGYZSTAN Mira Avenue, 56}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {85 - 90}, doi = {}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği}, key = {cite}, author = {İSTANBULLUGİL, Fatih Ramazan and GÜRBÜZ, Ümit} }
APA İSTANBULLUGİL, F , GÜRBÜZ, Ü . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences , 9 (2) , 85-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl/issue/51057/647918
MLA İSTANBULLUGİL, F , GÜRBÜZ, Ü . "Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 9 (2019 ): 85-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjavl/issue/51057/647918>
Chicago İSTANBULLUGİL, F , GÜRBÜZ, Ü . "Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 9 (2019 ): 85-90
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği AU - Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL , Ümit GÜRBÜZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 90 VL - 9 IS - 2 SN - 1694-7932-1694-7932 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği %A Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL , Ümit GÜRBÜZ %T Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği %D 2019 %J Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences %P 1694-7932-1694-7932 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD İSTANBULLUGİL, Fatih Ramazan , GÜRBÜZ, Ümit . "Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği". Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences 9 / 2 (December 2019): 85-90 .
AMA İSTANBULLUGİL F , GÜRBÜZ Ü . Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği. mjavl. 2019; 9(2): 85-90.
Vancouver İSTANBULLUGİL F , GÜRBÜZ Ü . Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi; Bişkek Örneği. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences. 2019; 9(2): 90-85.