ISSN: 1309-9302
Founded: 2010
Period: Tri-annual
Publisher: Ordu University
Cover Image
       

ODUSOBIAD

Publication Language of the Journal: Turkish and English.

Publication Interval of the Journal: March, July, November

Journal's Pricing Policy: Application and non-receipt of journal articles are not requested.

Journal's License Policy: Journal's licensing policy The journal is subject to the Open Access policy of science with content to be published, and all content is expected to be included. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC-NC) license in use areas.

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

It is an International Journal with other indexes within the scope of UAK Associate Professorship and Reappointment Criteria.Submission Date: Start: June 25, 2022

2022 - Volume: 12 Issue: 1

Research Article

Üniversite Öğrencilerinin Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı İle İlgili Kompozisyonlarının İncelenmesi: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği

Research Article

Sosyal Medyada Siber Zorbalık, Trollük ve Linç Kültürünün Sinemaya Yansıması: The Hater Filmi İncelemesi

Research Article

Havacılık İşletmeciliğinde Muhasebe Verilerinden Kanıtlar ile Covid-19’un UFRS 16 Finansal Kiralama İşlemleri ve İşletme Karlılığı Üzerine Etkisi: Türk Hava Yolları A.O. İle Lufthansa Şirketlerinin Analizi

Research Article

Grafik Tasarımda Görseli Vurgulamak: Anahtar Görsel Reklamcılığı

Review

A Rewiew on the Secondary Transfer Effect of Intergroup Contact

Review

Göçmen Öğrencilerin Uyumlarında Temasın Rolü

Research Article

Ulusötecilik Bağlamında Avrupa’da Gerçekleşen Terör Saldırılarının Çevrımiçi (Onlıne) Medyada Söylem Analizi: Trollhättan Okul Saldırısı Örneği

Research Article

Ege Bölgesi’nde Coğrafi İşaret Tesciline Sahip Gastronomik Ürünlerin Tescil Belgesi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi

Research Article

Ulusal Literatür Kapsamında Engelsiz Turizm Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Research Article

Safahat’ın Söz Varlığında Yer Adları

Research Article

Yönetici Korkusu ve Korku Kültürü Arasındaki İlişkide İşgören Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü

Research Article

Örgütsel Demokrasinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Eğitim Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Research Article

Sosyal ve Vatandaşlık Yetkinliği Açısından Mehmet Akif Ersoy’un Eserleri: Türkçe Dersi için Metin Önerisi

Research Article

Reflections of the Surveillance and Oppressive Authority in Hunger Games Trilogy

Research Article

Dezavantajlı Okullarda TÜBİTAK Tarafından Düzenlenen Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Research Article

Türkçe Öğretmenlerinin Öz Değerlendirme Uygulamaları Üzerine Bir Durum Çalışması

Research Article

Near Synonymy Analysis of Three Adverbials: Surprisingly, Astonishingly and Amazingly

Research Article

A Research on The Views and Proficiency of The Students in The Department of Child Development (Preservice Preschool Teachers) About Science Activities Preschool Education

Research Article

Ebû Sâlim el-Ayyâşî’nin ve Abdulganî en-Nâblusî’nin Seyahatnamelerinde Atalar Kültüne Dair Tespitler

Research Article

Türkçe Eğitimi Açısından Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Kalıp Söz Varlığının Değerlendirilmesi

crossref

 crossref-doi-openED2.png

twitter

facebook

benzerlik

Articles sent to our journal,

Ithenticate

program is scanned with.

impact factor

 images?q=tbn:ANd9GcTrVLnTMa1Myiu_x81Ho2GEejcqoOOrx1Slcw&usqp=CAU 2019                  ICV 2019: 58.30                            logo_big.png  2019            ATIF: 20, IMPACT: 0,174                logo-minik.png 2020              ATIF: 38, IMPACT: 0,358

Index Copernicus Value (ICV) for 2020.                         

ICV 2020 = 58.87

SJIF (Scientific Journal Impact Factor) 2020 = 7.029

INFOBASE 2021.      IBI FACTOR 2.5.
Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD