502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Süleyman Demirel University Visionary Journal
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 1308-9552 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Süleyman Demirel University | https://dergipark.org.tr/vizyoner


SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 within the body of Süleyman Demirel University. In order to pioneer scientific endeavours related to all the fields of economic and administrative sciences the aim of the journal is to form an international scientific platform where the knowledge, opinion and proposals of the scientists are shared, and that supports free scientific thoughts. Visionary Journal accepts research articles, review articles and case reports on all the subjects of the fields of economics and administrative sciences that are written in Turkish or English. The journal is published three times in a year, namely in January, May and September.

 

Managing Editor

Assist. Prof. Dr. Gökhan ÖZKUL


Editorial Assistants

Assist. Prof. Dr. Aykut SEZGİN

Assist. Prof. Dr. Erdal EKE 

Süleyman Demirel University Visionary Journal

e-ISSN 1308-9552 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Süleyman Demirel University | https://dergipark.org.tr/vizyoner
Cover Image


SDU Visionary Journal 

Süleyman Demirel University Visionary Journal (ISSN 1308-9552) is an international refereed e-journal that begun to be issued in 2009 within the body of Süleyman Demirel University. In order to pioneer scientific endeavours related to all the fields of economic and administrative sciences the aim of the journal is to form an international scientific platform where the knowledge, opinion and proposals of the scientists are shared, and that supports free scientific thoughts. Visionary Journal accepts research articles, review articles and case reports on all the subjects of the fields of economics and administrative sciences that are written in Turkish or English. The journal is published three times in a year, namely in January, May and September.

 

Managing Editor

Assist. Prof. Dr. Gökhan ÖZKUL


Editorial Assistants

Assist. Prof. Dr. Aykut SEZGİN

Assist. Prof. Dr. Erdal EKE 

Volume 10 - Issue 24 - Jul 2019
 1. ÖĞRENCİLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARINI ETKİLEYEN DEMOGRAFİK NİTELİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 212 - 228
  Lütfiye ÖZDEMİR, Burcu BATGA, Bekir UÇAR
 2. BANKALARIN BAKIŞ AÇISINDAN BIST SINAİ İŞLETMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ – SWARA-GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI
  Pages 229 - 241
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Murat Kemal KELEŞ
 3. HİZMET İŞLETMELERİNDE PAZAR YÖNLÜLÜK: BATI AKDENİZ BÖLGESİ HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 242 - 253
  Ahmet SONGUR, Burak BAŞARAN
 4. TIBBİ MALZEME STOK KONTROLÜNDE ABC VE VED ANALİZİ: SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 254 - 263
  Arzu YİĞİT, Vahit YİĞİT
 5. BİST’DE SEKTÖRLER İTİBARİYLE MALİYET YAPIŞKANLIĞININ PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Pages 264 - 274
  Murat ERDOĞAN, Mükrime ÖKSÜZ DEMİRGUBUZ, Eda ORUÇ ERDOĞAN, Vesile ÖMÜRBEK
 6. BİR UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ÖRNEĞİ OLARAK; AĞ VE TEKNOLOJİ ODAKLI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK PROJESİ
  Pages 275 - 289
  Pınar GÖKTAŞ, Salim PARMAKSIZ
 7. TÜRKİYE İLE AB ÜLKELERİNİN DOLAYLI – DOLAYSIZ VERGİLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 290 - 310
  Uğur ÇİÇEK, Kübra UĞUR
 8. FİNTEK EKOSİSTEMİ İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER (REGTEK)
  Pages 311 - 321
  Yavuz DEMİRDÖĞEN
 9. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ BOYUTLARININ ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: GÖMLEK ÜRETİM İŞLETMELERİNDE UYGULAMA
  Pages 322 - 332
  Berkant DULKADİR
 10. MARKA KİŞİLİĞİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, BİSKÜVİ VE GOFRET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 333 - 348
  Fatma ATIGAN
 11. DİNAMİK YETENEKLERİN PAZAR VE MÜŞTERİ PERFORMANSINA ETKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE NİCEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 349 - 363
  Saniye YILDIRIM ÖZMUTLU, Esin CAN
 12. SAĞLIK ALANINDAKİ KAMU SPOTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE BEKLENTİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 364 - 378
  Aysel KURT, Eda YILMAZ ALARÇİN
 13. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ETKİSİ
  Pages 379 - 404
  Hüseyin ÇİÇEK, Hüseyin ÇAKAR
 14. GÜÇ: FORMAL VE İNFORMAL YÖNDEN GÜCE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ
  Pages 405 - 433
  Ahmet ALKAN, Ramazan ERDEM
 15. BRICS: BİR ALTERNATİF DÜZEN ARAYIŞI MI?
  Pages 434 - 449
  Murat POYRAZ
CC License

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.