Articles


A. ULUTAŞ
The Analysis of the Importance of the Criteria Used in the Selection of Transport Vehicle According to Cargo Companies by BWM, Equinox Journal of Economics Business and Political Studies, (2020)
A. ULUTAŞ
SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi, MANAS Journal of Social Studies, (2020)
A. ULUTAŞ, Ç. KARAKÖY
G-20 ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ İLE ÖLÇÜMÜ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2019)
A. ULUTAŞ
Personnel Selection with Entropy and MABAC Methods, OPUS International Journal of Society Researches, (2019)
A. ULUTAŞ
ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2019)
A. ULUTAŞ, Ç. KARAKÖY
CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi, MANAS Journal of Social Studies, (2019)
Y. BİROL, A. ULUTAŞ
Performance Analysis of Universities in Turkey in terms of Appropriation and Expenditure with Integrated Multi-Criteria Decision Making Model, Journal of Academic Researches and Studies, (2018)
A. ULUTAŞ, Ç. KARAKÖY, K. ARIÇ, E. CENGİZ
Logistic Center Selection with Multi Criteria Decision Making Methods, Journal of Economic Innovation, (2018)
A. ULUTAŞ, A. ÖZKAN, H. TAĞRAF
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI, Electronic Journal of Social Sciences, (2018)
A. ULUTAŞ, A. BAYRAKÇIL
GRİ AHS VE ARAS-G KULLANIMI İLE BİR RESTORAN İÇİN SEBZE TEDARİKÇİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2017)
A. ULUTAŞ, A. BAYRAKÇIL, B. KUTLU
ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN TASARRUF ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ: SİVAS’TA BİR EKMEK FIRINI İÇİN UYGULAMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2017)