Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Cankiri Karatekin University |


Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206) is a refereed journal published biannually (June & December). All articles submitted to the journal are confidentially refereed by at least two independent referees. Articles are published in Turkish and English. Original studies as well as translations and book reviews on fields such as accounting, advertising, banking, economics, econometrics, health care management, labour economics and industrial relations, management, marketing, international relations, international trade, operations management, public finance, political science, public administration, social work and relevant subjects are welcomed for publication.

Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Cankiri Karatekin University |
Cover Image


Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206) is a refereed journal published biannually (June & December). All articles submitted to the journal are confidentially refereed by at least two independent referees. Articles are published in Turkish and English. Original studies as well as translations and book reviews on fields such as accounting, advertising, banking, economics, econometrics, health care management, labour economics and industrial relations, management, marketing, international relations, international trade, operations management, public finance, political science, public administration, social work and relevant subjects are welcomed for publication.

FALL 2020 Last Issue
Volume 10 - Issue 2 - Dec 25, 2020
 1. An Analysis on the Relationship between Exchange Rate and Stock Prices in the Short-Run and Long-Run: NARDL Model Results for the Kuwait Economy
  Pages 397 - 426
  Afşin ŞAHİN, Mabruka MOHAMED
 2. OECD Ülkelerinde Uluslararası Göçün Konut Fiyatları Üzerindeki Etkisi
  Pages 427 - 443
  Ebru TOPCU
 3. Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması: Teorik Bir Değerlendirme
  Pages 445 - 474
  Alpaslan SEREL, Hüseyin GÜVENOĞLU
 4. Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öz Yeterlik İnançlarının Turizm İşletmelerinde Kariyer Beklentisi Üzerindeki Etkisinde Demografik Değişkenlerin Düzenleyici Rolü
  Pages 475 - 507
  Mehmet DÜZGÜN, Mazlum ÇELİK
 5. “Gecekondu Varken AnkaraGüçsüz Kalmaz”: Genişletilmiş Benlik Kuramı ve Tüketim Bağlamında Futbol Taraftarlığı
  Pages 509 - 547
  Şenay SABAH ÇELİK
 6. Lider-Üye Etkileşiminin, İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Adalet ve İş Tatmininin Aracı Rolü: Bir Araştırma
  Pages 549 - 582
  Özden AKIN, Merve AKSOY
 7. Türk Rekabet Hukukunda Yoğunlaşmaların Denetiminde Yapısal-Davranışsal Tedbir Mekanizması
  Pages 583 - 616
  Adem KARA, Arcan TUZCU
 8. The Effects of Trade Liberalization and Export Diversification on Unemployment: An Empirical Analysis
  Pages 617 - 638
  Barbaros GUNERİ, Zeynep ERÜNLÜ
 9. Türkiye’de Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Gerçekleştirilen İthalatın Yurtiçi Ara Malı Üretimine Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Pages 639 - 656
  Mehmet ALTUNTAŞ, Buket ALTINÖZ
 10. Eğitimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: AB Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi
  Pages 657 - 672
  Dilek KUTLUAY ŞAHİN
 11. Testing Nonlinear Effect of Volume on Price: Evidence from Textile Sector Stocks in BIST
  Pages 673 - 689
  Gürkan BOZMA, Selim BAŞAR
 12. Ekonomik Özgürlüğe Etki Eden Faktörler: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Panel Veri Analizi
  Pages 691 - 711
  Mesut YÜCESAN, Onur YAĞIŞ
 13. Testing Kaldor’s Growth Laws for Turkey: New Evidence from Symmetric and Asymmetric Causality Methods
  Pages 713 - 729
  Uğur Korkut PATA, Hilmi ZENGİN
 14. Türkiye’de Kurumsal Teori Alanında Çalışan Akademisyenlerin Küçük Dünya Varsayımı
  Pages 731 - 750
  Ela ÖZKAN CANBOLAT, Aydın BERAHA, Emine ÇELİKSOY, Abdullah BAŞ
 15. Fisher Hipotezinin Geçerliliğinin OECD Ülkeleri için Sınanması
  Pages 751 - 768
  Nuran COŞKUN, Esra BALLI
Indexes and Platforms