Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Cankiri Karatekin University |


Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206) is a refereed journal published biannually (June & December). All articles submitted to the journal are confidentially refereed by at least two independent referees. Articles are published in Turkish and English. Original studies as well as translations and book reviews on fields such as accounting, advertising, banking, economics, econometrics, health care management, labour economics and industrial relations, management, marketing, international relations, international trade, operations management, public finance, political science, public administration, social work and relevant subjects are welcomed for publication.

Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Cankiri Karatekin University |
Cover Image


Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206) is a refereed journal published biannually (June & December). All articles submitted to the journal are confidentially refereed by at least two independent referees. Articles are published in Turkish and English. Original studies as well as translations and book reviews on fields such as accounting, advertising, banking, economics, econometrics, health care management, labour economics and industrial relations, management, marketing, international relations, international trade, operations management, public finance, political science, public administration, social work and relevant subjects are welcomed for publication.

Volume 9 - Issue 1 - Jun 30, 2019
 1. Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi
  Pages 1 - 27
  Gülizar AKKUŞ
 2. İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı
  Pages 29 - 50
  Çağrı Bacak , Bekir Tolga Arıcan
 3. Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği
  Pages 51 - 71
  ÇİLER SİGEZE , SEDA ŞENGÜL
 4. Pozitif Psikolojik Sermaye, Duygusal Emek ve Görev-Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe Bir Çalışma
  Pages 73 - 99
  Ali ACARAY
 5. The Impacts of Economic Crises on Health Behaviors of Population: An ARDL Bounds Testing Approach
  Pages 101 - 123
  Ümit ÇIRAKLI , Hasan Hüseyin YILDIRIM
 6. An Empirical Analysis for Energy Consumption, Trade Openness and Economic Growth of OECD Countries
  Pages 125 - 143
  Tuncer Gövdeli
 7. Orta Gelir Tuzağı Bağlamında İhracatta Ürün Çeşitliliği ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 145 - 168
  Müge MANGA
 8. Entelektüel Sermaye – Firma Değeri İlişkisi: Borsa İstanbul’da Ampirik Bir Analiz
  Pages 169 - 193
  Abdulkadir Barut , Mehmet Emin Karabayır , Mustafa Torusdağ
 9. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonu Tahmini
  Pages 195 - 224
  Erhan Öruç
 10. Marka Nefretinin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Antakya’da Görgül Bir Çalışma
  Pages 225 - 243
  BETÜL BALIKÇIOĞLU , FATİH MEHMET KIYAK
 11. Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama
  Pages 245 - 275
  Enver ÇAKIN
 12. Food Advertising Targeted at Children: Examining the Effects of Parent’s Personal Moral Philosophy, Parenting Style, and Gender
  Pages 277 - 300
  Öznur Özkan Tektaş
 13. OECD Ülkelerinin Lojistik Performanslarının SWARA Tabanlı EDAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Pages 301 - 325
  Ayşe Cansu Gök Kısa , Ejder AYÇİN
Indexes and Platforms