e-ISSN: 1308-9552
Founded: 2009
Publisher: Süleyman Demirel University
Cover Image

SDU Visionary Journal is a refereed e-journal that begun to be issued in 2009 within the body of Süleyman Demirel University. In order to pioneer scientific endeavours related to all the fields of economic and administrative sciences the aim of the journal is to form an international scientific platform where the knowledge, opinion and proposals of the scientists are shared, and that supports free scientific thoughts. Visionary Journal accepts research articles and review articles on all the subjects of the fields of economics and administrative sciences that are written in Turkish or English. The journal is published four times in a year, namely in February, May, August and November.


Announcements

  • The publication time for articles that successfully pass the peer-review process varies between 9 and 12 months on average. Click to see the journal workflow.
  • Articles that are not prepared using the article template will not be evaluated.
Opening Date for Article Submission: March 1, 2024

2024 - Volume: 15 Issue: 41

CC License

COVID-19 ARAŞTIRMA RAPORLARI KALİTE STANDARTLARI BEYANI

Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerinin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. SDÜ Vizyoner Dergisi olarak bu hassasiyete önem verdiğimizi belirtmek isteriz. Bildiriye ulaşmak için tıklayınız.

SOBIAD IMPACT FACTOR AND QUARTILE SLICES

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838