Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Erciyes University |


Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences (ERUFEAS), first published in 1981, has been a refereed journal as of its 17th volume, 2001. ERU IIBF Journal is an open-access, biannual (June and December) published and peer-reviewed scientific journal, published by Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

The journal welcomes articles on the fields of Business, Economics, Public Finance, Political Science, Public Administration, International Relations and other related fields, in Turkish and English.

The journal does not charge any article submission or processing charges. All articles are subject to external double-blind peer review and checked for plagiarism using iThenticate software. Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. The published articles can be used in accordance with our Open Access Policy and Creative Commons license, provided that the source is shown.

All responsibility of the studies belongs to the author(s).

Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Period Biannually | Founded: 1981 | Publisher Erciyes University |
Cover Image


Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences (ERUFEAS), first published in 1981, has been a refereed journal as of its 17th volume, 2001. ERU IIBF Journal is an open-access, biannual (June and December) published and peer-reviewed scientific journal, published by Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

The journal welcomes articles on the fields of Business, Economics, Public Finance, Political Science, Public Administration, International Relations and other related fields, in Turkish and English.

The journal does not charge any article submission or processing charges. All articles are subject to external double-blind peer review and checked for plagiarism using iThenticate software. Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. The published articles can be used in accordance with our Open Access Policy and Creative Commons license, provided that the source is shown.

All responsibility of the studies belongs to the author(s).

Issue 53 - Jun 2019
 1. Küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar ve gelir dağılımı üzerine karşılaştırmalı bir analiz
  Pages 1 - 22
  Derya Yücel, Halil Altıntaş
 2. Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri
  Pages 23 - 38
  Uğur Çalışkan, Işıl Arıkan Saltık
 3. Piyasa ekonomisi kurumları, ekonomik küreselleşme ve insani gelişme: OECD ülkeleri için ampirik bir araştırma
  Pages 39 - 58
  Arif Eser Güzel, Ünal Arslan
 4. Yabancı portföy yatırımı-iktisadi büyüme ilişkisi: Yönlendirilmiş döngüsüz graflar analizi
  Pages 59 - 72
  Muhammed Benli
 5. BİST turizm endeksi ile dolar kuru, dolar endeksi ve petrol fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisinin ampirik analizi
  Pages 73 - 86
  Kasım Kiracı
 6. Çalışanların otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının, performansları üzerindeki etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması
  Pages 87 - 111
  Korhan Karacaoğlu, Fatma Satır
 7. Bulanık AHP ve bulanık TOPSIS ile bütünleşik karar destek modeli önerisi: Özel okullarda öğretmen seçimi
  Pages 112 - 137
  Engin Karakış
 8. Final sınav programı hazırlama problemine ait bir matematiksel model ve uygulama
  Pages 138 - 156
  Pınar Zarif Tapkan
 9. Hasta emniyet tutumları ve hata yönetimi iklimi ile algılanan liderlik tarzları etkileşimi: Sağlık çalışanları üzerinde bir araştırma
  Pages 157 - 182
  İrem Serger, Hakkı Aktaş
 10. Örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma
  Pages 183 - 202
  Mutlu Tokmak
 11. İş-aile çatışmasının kariyer tatmini üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik kabin memurları üzerine bir araştırma: THY örneği
  Pages 203 - 225
  Ayşe Cingöz, Seda Çolak
 12. Yatırım araçlarının BIST-100 endeksi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
  Pages 226 - 245
  Selami Güney, Kübra Saka Ilgın
 13. Borsa İstanbul sektör endekslerinin karşılıklı bağımlılıklarının test edilmesi
  Pages 246 - 260
  Sinem Eyüboğlu, Kemal Eyüboğlu
 14. Weymark modeli döviz piyasası baskısı endeksi
  Pages 261 - 284
  Erhan Öruç
 15. Günümüz organizasyonlarında duygusal emeğin tükenmişlik ve işten ayrılma niyetine etkisi: Akademisyenler üzerinde bir araştırma
  Pages 285 - 308
  Hale Nur Güler, Akın Marşap
 16. Carry trade yatırımları ve belirleyicileri arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği
  Pages 309 - 324
  Mehmet Temiz
 17. OECD ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketiminin makro ekonomik belirleyicileri: Rüzgâr enerjisi modeli
  Pages 325 - 342
  Esma Gültekin, Ahmet Uğur
 18. Türkiye’de spor sponsorluğu ve Türkiye futbol süper ligi üzerine bir araştırma
  Pages 343 - 366
  Hayrettin Uzunoğlu
Indexes and Platforms
Google Scholar

Click for Google Scholar Citations