Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1306-8946 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University |


Sisteme ilk yüklenen çalışmalarda yazar kimlik bilgileri kesinlikle olmamalıdır. 

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

ISSN 1306-8946 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University |
Cover Image


Sisteme ilk yüklenen çalışmalarda yazar kimlik bilgileri kesinlikle olmamalıdır. 

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

Volume 14 - Issue 1 - Jul 2019
 1. Girişimci Davranış: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
  Pages 1 - 10
  İrfan Akkoç, Abdullah ÇALIŞKAN, Ömer TURUNÇ
 2. İHRACAT DEĞER ENDEKSİ VE YATIRIM İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1982-2017)
  Pages 11 - 18
  Ahmet Tayfur AKCAN
 3. TÜRKİYE'DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KATILIMCILARININ FON TUTARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ANALİZ
  Pages 19 - 29
  HASAN Alp ÖZEL, Çağla PINAR ÇENGELCİK
 4. Endüstri 4.0 Farkındalığının Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği
  Pages 31 - 44
  Kemal TEMEL
 5. KIRSAL ALANDAKİ MİKRO KADIN GİRİŞİMCİLERİN KOOPERATİFLEŞMEYE KARŞI TUTUMLARI: Agro-Turizm Kadın Kooperatifleri
  Pages 45 - 57
  NİLÜFER SERİNİKLİ
 6. Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği ve Kırsal Girişimcilik Projeleri: Çanakkale İli IPARD Örneği
  Pages 59 - 65
  Sibel TAN, Sabri Sami TAN
 7. Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 67 - 77
  Tezcan Şahin, SAFFET OCAK, ÖMER GİDER
 8. YENİCE BÖLGESİNDE İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURMA SEBEPLERİNİN SÜREÇ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİNDEN SEBEP-SONUÇ DİYAGRAMI İLE ARAŞTIRILMASI
  Pages 79 - 86
  Ramazan YILDIZ, Kahraman SELVİ, Hanife YARMACI
 9. THE EFFECTS OF POLITICAL RISK AND ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: A PANEL COINTEGRATION ANALYSIS FOR SELECTED EU COUNTRIES
  Pages 87 - 100
  Dr. HASAN AZAZİ, Dr.Öğrt.Üyesi Mesut SAVRUL
 10. İşletme kurma kararı
  Pages 101 - 111
  Sibel Tokatlioglu