Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Social and Economic Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-7833 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Karamanoglu Mehmetbey University |


The journal, which started its publication life as the Journal of Faculty of Karaman Economic and Administrative Sciences within the body of Selcuk University, changed its name to Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Economic and Administrative Sciences Faculty in 2007. In 2010, the journal changed its name again as Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Social and Economic Research continues its publication life under this name since then.

KMU Journal of Social and Economic Research tries to contribute to the literature in the fields of economics, business administration, finance, labor economics, econometrics, public administration, political science, international relations, law, social services, international trade, logistics, sociology, philosophy, etc. by publishing the theoretical or original research articles. KMU Journal of Social and Economic Research is published electronically twice a year, in June and December.

KMU Journal of Social and Economic Research is indexed by EBSCO, SOBIAD, Proquest and Turkish Education Index (TEI)

Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Social and Economic Research

e-ISSN 2147-7833 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Karamanoglu Mehmetbey University |
Cover Image


The journal, which started its publication life as the Journal of Faculty of Karaman Economic and Administrative Sciences within the body of Selcuk University, changed its name to Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Economic and Administrative Sciences Faculty in 2007. In 2010, the journal changed its name again as Karamanoglu Mehmetbey University Journal of Social and Economic Research continues its publication life under this name since then.

KMU Journal of Social and Economic Research tries to contribute to the literature in the fields of economics, business administration, finance, labor economics, econometrics, public administration, political science, international relations, law, social services, international trade, logistics, sociology, philosophy, etc. by publishing the theoretical or original research articles. KMU Journal of Social and Economic Research is published electronically twice a year, in June and December.

KMU Journal of Social and Economic Research is indexed by EBSCO, SOBIAD, Proquest and Turkish Education Index (TEI)

Volume 21 - Issue 37 - Dec 30, 2019
 1. Örgütsel Stresin Çalışan Performansına Etkisi: Yerel Yönetimlerde Bir Uygulama
  Pages 1 - 20
  İsmail TONBUL , Zafer AYKANAT
 2. Bir İdeal Kent Felsefesi Olarak Ütopya ve Bir Ütopya Denemesi Olarak “Bayburtopia”
  Pages 21 - 36
  Şükrü Nişancı , Fatih UÇAN
 3. Fight Fire with Fire? Workplace Aggression and How to Reduce Its Negative Effects
  Pages 37 - 46
  Can BİÇER
 4. Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 47 - 60
  Zeki YÜKSEKBİLGİLİ
 5. Madencilik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde İç Kontrol ve Hile Riski: Bir Mermer İşletmesi Üzerinde İnceleme
  Pages 61 - 81
  Meral EROL FİDAN , Enes Şamil MUMCU
 6. Marka Şehir ve Marka İmajının Ölçümü: Konya Şehir İmajı Üzerine Bir Araştırma
  Pages 82 - 100
  Sadettin BİLGEOĞLU , Selda BAŞARAN ALAGÖZ
 7. Memurluğa Odaklanmış Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğitimi Hakkındaki Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma
  Pages 101 - 114
  Şefik ÖZDEMİR
 8. Karaman ve Aksaray İllerinin Sosyo-Ekonomik Göstergelerinin Karşılaştırılmalı Analizi
  Pages 115 - 141
  Sinem YAPAR SAÇIK , Muhlis TEMEL
 9. Kuruluş Aşamasında Girişimcilerin Sermaye Kullanım Düzeyleri: Gaziantep İli Örneği
  Pages 142 - 156
  İbrahim YILDIRIM , Demet KARAYILAN
 10. Yöneticilerin Mizah Tarzının Çalışanların İş Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü
  Pages 157 - 185
  Resul GÜLEÇ , Mehmet Sadık ÖNCÜL
 11. Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma
  Pages 186 - 196
  Azamat MAKSÜDÜNOV
Indexes and Platforms

EBSCO

SOBİAD

Proquest

Türk Eğitim İndeksi(TEİ)