ISSN: 1306-8946
Founded: 2015
Period: Biannually
Publisher: Çanakkale Onsekiz Mart University
Cover Image
       

Sisteme ilk yüklenen çalışmalarda yazar kimlik bilgileri kesinlikle olmamalıdır. 

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

2021 - Volume: 16 Issue: 2