Süleyman Demirel University Visionary Journal
Submission Date
Start: October 1, 2020
End: December 1, 2020
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-9552 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Süleyman Demirel University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner


SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 within the body of Süleyman Demirel University. In order to pioneer scientific endeavours related to all the fields of economic and administrative sciences the aim of the journal is to form an international scientific platform where the knowledge, opinion and proposals of the scientists are shared, and that supports free scientific thoughts. Visionary Journal accepts research articles, review articles and case reports on all the subjects of the fields of economics and administrative sciences that are written in Turkish or English. The journal is published three times in a year, namely in January, May and September.

 

Managing Editor

Assist. Prof. Dr. Gökhan ÖZKUL


Editorial Assistants

Assoc. Prof. Dr. Erdal EKE

Assist. Prof. Dr. Aykut SEZGİN 

Süleyman Demirel University Visionary Journal

e-ISSN 1308-9552 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Süleyman Demirel University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner
Cover Image


SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 within the body of Süleyman Demirel University. In order to pioneer scientific endeavours related to all the fields of economic and administrative sciences the aim of the journal is to form an international scientific platform where the knowledge, opinion and proposals of the scientists are shared, and that supports free scientific thoughts. Visionary Journal accepts research articles, review articles and case reports on all the subjects of the fields of economics and administrative sciences that are written in Turkish or English. The journal is published three times in a year, namely in January, May and September.

 

Managing Editor

Assist. Prof. Dr. Gökhan ÖZKUL


Editorial Assistants

Assoc. Prof. Dr. Erdal EKE

Assist. Prof. Dr. Aykut SEZGİN 

Volume 11 - Issue 28 - Sep 30, 2020
 1. ORTAK KONTROLE TABİ İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Pages 629 - 636
  Ömer TEKŞEN , Adile AKTAR
 2. DIŞ TİCARET VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BÜYÜMESİ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? 1984-2016 DÖNEMİNE AİT BİR REGRESYON ANALİZİ UYGULAMASI
  Pages 637 - 654
  Musa TÜRKOĞLU , İ̇layda KONAÇ
 3. TASARRUF DAVRANIŞINA ALTERNATİF OLAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÜZERİNDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ETKİSİ
  Pages 655 - 664
  Adem ÖZBEK
 4. CLIMATIC CHANGE: THE EFFECT OF RAINFALL ON ECONOMIC GROWTH
  Pages 665 - 679
  Erkan KARA , Ahmet DİKEN
 5. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, VERGİ GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELER ÖRNEĞİ
  Pages 680 - 699
  Ersin Nail SAĞDIÇ , Fazlı YILDIZ , Hasan Hüseyin SAYIN
 6. EXPORT AND CULTURAL AFFINITY RELATIONSHIP: THE EXAMPLE OF RUSSIA (2001-2018)
  Pages 700 - 709
  Levent ŞAHİN
 7. KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN DEVLETLEŞME SÜRECİNDE MÜLKİYE’NİN ETKİSİ (İSMAİL BOZKURT’UN DENEYİMLERİYLE)
  Pages 710 - 725
  Mehmet BALYEMEZ
 8. YAŞLILARA YÖNELİK ŞİDDET: “BEYAZ MELEK” FİLMİ ÖRNEĞİ
  Pages 726 - 737
  Meyrem TUNA UYSAL , Zeynep ALTUNAY
 9. ÇEVRESEL KUZNETS HİPOTEZİNE KÜRESELLEŞME EKSENLİ YAKLAŞIM: TÜRKİ CUMHURİYETLER ÖRNEĞİ
  Pages 738 - 752
  Müge MANGA , Orhan CENGİZ
 10. A RESEARCH ON THE INTERNAL CONTROL COMPLIANCE ACTION PLANS CREATED BY THE MUNICIPALITIES IN TURKEY IN ACCORDANCE WITH COSO MODEL
  Pages 753 - 769
  Onur Kemal YILMAZ , Gencay KARAKAYA
 11. A FUZZY INTEGRATED APPROACH FOR RESILIENT SUPPLY CHAIN NETWORK DESIGN PROBLEM
  Pages 770 - 789
  Fatma DEMİRCAN KESKİN
 12. TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ: RADYAL VE RADYAL OLMAYAN VZA VE MVE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 790 - 814
  Ceren DİRİK , Serap SAHİN
 13. TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA MALİYET ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Pages 815 - 828
  Fevzi AKBULUT
 14. SİYASAL LİDERLİK VE BİR SİYASAL LİDER OLARAK MUHSİN YAZICIOĞLU
  Pages 829 - 854
  Fatma AKAR , Emre SAVUT
 15. MESLEKİ UYGULAMA BEKLENTİLERİNİN KARİYER MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 855 - 874
  Şerife ÇALIŞKAN SÖYLEMEZ , Ş. Didem KAYA
 16. YÜKSELEN EKONOMİLERDE YENİLİĞİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 875 - 885
  Zeynep EZANOĞLU , Dilek ÇETİN
 17. THE RENEWABLE ENERGY POLICY OF TURKEY UNDER THE IMPACT OF THE EUROPEAN UNION
  Pages 886 - 897
  Onur KULAÇ , Mısra CİĞEROĞLU ÖZTEPE
 18. ENGELLİLERİN ERİŞEBİLİRLİK HAKKI: ENGELSİZ KENT YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 898 - 912
  Şerafettin ERTEN , Mehmet AKTEL
 19. OYUN VE OYUNCAK: TEKNOLOJİK VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE OYUN VE OYUNCAĞIN ANLAMSAL VE İŞLEVSEL DEĞİŞİMİ
  Pages 913 - 930
  Saniye VATANDAŞ
 20. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAYIT DIŞI EKONOMİ
  Pages 931 - 945
  Aslı METİN , Ramazan ERDEM
Submission Date
Start: October 1, 2020
End: December 1, 2020
Indexes and Platforms

2019 Sobiad Impact Factor: 0,672

En yüksek impact faktöre sahip 27. dergi

Covid-19 Duyurusu

> Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. SDÜ Vizyoner Dergisi olarak bu hassasiyete önem verdiğimizi belirtmek isteriz. İlgili bildiriye https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/ web adresinden ulaşılabilir.

CC License

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.