Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Period Tri-annual | Founded: 1981 | Publisher Erciyes University |


Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences (ERUFEAS), first published in 1981, has been a refereed journal as of its 17th volume, 2001. ERU IIBF Journal is an open-access, tri-annual (April-August-December) published and peer-reviewed scientific journal, published by Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

The journal welcomes articles on the fields of Business, Economics, Public Finance, Political Science, Public Administration, International Relations and other related fields, in Turkish and English.

The journal does not charge any article submission or processing charges. All articles are subject to external double-blind peer review and checked for plagiarism using iThenticate software. Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. The published articles can be used in accordance with our Open Access Policy and Creative Commons license, provided that the source is shown.

All responsibility of the studies belongs to the author(s).

Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Period Tri-annual | Founded: 1981 | Publisher Erciyes University |
Cover Image


Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences (ERUFEAS), first published in 1981, has been a refereed journal as of its 17th volume, 2001. ERU IIBF Journal is an open-access, tri-annual (April-August-December) published and peer-reviewed scientific journal, published by Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

The journal welcomes articles on the fields of Business, Economics, Public Finance, Political Science, Public Administration, International Relations and other related fields, in Turkish and English.

The journal does not charge any article submission or processing charges. All articles are subject to external double-blind peer review and checked for plagiarism using iThenticate software. Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. The published articles can be used in accordance with our Open Access Policy and Creative Commons license, provided that the source is shown.

All responsibility of the studies belongs to the author(s).

19th International Business Congress Special Issue Last Issue
Issue 1 - Dec 25, 2020
 1. MAKYAVELİST KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKETİCİLERİN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
  Pages 1 - 21
  Leyla LEBLEBİCİ KOÇER, Miray GÜLSOY
 2. POZİTİF SAPMA ÖLÇEĞİNİN SOSYAL BAĞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE DEVAMLILIĞININ TEST EDİLMESİ
  Pages 22 - 39
  Onur ÜNLÜ
 3. BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER İLE KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MARS METODU İLE BELİRLENMESİ
  Pages 40 - 54
  Eyyüp Ensari ŞAHİN, Ceyda AKTAN
 4. DİJİTAL PAZARLAMADA TRANSMEDYA HİKÂYECİLİĞİ KAPSAMINDA GARANTİ BBVA MARKASI İNCELEMESİ
  Pages 55 - 80
  Esen ŞAHİN, Sümeyye Nur KARA
 5. GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİ PROFİL DEĞERLENDİRMELERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN ROLÜ: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 81 - 117
  Melike TURHAN, Hatice BAYSAL
 6. BORÇ VADESİ VE FİNANSAL KRİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 118 - 130
  Ali Yavuz POLAT
 7. KRİZ YÖNETİMİ ETKİNLİK SİSTEMİNE YÖNELİK BİR ÖNERİ
  Pages 131 - 164
  Lütfiye ÖZDEMİR, Yunus UÇAR
 8. EVCİL HAYVANLARLA ÇALIŞMA (EHA)
  Pages 165 - 175
  Berna KAPLAN, Mehmet KAPLAN
 9. YENİ DÖNEM ANNELİK: EKOLOJİK ANNE OLMA YOLUNDA KADINLARIN DEĞİŞEN TÜKETİM DAVRANIŞLARI
  Pages 176 - 188
  Serap ÇABUK, Duygu GÜR
 10. TÜRKİYE’DE PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI İÇİN BİR VERGİ TEŞVİKİ ÖNERİSİ
  Pages 189 - 202
  Soner YAKAR, Serkan Kandır YILMAZ
 11. YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİNİ ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK NASIL DÜZENLER?
  Pages 203 - 220
  Ömer TURUNÇ, İ̇brahim Sani MERT
 12. YÖNETİCİLERİN GİRİŞİMCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNDE FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİNİN ARACI ROLÜ
  Pages 221 - 236
  Göknur ERSARI, Atılhan NAKTİYOK
 13. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI YATIRIM ÖNCESİ VE SONRASINDA BANKA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 237 - 257
  Güliz Lerzan AVŞAROĞLU, İ̇rge ŞENER
 14. ALGILANAN ÖRGÜTSEL ENGELİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 258 - 268
  Ceren AYDEMİR
 15. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KİŞİ-İŞ UYUMLARININ İŞ PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 269 - 282
  Ceren AYDEMİR, Hayrettin UZUNOĞLU
 16. TÜRKİYE’DE 2009-2019 YILLARI ARASINDA İÇ DENETİM-İÇ KONTROL KONULARINDA YAYIMLANMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALAR
  Pages 283 - 295
  Alper KARAVARDAR, Yeliz ŞAHİNTÜRK
 17. TELEOLOJİK VE DEONTOLOJİK KURAM BAĞLAMINDA İŞLETMELERİN ETİK ÇALIŞMALARININ ANALİZİ
  Pages 296 - 320
  Dilek ESEN
 18. OECD ÜLKELERİNİN GRUP İÇİ TİCARİ İLİŞKİLERİNİN AĞ ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 321 - 344
  Hatice ERKEKOĞLU, Burcu YILMAZ
 19. YÖNETİCİLERİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN VE CİNSİYETLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: BİR UYGULAMA
  Pages 345 - 356
  İ̇brahim YILDIZ, Ali AKSOY
 20. YETKİNLİK MODELLEME: KOÇ YETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 357 - 374
  Ayşegül Alev AYDIN, Enver AYDOĞAN
 21. DUYUSAL PAZARLAMA VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN YİYECEK İÇECEK DEPARTMANLARINDA BİR UYGULAMA
  Pages 375 - 399
  Kenan GÜLLÜ, Kumru UYAR, Miray GÜLSOY
 22. BİNALAR ENERJİLERİNE SAHİP ÇIKABİLİR Mİ?*
  Pages 400 - 410
  Cem YILDIZ, Vahap TECİM, Kaan YARALIOĞLU
 23. MUTLULUK VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER TEMELİNDE İNCELENMESİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİ
  Pages 411 - 435
  Meral BEKTAŞ, Şerife KARAGÖZ
 24. DİNAMİK ORTAMDA EKSİK OPERASYONLAR HİBRİT AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR
  Pages 436 - 450
  Fatma Selen MADENOĞLU
 25. MESLEKİ TECRÜBE VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YATIRIM DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 451 - 475
  Uğur SEVİM, Alper KARAVARDAR
 26. TÜRK GİRİŞİMCİLERİN PERSPEKTİFİNDEN GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANINDA KİTLE FONLAMASI: KİCKSTARTER ÖRNEĞİ
  Pages 476 - 505
  Oytun Boran SEZGİN, Çağatay ORÇUN
 27. TÜKETİCİLERİN İŞBİRLİKÇİ TÜKETİM ÇERÇEVESİNDE PAYLAŞIM NİYETLERİNİ ETKİLEYEN MOTİVASYONLARIN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 506 - 528
  Deniz YALÇINTAŞ, Ümit DOĞRUL, Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
Indexes and Platforms
Google Scholar

Click for Google Scholar Citations

21285