Year 2020, Volume 9 , Issue 3, Pages 1640 - 1647 2020-07-21

SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi

Alptekin ULUTAŞ [1]


Kargo taşımacılık hizmetleri, lojistiğin temel faaliyetlerinden birisidir. Kargo firmalarının müşteriye sundukları hizmetin kalitesi kargo firmasından kargo firmasına değişmektedir. Ayrıca bazen müşterilerin gönderdiği kargolar tam zamanında gönderim adresine ulaşamamakta ve bazı zamanlarda da müşterilerin kargoları kaybolma ve taşıma sırasında hasar görme gibi durumlarla karşılaşabilmektedir. Bunun önüne geçmek için müşteri iyi bir kargo firması ile kargosunu göndermesi gerekmektedir. Kargo firmasının seçiminde, kargo firmasına yapılan ödeme, kargo firmasına güven ve kargo firmasının sunduğu hizmetlerin kalitesi vb. birçok faktör göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı ÇKKV (çok kriterli karar verme) yöntemleri kullanılarak en iyi kargo firması seçimi yapılabilir. Bu çalışma üç araştırma boşluğunu doldurmaya çalışmaktadır. İlk olarak ÇKKV yöntemleri kullanarak kargo hizmetinin değerlendirilmesi ile ilgili çalışma literatürde az sayıda bulunmaktadır. İkinci olarak SWARA ve CODAS yöntemlerinin birlikte kullanımı ile ilgili çalışma sayısı literatürde az bulunmaktadır. Üçüncü olarak CODAS yöntemi ile ilgili Türkçe çalışma sayısı literatürde az sayıda bulunmaktadır. Bu çalışma yukarıdaki üç araştırma boşluğunu doldurmak için SWARA ve CODAS yöntemlerinden oluşan bir birleşik ÇKKV modeli önermiştir. Gelecek çalışmalarda, bu çalışmada önerilen birleşik yöntemi farklı ÇKKV problemlerinin çözmek için örneğin bilgisayar seçimi, tedarikçi seçimi ve üçüncü parti lojistik firmalarının seçiminde kullanabilirler.

SWARA, CODAS, Kargo
 • Adalı, E. A., & Işık, A. T. (2017). Bir Tedarikçi Seçim Problemi için SWARA ve WASPAS Yöntemlerine Dayanan Karar Verme Yaklaşımı. International Review of Economics and Management, 5(4), 56-77.
 • Aghdaie, M. H.,Hashemkhani Zolfani, S. H., & Zavadskas, E. K. (2013). Decision making in machine tool selection: An integrated approach with SWARA and COPRAS-G methods. Engineering Economics, 24(1), 5-17.
 • Alimardani, M., Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., & Tamošaitienė, J. (2013). A novel hybrid SWARA and VIKOR methodology for supplier selection in an agile environment. Technological and Economic Development of Economy, 19(3), 533-548.
 • Asoğlu, İ., & Eren, T. (2018). AHP, TOPSIS, PROMETHEE Yöntemleri ile Bir İşletme için Kargo Şirketi Seçimi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 102-122.
 • Ayrim, Y., Atalay, K. D., & Can, G. F. (2018). A New Stochastic MCDM Approach Based on COPRAS. International Journal of Information Technology & Decision Making, 17(03), 857-882.
 • Ayyıldız, E., & Yalçın, S. (2018). Türkiye’de Yer Alan Lojistik Dostu Şehirlerin Bütünleşik Entropi-CODAS Kullanılarak Belirlenmesi. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 23(4), 127-140.
 • Badi, I., Abdulshahed, A. M., & Shetwan, A. (2018). A case study of supplier selection for a steelmaking company in Libya by using the Combinative Distance-based ASsessment (CODAS) model. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 1(1), 1-12.
 • Bakır, M., & Alptekin, N. (2018). Hizmet Kalitesi Ölçümüne Yeni Bir Yaklaşım: CODAS Yöntemi İle Havayolu İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1336-1353.
 • Bolturk, E. (2018). Pythagorean fuzzy CODAS and its application to supplier selection in a manufacturing firm. Journal of Enterprise Information Management, 31(4), 550-564.
 • Bülbül, S. E., & Köse, A. (2016). Türk sigorta sektörünün PROMETHEE yöntemi ile finansal performans analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1), 187-210.
 • Çakır, E. (2018). Bütünleşik SWARA ve EDAS yöntemi kullanarak fitness merkezlerinin değerlendirilmesi: Örnek bir uygulama. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1907- 1923.
 • Dahooie, J. H., Abadi, E. B. J., Vanaki, A. S., & Firoozfar, H. R. (2018). Competency‐based IT personnel selection using a hybrid SWARA and ARAS‐G methodology. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 28(1), 5-16.
 • Göleç, A., Gürbüz, F., & Şenyiğit, E. (2016). Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques. MANAS Journal of Social Studies, 5(5), 87-101.
 • Karabašević, D., Stanujkić, D., Urošević, S., & Maksimović, M. (2016). An approach to personnel selection based on Swara and Waspas methods. Bizinfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 7(1), 1-11.
 • Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management, 11(2), 243-258.
 • Keršulienė, V., & Turskis, Z. (2011). Integrated fuzzy multiple criteria decision making model for architect selection. Technological and Economic Development of Economy, 17(4), 645-666.
 • Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Antucheviciene, J. (2016). A New Combinative Distance-Based Assessment (CODAS) Method for Multi-Criteria Decision-Making. Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 50(3), 25-44.
 • Keshavarz Ghorabaee, M., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Hooshmand, R., & Antuchevičienė, J. (2017). Fuzzy extension of the CODAS method for multi-criteria market segment evaluation. Journal of Business Economics and Management, 18(1), 1-19.
 • Kundakcı, N., Adalı, E. A., & Işık, A. T. (2014). Combination of DEMATEL and ANP for the cargo shipping company selection problem. International Journal of Engineering Management and Economics, 4(2), 99-116.
 • Mathew, M., & Sahu, S. (2018). Comparison of new multi-criteria decision making methods for material handling equipment selection. Management Science Letters, 8(3), 139-150.
 • Mirzaei, E., Minatour, Y., Bonakdari, H., & Javadi, A. (2015). Application of interval-valued fuzzy analytic hierarchy process approach in selection cargo terminals, a case study. International Journal of Engineering-Transactions C: Aspects,28(3), 387-395.
 • Özdemir, Ü., & Güneroğlu, A. (2018). Cargo type selection procedure using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS techniques:'the case of dry bulk cargo ships'. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 10(3), 259-280.
 • Pamučar, D., Badi, I., Sanja, K., & Obradović, R. (2018). A novel approach for the selection of power-generation technology using a linguistic neutrosophic CODAS method: A case study in Libya. Energies, 11(9), 2489.
 • Panchal, D., Chatterjee, P., Shukla, R. K., Choudhury, T., & Tamosaitiene, J. (2017). Integrated Fuzzy AHP-CODAS Framework for Maintenance Decision in Urea Fertilizer Industry. Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 51(3), 179-196.
 • Stanujkic, D., Karabasevic, D., & Zavadskas, E. K. (2015). A framework for the selection of a packaging design based on the SWARA method. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 26(2), 181-187.
 • Toklu, M. C., Çağıl, G., Pazar, E., & Faydalı, R. (2018). SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 6(3), 113-120.
 • Tu, C. S., Chang, C. T., Chen, K. K., & Lu, H. A. (2010). Applying an AHP-QFD conceptual model and zero-one goal programming to requirement-based site selection for an airport cargo logistics center. International journal of information and management sciences, 21(4), 407-30.
 • Tuş, A., & Adalı, E. A. (2018). Personnel assessment with CODAS and PSI methods. Alphanumeric Journal, 6(2), 243-256.
 • Tüysüz, F., & Şimşek, B. (2017). A hesitant fuzzy linguistic term sets-based AHP approach for analyzing the performance evaluation factors: An application to cargo sector. Complex & Intelligent Systems, 3(3), 167-175.
 • Ulutaş, A., & Karaköy, Ç. CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1/1), 229-236.
 • Yalçın, N., & Pehlivan, N. Y. (2019). Application of the Fuzzy CODAS Method Based on Fuzzy Envelopes for Hesitant Fuzzy Linguistic Term Sets: A Case Study on a Personnel Selection Problem. Symmetry, 11(4), 493.
 • Zolfani, S. H., Esfahani, M. H., Bitarafan, M., Zavadskas, E. K., & Arefi, S. L. (2013). Developing a new hybrid MCDM method for selection of the optimal alternative of mechanical longitudinal ventilation of tunnel pollutants during automobile accidents. Transport, 28(1), 89-96.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8130-1301
Author: Alptekin ULUTAŞ
Institution: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { mjss559351, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1640 - 1647}, doi = {10.33206/mjss.559351}, title = {SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi}, key = {cite}, author = {Ulutaş, Alptekin} }
APA Ulutaş, A . (2020). SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (3) , 1640-1647 . DOI: 10.33206/mjss.559351
MLA Ulutaş, A . "SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1640-1647 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/56124/559351>
Chicago Ulutaş, A . "SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 1640-1647
RIS TY - JOUR T1 - SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi AU - Alptekin Ulutaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.559351 DO - 10.33206/mjss.559351 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1640 EP - 1647 VL - 9 IS - 3 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.559351 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.559351 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi %A Alptekin Ulutaş %T SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 3 %R doi: 10.33206/mjss.559351 %U 10.33206/mjss.559351
ISNAD Ulutaş, Alptekin . "SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 3 (July 2020): 1640-1647 . https://doi.org/10.33206/mjss.559351
AMA Ulutaş A . SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi. MJSS. 2020; 9(3): 1640-1647.
Vancouver Ulutaş A . SWARA Tabanlı CODAS Yöntemi İle Kargo Şirketi Seçimi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(3): 1640-1647.