ODU Journal of Social Sciences Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1309-9302 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Ordu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad


CALL FOR ARTICLES FOR ODÜSOBİAD "YUNUS EMRE AND TURKISH SPECIAL ISSUE"

Dear readers; On the occasion of the 700th anniversary of the death of Yunus Emre, one of the most important figures of Turkish language and culture, it was included among the anniversaries of commemoration and celebration by UNESCO and the year 2021 was declared as the "Year of Yunus Emre and Turkish" by our Presidency. In order to increase awareness of this important value, we are planning to publish "Yunus Emre and Turkish Special Issue" as the journal of ODÜ Social Sciences Institute Social Sciences Research (ODÜSOBİAD). In this special study, we hope that you, our valuable writers, will not withdraw their support and look forward to your original work in the field of social sciences.

For detailed information, please CLICK.

IMPORTANT NOTE
Dear authors, please send the articles you have sent to our journal on the "article template" on our website without breaking the template. Do not go to the page arrangement in your articles by reviewing the articles published in our previous issues, because there may be updates in the spelling rules.

ODU Journal of Social Sciences Research

ISSN 1309-9302 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Ordu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad
Cover Image


CALL FOR ARTICLES FOR ODÜSOBİAD "YUNUS EMRE AND TURKISH SPECIAL ISSUE"

Dear readers; On the occasion of the 700th anniversary of the death of Yunus Emre, one of the most important figures of Turkish language and culture, it was included among the anniversaries of commemoration and celebration by UNESCO and the year 2021 was declared as the "Year of Yunus Emre and Turkish" by our Presidency. In order to increase awareness of this important value, we are planning to publish "Yunus Emre and Turkish Special Issue" as the journal of ODÜ Social Sciences Institute Social Sciences Research (ODÜSOBİAD). In this special study, we hope that you, our valuable writers, will not withdraw their support and look forward to your original work in the field of social sciences.

For detailed information, please CLICK.

IMPORTANT NOTE
Dear authors, please send the articles you have sent to our journal on the "article template" on our website without breaking the template. Do not go to the page arrangement in your articles by reviewing the articles published in our previous issues, because there may be updates in the spelling rules.

Volume 11 - Issue 1 - Mar 27, 2021
 1. Akan Yazı Etkinliklerinin Okuma Hızına Etkisi
  Pages 1 - 22
  Abdurrahman GÜL, Serdarhan TAŞKAYA
 2. Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerlerin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansımaları
  Pages 23 - 40
  Ahmet Akif ERBAŞ
 3. Sosyal Ağ Kullanımının Akıllı Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) İle İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 41 - 63
  Ahmet TAŞHAN, Zeynep ÜNVER
 4. Arzu Nesnesi Olarak Şiddet: Joker Filminin Psikanaliz Çerçevede Çözümlenmesi
  Pages 64 - 73
  Anil Kaan UÇAR
 5. Canlılar Dünyasına Yolculuk Konu Alanına Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması
  Pages 74 - 84
  Ayça CİRİT GÜL, Zeki APAYDIN, Elif Omca ÇOBANOĞLU
 6. Feminizm ve Çizgi Roman
  Pages 85 - 101
  Aylin GÜNGÖR
 7. Türkiye’de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Sosyal Medya Kullanımı
  Pages 102 - 115
  Aytaç ÖZMUTLU, Selim KANDEMİR
 8. Demokrat Parti Döneminde Halk Eğitime Yönelik Bir Teşkilat ve Konya’daki Faaliyetleri: 4-K
  Pages 116 - 135
  Betül TEKİNSOY
 9. Türkiye’de Tersine Lojistiğin Rolü
  Pages 136 - 144
  Deniz YILDIZ
 10. Pandemi Sonrası Yeni Turist Tercihi: Glamping Turizmi
  Pages 145 - 158
  Ertuğrul DÜZGÜN
 11. Mobil Pazarlamanın Reklam İçerik Kalitesine Etkisi: Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma
  Pages 159 - 172
  Mahmut TEKİN, Yılmaz GÖBENEZ, Ertuğrul TEKİN
 12. Ordu Yerel Basınında Kıbrıs Barış Harekâtı
  Pages 173 - 190
  Hakan KURT
 13. En Az Bir Münekkit Tarafından Yalancılıkla Tenkit Edilen Hicrî İlk İki Asırdaki Râvîlerin İncelenmesi
  Pages 191 - 204
  Halil İbrahim TURHAN, İsmail KURT
 14. Zihinsel Gelişimleri Farklı Lise Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Etik Tutumları
  Pages 205 - 219
  Zeynep DENİZ, Leyla AYVERDİ
 15. Laboratuvar Kan Gazı Cihazı Alternatiflerinin Bulanık VIKOR ve Bulanık EDAS ile Değerlendirilmesi
  Pages 220 - 237
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Murat Kemal KELEŞ, Fatma YÖRÜK EREN
 16. Türkiye’de Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme
  Pages 238 - 252
  Nurbay SEY, Bayram AYDIN
 17. Duygu Odaklı Terapinin Gestalt Terapi ve Varoluşcu Terapi ile Karşılaştırılmalı Analizi
  Pages 253 - 262
  Oğuzhan YILDIRIM
 18. Türkiye’de Eğitim Alanında Artırılmış Gerçeklikle İlgili Yapılan Tezlerin İncelenmesi
  Pages 263 - 279
  Özge YÜKSEL, Erdem KAYA
 19. A Religious and Philosophical Evaluation of the Concept of Immortality
  Pages 280 - 286
  Sait KAR
 20. Geri Kazanılmış Pamuklu Kumaş Özelinde Tekstil Heykele Güncel Yaklaşımlar
  Pages 287 - 302
  Sevim Tuğba ARABALI KOŞAR
 21. Sustainability Reporting and Corporate Reputation in Turkey
  Pages 303 - 312
  Seçil DEREN VAN HET HOF, Sibel HOŞTUT
 22. Çocuk Sahibi Çalışan Kadınların Stres Düzeyleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 313 - 335
  Sinan YILMAZ, Gökçe DERİN
 23. Toplumun Direnen Kaleleri ve Değişim Rüzgârları: Çikolata Filmi Örneğiyle
  Pages 336 - 345
  Ümit DEMİR
 24. Hamilton Alexander Roskeen Gibb. Arap Edebiyatı (çev. Onur Özatağ). Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2017, 188 sayfa.
  Pages 346 - 348
  Mine ÇAKIR

 crossref-doi-openED2.png

Articles sent to our journal,

Ithenticate

program is scanned with.

 images?q=tbn:ANd9GcTrVLnTMa1Myiu_x81Ho2GEejcqoOOrx1Slcw&usqp=CAU 2019

 ICV 2019: 58.30

logo_big.png  2019

ATIF: 20, IMPACT: 0,174

logo-minik.png 2020

ATIF: 38, IMPACT: 0,358