ODU Journal of Social Sciences Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-9302 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Ordu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad


ODUSOBİAD

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır.

DUYURU
Dergimiz yazım kuralları yenilenmiştir. Yazarlarımız göndereceği makaleleri yeni yazım kurallarına uygun bir şekilde web sayfamızdaki makale şablonu kullanılarak yazılar yazılmalıdır. Aksi halde gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir. Yazarlarımız isteğe göre APA 6.0 ya da İSNAD 2 atıf sistemini kullanabileceklerdir. Makale yazımında uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote kullanımı önerilmektedir. Detaylı bilgilere yazım kuralları sekmesinden ulaşabilirsiniz. Abstract ve Summary bölümleri Yabancı Dil Editörümüz tarafından incelenmektedir. Yabancı Dil Editörü tarafından uygun bulunmayan ve kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir. 2020 Kasım sayımızdan itibaren bu kurallar geçerlidir ve kurallara uymayan yazılar kabul edilmeyecektir. 


ODU Journal of Social Sciences Research

ISSN 1309-9302 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Ordu University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad
Cover Image


ODUSOBİAD

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır.

DUYURU
Dergimiz yazım kuralları yenilenmiştir. Yazarlarımız göndereceği makaleleri yeni yazım kurallarına uygun bir şekilde web sayfamızdaki makale şablonu kullanılarak yazılar yazılmalıdır. Aksi halde gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir. Yazarlarımız isteğe göre APA 6.0 ya da İSNAD 2 atıf sistemini kullanabileceklerdir. Makale yazımında uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote kullanımı önerilmektedir. Detaylı bilgilere yazım kuralları sekmesinden ulaşabilirsiniz. Abstract ve Summary bölümleri Yabancı Dil Editörümüz tarafından incelenmektedir. Yabancı Dil Editörü tarafından uygun bulunmayan ve kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir. 2020 Kasım sayımızdan itibaren bu kurallar geçerlidir ve kurallara uymayan yazılar kabul edilmeyecektir. 


Volume 10 - Issue 1 - Mar 25, 2020
 1. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Bağlamında 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığına Yönelik Etkinliklerin Sözcük Öğretimi Açısından İncelenmesi
  Pages 1 - 23
  İlker AYDIN , Gizem AYDIN
 2. Dijital Boyamanın Evriminde Sanal Gerçeklik Boyutu
  Pages 24 - 33
  Murat KARA
 3. Edward Bond’un At The Inland Sea Oyununda Zaman Olgusunun Kadın Karakterler Üzerinden Temsili
  Pages 34 - 47
  Uğur ADA , Erdinç PARLAK
 4. Dil ve Edebiyat Öğretiminde Parodi: Aşk ve Gurur ve Zombiler
  Pages 48 - 75
  Melda ORYAŞIN , Duygu AK BAŞOĞUL
 5. MEDYA OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONULAR, SORUNLAR VE OLASILIKLAR
  Pages 76 - 89
  Mehtap UYAR , Tuğba ASRAK HASDEMİR
 6. Creativity Techniques in Interior Architecture: Application of the PICLed Brains Activity in the Store Design Process
  Pages 90 - 102
  Özge GÜL
 7. Türkiye’de Temel Tasarım Eğitimi Alanında 2000-2019 Yılları Arasında Yapılmış Bilimsel Çalışmaların Analizi
  Pages 103 - 112
  Seval ÖZGEL FELEK
 8. Tüketicilerin Organik Yumurta Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
  Pages 113 - 131
  Niyazi GÜMÜŞ , Ebru ONURLUBAŞ , Şükran KARACA
 9. Hz. Ömer’in Ağabeyi Zeyd b. Hattâb’ın Hayatı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 132 - 142
  Hakan TEMİR
 10. Kassitler ve Hititler Arasında İlişkiler
  Pages 143 - 152
  Didem ÇAĞLA
 11. Kutsalın Ziyareti: İnanç Turizminin Altında Yatan Güdüler ve Karadeniz Bölgesi İnanç Turizmi Potansiyeli
  Pages 153 - 163
  Yahya TURAN
 12. Türkiye’de Ulusal Yayın Yapan Televizyon Kanallarının Yayın Akışlarının Türsel Bazda Analizi
  Pages 164 - 177
  Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ , Pınar ÖZGÖKBEL BİLİS
 13. Akademik Doğa Kampına Yönelik Öğrenci Görüşleri
  Pages 178 - 187
  Elif ÇOBANOĞLU , Mahir YERLİKAYA , Aslı YERLİKAYA
 14. İNVAZYON VE SANAL GERÇEKLİK
  Pages 188 - 200
  Merve YILDIRIM
 15. Türkiye Cumhuriyeti Sınırlarını Tehdit Eden Kolera Saldırıları ve Alınan Savunma Tedbirleri
  Pages 201 - 216
  İsmail ÖZER
 16. Çevre Vergilerinin CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Uygulama
  Pages 217 - 227
  Efe Can KILINÇ , Hande ALTIPARMAK
 17. NÖROPLASTİSİTE’NİN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR EĞİTİM PROGRAMI ve YENİ BİR TEKNİK ÖNERİSİ: SÜPÜRME TEKNİĞİ
  Pages 228 - 251
  Nalan SABIR TAŞTAN
 18. A Postmodern Novel In the Light Of Deleuzian Nomadism: Sunset Park
  Pages 252 - 261
  Emrah ÖZBAY