Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Period Tri-annual | Founded: 1981 | Publisher Erciyes University |


Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences (ERUFEAS), first published in 1981, has been a refereed journal as of its 17th volume, 2001. ERU IIBF Journal is an open-access, tri-annual (April-August-December) published and peer-reviewed scientific journal, published by Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

The journal welcomes articles on the fields of Business, Economics, Public Finance, Political Science, Public Administration, International Relations and other related fields, in Turkish and English.

The journal does not charge any article submission or processing charges. All articles are subject to external double-blind peer review and checked for plagiarism using iThenticate software. Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. The published articles can be used in accordance with our Open Access Policy and Creative Commons license, provided that the source is shown.

All responsibility of the studies belongs to the author(s).

Erciyes University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1301-3688 | e-ISSN 2630-6409 | Period Tri-annual | Founded: 1981 | Publisher Erciyes University |
Cover Image


Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences (ERUFEAS), first published in 1981, has been a refereed journal as of its 17th volume, 2001. ERU IIBF Journal is an open-access, tri-annual (April-August-December) published and peer-reviewed scientific journal, published by Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences.

The journal welcomes articles on the fields of Business, Economics, Public Finance, Political Science, Public Administration, International Relations and other related fields, in Turkish and English.

The journal does not charge any article submission or processing charges. All articles are subject to external double-blind peer review and checked for plagiarism using iThenticate software. Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. The published articles can be used in accordance with our Open Access Policy and Creative Commons license, provided that the source is shown.

All responsibility of the studies belongs to the author(s).

Issue 55 - Apr 27, 2020
 1. Satın Alma Gücü Paritesinin Geleneksel Olmayan Para Politikaları Altında Geçerliliği: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
  Pages 1 - 20
  Selma BÜYÜKKANTARCI TOLGAY , Ferit KULA
 2. A Descriptive Review on Ecological Economics and an Introduction of Ecological Circular Flow Model
  Pages 21 - 34
  Sevginaz IŞIK
 3. Yetkinlik Geliştirmenin Kariyer Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Algılanan İstihdam Edilebilirliğin Aracılık Rolü
  Pages 35 - 76
  Kenan ORÇANLI , Mustafa BEKMEZCİ , Murat GÖRMEN
 4. Examining Retro Marketing Ads From the Perspective of Neuromarketing: The Example of Nestle Brand
  Pages 77 - 90
  Nurcan YÜCEL , Atilla YÜCEL , Yunus Emre GÜR , Koray GÜNDÜZ
 5. Geleneksel ve Yenilikçi İşyeri (Ofis) Düzeni Türlerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Derleme Çalışması
  Pages 91 - 116
  Merve GERÇEK
 6. Kent Konseyi Kararlarının Değerlendirilmesi
  Pages 117 - 140
  Rukiye Mehtap ÖZLÜ
 7. The Feldstein-Horioka Puzzle: Evidence From Emerging Countries
  Pages 141 - 158
  Mustafa Ozan YILDIRIM , Ahmet Eren YILDIRIM
 8. Müşteri İlişkileri Yönetiminin İnovasyon Üzerine Etkileri: Erzincan ve Erzurum İllerinde Bankacılık Sektöründe Bir Saha Araştırması
  Pages 159 - 190
  Oğuz Han AYKUT , Dilşad GÜZEL
 9. Dördünce Sanayi Devriminin Personel Seçimi Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 191 - 202
  Yasin Ozan SERT , Şeyda GÜR , Tamer EREN
 10. Kayseri Hacılar Aşağı Mahalle Hülâsa Defterine Göre Mahalle Sakinlerinin Varlık ve Vergi Yapısının Analizi: 19. Yüzyılın Sonları İle 20. Yüzyılın Başları
  Pages 203 - 220
  Ekrem ERDEM , Sefure DEVECİ
 11. The Effect of Corporate Tax on Foreign Direct Investment
  Pages 221 - 244
  Gamze ÖZ-YALAMAN
 12. Finansal Piyasalarda Asimetrik Nedensellik: BIST100, VIX ve Döviz Kuru Örneği
  Pages 245 - 262
  Dündar KÖK , Elif Hilal NAZLIOĞLU
 13. Hidroelektrik Enerji Tüketiminin Çevre Üzerine Etkisinin Sürekli Dalgacık Uyumu Modeli ile Araştırılması: ABD Örneği
  Pages 263 - 284
  Sevda KUŞKAYA , Faik BİLGİLİ
 14. Export Diversification and Economic Growth: Evidence From Emerging Economies
  Pages 285 - 298
  Muhammed BENLİ
Indexes and Platforms
Google Scholar

Click for Google Scholar Citations