İzmir Journal of Economics
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Dokuz Eylul University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije


İzmir Journal of Economics has been publishing a journal four in a year since 2019, in March, June, September and December called the Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal since 1986 to 2019. İzmir Journal of Economics is a scientific, peer-reviewed journal which publishes original theoretical and/or empirical articles. All publication rights of the articles accepted for publication at the end of the peer-review process belong to İzmir Journal of Economics.

İzmir Journal of Economics Journal which adopts the open access policy is indexed in;


İzmir Journal of Economics

ISSN 1308-8173 | e-ISSN 1308-8505 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Dokuz Eylul University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije
Cover Image


İzmir Journal of Economics has been publishing a journal four in a year since 2019, in March, June, September and December called the Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal since 1986 to 2019. İzmir Journal of Economics is a scientific, peer-reviewed journal which publishes original theoretical and/or empirical articles. All publication rights of the articles accepted for publication at the end of the peer-review process belong to İzmir Journal of Economics.

İzmir Journal of Economics Journal which adopts the open access policy is indexed in;


Volume 35 - Issue 4 - Dec 31, 2020
 1. Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Sürecinin Toplumsal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 661 - 675
  Nükhet HOTAR, Rabia Ece OMAY, Serdar BAYRAK, Ziya KURUÜZÜM, Belgin ÜNAL
 2. Teknoparklar Odağında Açık İnovasyon Etkisi: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi İncelemesi
  Pages 677 - 695
  Muratcan KARAGÖZ, Yılmaz GÖKŞEN, Mete EMİNAĞAOĞLU
 3. Makroekonomik Kırılganlık ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Çin Örneği
  Pages 697 - 712
  Mustafa BAYLAN
 4. Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetleri Odağında Türkiye’deki Üniversitelerin Etkinlik Analizi
  Pages 713 - 723
  Özge SAYGIN KARAGÖZ, İpek DEVECİ KOCAKOÇ, Şenay ÜÇDOĞRUK
 5. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Beşerî Sermaye İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 725 - 739
  Bilal ÇAYIR, Ekrem ERDEM
 6. Çalışma Sürelerine İlişkin Uluslararası Çalışma Standartları- Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Saati Uygulamaları
  Pages 741 - 757
  Gülnihan CİHANOĞLU GÜLEN
 7. PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞE ANGAJE OLMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL KIDEMİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Pages 759 - 776
  Sahra SAYĞAN TUNÇAY, F. Nazlı SAYĞAN YAĞIZ
 8. BIST’te İşlem Gören Tekstil Firmalarının Finansal Performanslarının Dinamik Sezgisel Bulanık WASPAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Pages 777 - 791
  Bahadır Fatih YILDIRIM, Havva Nur ÇİFTCİ
 9. IAS 41 Accounting For Agricultural Activities: Case of Turkey
  Pages 793 - 807
  Zülkif YALÇIN
 10. Türkiye’de Politik Bütçe Döngüleri Üzerine Kapsamlı Bir Bakış
  Pages 809 - 828
  Sedef ŞEN
 11. Prens Sabahaddin: İktisadi Kalkınma Fikirleri
  Pages 829 - 838
  Burak KOÇAK
 12. Terör, Politik ve Askeri Olaylara Borsa İstanbul Turizm Sektörü Yatırımcı Tepkisi
  Pages 839 - 856
  Fatih GÜNAY
 13. Küresel Finans Krizinin Finansal Bulaşıcılık Modeli ile BİST30 Endeksinde Analizi
  Pages 857 - 877
  Didem ÖZDEN, Mert URAL
 14. Avrupa Birliği Bankacılık Endüstrisinde Rekabet ve İstikrar İlişkisi: Ticari Bankalar Üzerine Bir Deneme
  Pages 879 - 894
  Ramazan EKİNCİ, Recep KÖK
 15. Superimposing Space onto the Relationship between Financial Development and Economic Growth
  Pages 895 - 907
  Mustafa Erhan BİLMAN, Sadik KARAOĞLAN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal 1302-504X 2147-7973 463 1986-2018
Indexes and Platforms