Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 223 - 230 2019-01-29

CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi

Alptekin ULUTAŞ [1] , Çağatay KARAKÖY [2]


Lojistik günümüz koşullarında önemini giderek artırmaktadır. Bunun sebebi ise lojistiğin taşımacılık dışında tüm faaliyetlerde hizmet vermeye başlamasıdır. Şirketler maliyet minimizasyonu nedeniyle dış kaynak firmalarından lojistik hizmeti almaya başladılar. Lojistik faaliyetlerin içerisinde büyük bir paya sahip olan kargo taşımacılığıyla ilgili literatürde fazla çalışmanın olmaması bizlere bu konunun incelemeğe değer olduğunu göstermiştir. Özellikle küçük paket taşımacılığının e-ticaret açısından önemi bilinmektedir. Uluslararası ticarette de kargo şirketleri artık tüm Dünya’da faaliyet gösterir konumdadırlar. Türkiye’de bulunan çok sayıda kargo şirketinden bir tanesinin incelenmesinin sebebi TAHA Kargo Dış Ticaret A. Ş.’nin  Fortune 500 Türkiye’de sıralamaya girmesidir.  Çalışmada TAHA Kargo Dış Ticaret A. Ş.’nin 2011-2017 yıllarındaki performansları çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemi olan CRITIC ve ROV (Değer Aralığı) yöntemleri birlikte kullanılarak performansları değerlendirilecektir.

CRITIC, ROV, Performans Ölçümü
 • Kaynakça Athawale, V. M., & Chakraborty, S. (2011). A comparative study on the ranking performance of some multi-criteria decision-making methods for industrial robot selection. International journal of industrial engineering computations, 2(4), 831-850.
 • Ayrim, Y., Atalay, K. D., & Can, G. F. (2018). A New Stochastic MCDM Approach Based on COPRAS. International Journal of Information Technology & Decision Making, 17(03), 857-882.
 • Çakır, S., & Perçin, S. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü. Ege Akademik Bakış, 13(4), 449-459.Demir, Hulusi ve Gümüşoğlu, Şevkinaz. (1994), Üretim/İşlemler Yönetimi, Beta Basım, İstanbul.
 • Demircioğlu, M., & Coşkun, İ. T. Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27(1), 183-195.
 • Diakoulaki, D., Mavrotas, G., and Papayannakis, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method. Computers & Operations Research, 22(7), 763-770.
 • Ghorabaee, M.K., Amiri, M., Kazimieras Zavadskas, E., & Antuchevičienė, J. (2017). Assessment of third-party logistics providers using a CRITIC–WASPAS approach with interval type-2 fuzzy sets. Transport, 32(1), 66-78.
 • Göleç, A., Gürbüz, F., & Şenyiğit, E. (2016). Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques. MANAS Journal of Social Studies, 5(5), 87-101.
 • Hajkowicz, S., & Higgins, A. (2008). A comparison of multiple criteria analysis techniques for water resource management. European journal of operational research, 184(1), 255-265.http://www.fortuneturkey.com/Fortune500/2018/taha-kargo-dis-tic--a-s--F42835http://www.tahagroup.nethttp://www.tdk.gov.tr/
 • Işık, A. T., & Adalı, E. A. (2017). The decision-making approach based on the combination of entropy and ROV methods for the apple selection problem. European Journal of Interdisciplinary Studies, 8(1), 80-86.
 • Jahan, A., Mustapha, F., Sapuan, S. M., Ismail, M. Y., & Bahraminasab, M. (2012). A framework for weighting of criteria in ranking stage of material selection process. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 58(1-4), 411-420.
 • Jha, G. K., Chatterjee, P., Chatterjee, R., & Chakraborty, S. (2013). Suppliers Selection in Manufacturing Environment using Range Of Value Method. i-Manager's Journal on Mechanical Engineering, 3(3), 15-22.
 • Kundakcı, N., Adalı, E. A., & Işık, A. T. (2014). Combination of DEMATEL and ANP for the cargo shipping company selection problem. International Journal of Engineering Management and Economics, 4(2), 99-116.
 • Madić, M., & Radovanović, M. (2015). Ranking Of Some Most Commonly Used Non-Traditional Machining Processes Using Rov And Critic Methods. Upb Sci. Bull., Series D, 77(2), 193-204.
 • Madić, M., Radovanović, M., & Manić, M. (2016). Application of the ROV method for the selection of cutting fluids. Decision Science Letters, 5(2), 245-254.
 • Mirzaei, E., Minatour, Y., Bonakdari, H., & Javadi, A. (2015). Application of interval-valued fuzzy analytic hierarchy process approach in selection cargo terminals, a case study. International Journal of Engineering-Transactions C: Aspects,28(3), 387-395.
 • Özbek, A. (2018). Fortune 500 Listesinde Yer Alan Lojistik Firmaların Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 13-26.
 • Özdemir, Ü., & Güneroğlu, A. (2018). Cargo type selection procedure using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS techniques:'the case of dry bulk cargo ships'. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 10(3), 259-280.
 • Tu, C. S., Chang, C. T., Chen, K. K., & Lu, H. A. (2010). Applying an AHP-QFD conceptual model and zero-one goal programming to requirement-based site selection for an airport cargo logistics center. International journal of information and management sciences, 21(4), 407-30.
 • Tüysüz, F., & Şimşek, B. (2017). A hesitant fuzzy linguistic term sets-based AHP approach for analyzing the performance evaluation factors: An application to cargo sector. Complex & Intelligent Systems, 3(3), 167-175.
 • Uzun, H. (2013). Kargo Taşımacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: AHS ve TOPSIS Yöntemi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Vujičić, M. D., Papić, M. Z., & Blagojević, M. D. (2017). Comparative analysis of objective techniques for criteria weighing in two MCDM methods on example of an air conditioner selection. Tehnika, 72(3), 422-429.
 • Yakowitz, D. S., Lane, L. J., & Szidarovszky, F. (1993). Multi-attribute decision making: dominance with respect to an importance order of the attributes. Applied Mathematics and Computation, 54(2-3), 167-181.
 • Yücel, M., & Ulutaş, A. (2009). Çok Kriterli Karar Yöntemlerinden Electre Yöntemiyle Malatya’da Bir Kargo Firmasi İçin Yer Seçimi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(17), 327-344.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: Alptekin ULUTAŞ
Institution: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (YL) (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÜNİV. ORTAK)

Author: Çağatay KARAKÖY (Primary Author)
Institution: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 29, 2019

Bibtex @research article { mjss458643, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {223 - 230}, doi = {10.33206/mjss.458643}, title = {CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi}, key = {cite}, author = {Ulutaş, Alptekin and Karaköy, Çağatay} }
APA Ulutaş, A , Karaköy, Ç . (2019). CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 223-230 . DOI: 10.33206/mjss.458643
MLA Ulutaş, A , Karaköy, Ç . "CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 223-230 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/42874/458643>
Chicago Ulutaş, A , Karaköy, Ç . "CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 223-230
RIS TY - JOUR T1 - CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi AU - Alptekin Ulutaş , Çağatay Karaköy Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.458643 DO - 10.33206/mjss.458643 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 230 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.458643 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.458643 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi %A Alptekin Ulutaş , Çağatay Karaköy %T CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R doi: 10.33206/mjss.458643 %U 10.33206/mjss.458643
ISNAD Ulutaş, Alptekin , Karaköy, Çağatay . "CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (January 2019): 223-230 . https://doi.org/10.33206/mjss.458643
AMA Ulutaş A , Karaköy Ç . CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi. MJSS. 2019; 8(1): 223-230.
Vancouver Ulutaş A , Karaköy Ç . CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 223-230.