Alanya Academic Review
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2547-9733 | e-ISSN 2651-4192 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Alanya Alaaddin Keykubat University |


 Alanya Acedemic Review, is a refereed journal that is issued by Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Business three times a year. Scientific studies on the areas of economics, tourism-travel-accomodation management, labor economics, international relations, public administration, informatics, research methods are published in Turkish and English in Alanya Acedemic Review.

Alanya Academic Review

ISSN 2547-9733 | e-ISSN 2651-4192 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher Alanya Alaaddin Keykubat University |
Cover Image


 Alanya Acedemic Review, is a refereed journal that is issued by Alanya Alaaddin Keykubat University Faculty of Business three times a year. Scientific studies on the areas of economics, tourism-travel-accomodation management, labor economics, international relations, public administration, informatics, research methods are published in Turkish and English in Alanya Acedemic Review.

Volume 4 - Issue 3 - Sep 30, 2020
 1. Kayırmacılık Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışı Üzerindeki Etkisi
  Pages 541 - 560
  Ahmet YILDIRIM , Aytekin TOKGÖZ
 2. The Mediating Role of Person-organization fit on the Effect of Leader Support and Social Support on Job Satisfaction in Nurses
  Pages 561 - 576
  İrfan AKKOÇ , Aysun TÜRE
 3. Marka Kaçınması, Marka Nefreti ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Spor Giyim Tercih Eden Tüketicilere Yönelik Bir Araştırma
  Pages 577 - 602
  Bülent DEMİRAĞ , Sinan ÇAVUŞOĞLU
 4. Davranışsal Finans Kapsamında Anomalilerin İncelenmesi
  Pages 603 - 630
  Yusuf POLAT , Haluk DUMAN
 5. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Türkiye'deki Televizyon Dizilerinde Sunulan Kadın Stereotipi
  Pages 631 - 650
  Saadet Zeynep VARLI GÜRER , Mert GÜRER
 6. Asansörlerde Meydana Gelen Arıza Sebeplerinin Sınıflandırılması
  Pages 651 - 664
  Meltem KARAATLI
 7. Covid-19 Salgının Bitcoin ve Diğer Finansal Piyasalar ile İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 665 - 682
  Nuri AVŞARLIGİL
 8. Turizm Sektöründe Algılanan İş Güvencesizliği ve İstihdam Edilebilirlik: Konaklama İşletmeleri Örneği
  Pages 683 - 711
  Nurgül ÇALIŞKAN , Aziz Gökhan ÖZKOÇ
 9. Çalışma Hayatında Duygusal Sermaye ve Tükenmişlik İlişkisi: Gaziantep İlindeki Belediye Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 713 - 729
  Alper TUTCU
 10. Entropi Temelli SAW ve ARAS Yöntemleri İle Nato Ülkeleri Askeri Güçlerinin Sıralanması
  Pages 731 - 753
  Fatma Gul ALTİN , Mustafa Zihni TUNCA , Nuri ÖMÜRBEK
 11. Foreign Direct Investment And Macro Variables: 2010-2019 An Implementation For Turkey
  Pages 755 - 769
  Cumhur ŞAHİN
 12. Göstergebilimin Kuramsal Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 771 - 784
  Makbule CİVELEK
 13. İşletmeler İçin Uluslararasılaşmanın Önemi ve Finansal Performansa Olan Etkisine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 789 - 805
  Deniz ÖZBAY , Fulya TAŞEL
 14. Küreselleşme ve Kamu Harcamaları Bileşenleri Arasındaki İlişki: AB Ülkeleri Örneği
  Pages 807 - 819
  Orhan CENGİZ , Müge MANGA
 15. Marka Değeri İle Kurumsal İtibar İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 821 - 841
  İsa İPÇİOĞLU , Dilvin ARPA
 16. Karayolu Yük Taşımacılığının Ekonomik Büyüme ve Ticaret Hacmi Üzerindeki Etkisine Yönelik Ampirik Bir Analiz
  Pages 843 - 860
  Deniz MACİT
 17. Multi-Criteria Financial Performance Analysis of Turkish Participation Banks
  Pages 861 - 873
  İbrahim YAĞLI
 18. Petrol Fiyatları ile İşsizlik Oranı Arasındaki Saklı İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği
  Pages 875 - 887
  Mustafa Orhan ÖZER
 19. Uluslararası Fuarlar ve Zihinsel Mesafe
  Pages 889 - 910
  Betül Kübra SUNGUR , Aytuğ SÖZÜER
 20. Sağlık Göstergeleri Açısından OECD Ülkelerinin EDAS ve ARAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Pages 911 - 938
  Zeynep Özgül SAYGIN , Nilsen KUNDAKCI
 21. Sakarya İli Gastronomik Unsurlarının Coğrafi İşaret Kapsamında Değerlendirilmesi
  Pages 939 - 961
  Yağmur SAVAŞKAN , Said KINGIR
 22. The Impact of Financial Structure on Export Perfor-mance: The Case of Manufacturing Sectors in Turkey
  Pages 963 - 974
  Aslı YIKILMAZ ERKOL , Nuran COŞKUN
 23. Turizm Rehberliği Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Çerçevesi
  Pages 975 - 992
  Burhanettin ZENGİN , Burak ATASOY
 24. Tüketicilerin Çevrim İçi İtkisel Satın Alma Davranışlarında Elektronik Hizmet Kalite Boyutlarının ve Hedonik Gezinmenin Etkisi
  Pages 993 - 1013
  Mehmet Ozan KARAHAN
 25. Uluslararası Çevre Sorunları Ve William Nordhaus’un Çevre Ekonomisine Katkıları
  Pages 1015 - 1031
  Betül GÜMÜŞ , Abdülkadir BULUŞ
 26. Vergiden Kaçınmayı Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi
  Pages 1033 - 1056
  Ulvi SANDALCI
 27. Yaratıcı Örgüt İkliminin Çalışan Sesliliği Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekânın Destekleyici Rolü
  Pages 1057 - 1081
  Mustafa BABADAĞ , Taner DALGIN
 28. Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzesi Bilişsel ve Duygusal Müze İmajı Algısı: Yabancı Turistler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1083 - 1099
  Seçkin ESER
Indexes and Platforms

trdizin.png