İzmir Journal of Economics
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Period Quarterly | Founded: 2019 | Publisher Dokuz Eylul University |


TR-DIZIN added something related to ethical rules to the criteria of 2020. For this reason, you should examine our pages on Publication Ethics, Research Ethics and Obtaining Legal / Special Ethics Committee Permission Certificate regarding our Ethics policies.


DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES JOURNAL published twice in a year since 1986. It will be published four (March, June, September, December) in a year from the volume number 34 (March 2019) with the name "İzmir İktisat Dergisi (İzmir Journal of Economics)". Journal's old volumes and numbers will be active on this site (http://dergi.iibf.deu.edu.tr or https://iibfdergi.deu.edu.tr ).

New volumes will be publish at http://dergipark.gov.tr/ije web address. The submitted articles' reviewing process will be finished on old web site but they will publish on dergipark platform. New manuscript submissions will be accepted from dergipark platform when we announce. The name change of our journal will not cause any changes in the indexing status for the journal. Attention for all our authors, readers and reviewers.

İzmir Journal of Economics has been publishing a journal four in a year since 2019, in March, June, September and December called the Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal since 1986  to 2019. İzmir Journal of Economics is a scientific, peer-reviewed journal which publishes original theoretical and/or empirical articles. All publication rights of the articles accepted for publication at the end of the peer-review process belong to İzmir Journal of Economics.

İzmir Journal of Economics Journal which adopts the open access policy is indexed in;

TRDİZİN - 2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
TRDİZİN


Index Copernicus 2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
index-copernicus.png

SOBAID 1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
SOBAID

OAJI (Open Academic Journals Index) 2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
oaji.jpg

DRJİ (2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
drji.png

EconBib (2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
econbib.png

Asos Index (Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir.
asos.pngİzmir Journal of Economics

ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Period Quarterly | Founded: 2019 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


TR-DIZIN added something related to ethical rules to the criteria of 2020. For this reason, you should examine our pages on Publication Ethics, Research Ethics and Obtaining Legal / Special Ethics Committee Permission Certificate regarding our Ethics policies.


DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES JOURNAL published twice in a year since 1986. It will be published four (March, June, September, December) in a year from the volume number 34 (March 2019) with the name "İzmir İktisat Dergisi (İzmir Journal of Economics)". Journal's old volumes and numbers will be active on this site (http://dergi.iibf.deu.edu.tr or https://iibfdergi.deu.edu.tr ).

New volumes will be publish at http://dergipark.gov.tr/ije web address. The submitted articles' reviewing process will be finished on old web site but they will publish on dergipark platform. New manuscript submissions will be accepted from dergipark platform when we announce. The name change of our journal will not cause any changes in the indexing status for the journal. Attention for all our authors, readers and reviewers.

İzmir Journal of Economics has been publishing a journal four in a year since 2019, in March, June, September and December called the Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal since 1986  to 2019. İzmir Journal of Economics is a scientific, peer-reviewed journal which publishes original theoretical and/or empirical articles. All publication rights of the articles accepted for publication at the end of the peer-review process belong to İzmir Journal of Economics.

İzmir Journal of Economics Journal which adopts the open access policy is indexed in;

TRDİZİN - 2012 Cilt:27 Sayı:1 ve sonrası
TRDİZİN


Index Copernicus 2014 Cilt:29 Sayı 1 ve sonrası
index-copernicus.png

SOBAID 1998 Yılı Cilt:13 Sayı:2 ve sonrası
SOBAID

OAJI (Open Academic Journals Index) 2017 Cilt:32 Sayı:1 ve sonrası
oaji.jpg

DRJİ (2014 yılı Cilt:29 Sayı: 1 ve 2 / 2015 yılı Cilt:30 Sayı: 1 ve 2)
drji.png

EconBib (2013 yılı Cilt:28 Sayı:1 - 2018 yılı Cilt:33 Sayı:1) - Hizmet vermemektedir.
econbib.png

Asos Index (Eylül 2010 - 2018 ) - Hizmet vermemektedir.
asos.png2020 Vol:35 No:2 Last Issue
Volume 35 - Issue 2 - Jun 29, 2020
 1. Pandeminin Toplumsal Yansımaları
  Pages 211 - 220
  Nükhet HOTAR , Rabia Ece OMAY , Serdar BAYRAK , Ziya KURUÜZÜM , Belgin ÜNAL
 2. Bilgi Teknolojileri Dış Kaynak Kullanımı Başarısında Biçimsel ve İlişkisel Yönetişimin Rolü: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Pages 221 - 239
  Dilek ERDOĞAN , Nuray TOKGÖZ
 3. Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Satın Almaya Etkisi
  Pages 241 - 253
  Fatma DEMİRAĞ
 4. Psikolojik Sahiplenmenin Çalışanların Ekstra Rol Davranışı Üzerine Etkisi: Özel Sektörde Bir Araştırma
  Pages 255 - 270
  Melda KALMAZ , Güler TOZKOPARAN
 5. Ototelik Kişilik, Öz-Yeterliliğin Bireysel Performans Üzerindeki Etkisinde Fark Yaratır Mı?
  Pages 271 - 283
  Murat GÜLER , Onur KÖKSAL , Fatih ÇETİN
 6. L’Option Hauts Plateaux-Sud Comme Outil de Développement Durable du Territoire Algérien
  Pages 285 - 298
  Kamil TÜĞEN , Ouari MERADI , Halim ZIDELKHIL
 7. Askeri Harcamaların İktisadi Büyümeye Etkisi: Sistem GMM Yaklaşımı
  Pages 299 - 316
  Yücel ATİLLA , Recep KÖK
 8. Kadınların İşgücüne Katılımında Gelir Etkisi: Türkiye Örneği
  Pages 317 - 326
  Mustafa BİLİK
 9. İktisadi Bilgi Sınırlı Rasyonelliği İyileştirmekte Avantaj Yaratır Mı?
  Pages 327 - 341
  Sibel Can KAMBER , Bora SÜSLÜ
 10. Dış Ticaret İşlemlerinde Banka Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
  Pages 343 - 355
  Tuğçe DANACI ÜNAL, Selim DURAMAZ
 11. Örgütsel Özdeşleşmenin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerine Etkisi: Psikolojik İyi Oluşun Aracı Rolü
  Pages 357 - 374
  Ferda ÜSTÜN
 12. İktisadi ve Mali Krizlerin Anatomisi: Krizler Tarihi Üzerine Kısa Değerlendirmeler
  Pages 375 - 401
  Şahin KARABULUT , Özgür SARAÇ
 13. How Much Do Chronic Diseases Affect Absenteeism?
  Pages 403 - 414
  Dilek ŞAHİN , Mehmet Nurullah KURUTKAN , Oğuz KARA
 14. Türkiye'de Doğurganlık ve Göç: Bir Sayma Veri Modeli
  Pages 415 - 429
  Sibel SELİM , Derya BİLGİN
 15. Human Resources Strategies for the Recruitment and Retention of Generation Y Employees
  Pages 431 - 442
  Şerife UĞUZ ARSU , Mehmet Halit YILDIRIM
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal 1302-504X 2147-7973 1986-2019
Indexes and Platforms