Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Cankiri Karatekin University |


Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206) is a refereed journal published biannually (June & December). All articles submitted to the journal are confidentially refereed by at least two independent referees. Articles are published in Turkish and English. Original studies as well as translations and book reviews on fields such as accounting, advertising, banking, economics, econometrics, health care management, labour economics and industrial relations, management, marketing, international relations, international trade, operations management, public finance, political science, public administration, social work and relevant subjects are welcomed for publication.

Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1308-5549 | e-ISSN 2147-4206 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Cankiri Karatekin University |
Cover Image


Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206) is a refereed journal published biannually (June & December). All articles submitted to the journal are confidentially refereed by at least two independent referees. Articles are published in Turkish and English. Original studies as well as translations and book reviews on fields such as accounting, advertising, banking, economics, econometrics, health care management, labour economics and industrial relations, management, marketing, international relations, international trade, operations management, public finance, political science, public administration, social work and relevant subjects are welcomed for publication.

Spring 2020 Last Issue
Volume 10 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİNİN İNCELENMESİ: FOURIER ADF TEST BULGULARI
  Pages 1 - 14
  Faruk MİKE , Ali Eren ALPER
 2. ASKERİ DEĞİŞİM: SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEM ÜZERİNE İNCELEME
  Pages 15 - 42
  Barış ATEŞ
 3. Rational and Irrational Dynamics of Automobile Demand in Turkey
  Pages 43 - 61
  Volkan KAYMAZ , Avni Aykutalp AKDAĞ
 4. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Borsalarda Ortalama-Varyans ve Tek Endeks Optimizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Pages 63 - 79
  Oktay ÖZKAN , Recep ÇAKAR
 5. Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi
  Pages 81 - 95
  Leyla YÜCEL
 6. TÜRKİYE’DE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
  Pages 97 - 117
  Esra BALLI , Çiler SİGEZE , Nuran COŞKUN
 7. Mobil Ödeme Teknolojisi Kabulünün Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi: Ampirik Bir Araştırma
  Pages 119 - 145
  Ceylan BOZPOLAT , Hülya SEYHAN
 8. Türkiye İmalat Sanayii'nde Endüstri İçi Ticaretin Ölçülmesi: 1997-2017 Dönemi
  Pages 147 - 177
  İsmail KÜÇÜKAKSOY , Ezgi KOPUK
 9. Unemployment, Exchange Rate and Exchange Rate Volatility Relation: Analysis for Turkey
  Pages 179 - 209
  Gülsüm AKARSU
 10. Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) Türk Sigortacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri
  Pages 211 - 243
  Erol YENER
 11. Süreç Verilerinin Normal Dağılışa Uymadığı Durumlarda Kullanılan Süreç Yetenek Analizi Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 245 - 276
  Esin Cumhur YALÇIN , Cenk ÖZLER , Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU
 12. Enerji, Çevre ve Sera Gazları
  Pages 277 - 303
  Selahattin ERDOĞAN
 13. Ters Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Global2000 Firmalarında Kaynak Tahsisi
  Pages 305 - 318
  Süleyman ÇAKIR
 14. TEDARİK ZİNCİRİ MÜŞTERİ ENTEGRASYONUNUN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜRÜN İNOVASYON KAPASİTESİNİN ARACI ROLÜ
  Pages 319 - 348
  Bülent YILDIZ , Behzat SAYIN
 15. İşyeri Zorbalığına Çatışma Perspektifinden Bakışın Doğrusal ve Bulanık Mantık Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
  Pages 349 - 370
  Esra ERENLER TEKMEN , Ela ÖZKAN CANBOLAT CANBOLAT, Fatma SAĞLAM
 16. SWARA TABANLI WSM VE CODAS YÖNTEMLERİ İLE BİYOKİMYA HORMON CİHAZI SEÇİMİ
  Pages 371 - 396
  Aşkin ÖZDAĞOĞLU , Murat Kemal KELEŞ , Fatma YÖRÜK EREN
Indexes and Platforms