ISSN: 1309-9302
Founded: 2010
Period: Tri-annual
Publisher: Ordu University
Cover Image
       

ODUSOBIAD

Publication Language of the Journal: Turkish and English.

Publication Interval of the Journal: March, July, November

Journal's Pricing Policy: Application and non-receipt of journal articles are not requested.

Journal's License Policy: Journal's licensing policy The journal is subject to the Open Access policy of science with content to be published, and all content is expected to be included. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC-NC) license in use areas.

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

It is an International Journal with other indexes within the scope of UAK Associate Professorship and Reappointment Criteria.2022 - Volume: 12 Issue: 3

Research Article

45. Petraşevski Topluluğu ve Şairleri

Research Article

Göçer Kültürün Oluşumunda Çevresel ve Kültürel Dinamikler

Research Article

Kadın Aşçıların Cam Tavan Sendromuna Yönelik Metaforik Algıları Üzerine Bir Değerlendirme

Research Article

Amerikan Sinemasında Farklı Yönelimler: Yeni Hollywood Sineması ve Easy Rider Film Örneği

Research Article

Matematik Öğretmeni Adaylarının Dijital Oyun Tasarlama Deneyimleri, Görüş ve Değerlendirmeleri: Draw Your Game Örneği

Research Article

Ötüken Uygur Kağanlığı Dönemi Yazıtlarından Tariat, Şine Us ve Karabalgasun Yazıtlarındaki Aktarım Cümleleri

Research Article

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki ‘Erdemler’ Temasında Yer Alan Etkinliklerin Metindilbilimsel Çözümleme Bağlamında Değerlendirilmesi

Review

Hammond’s Evaluation Model

Research Article

Mardin'de Kadınlar Arası Geleneksel Eğlenceler

Research Article

Görünen İmge Kılavuz İstemez: Tasarım Çalışmalarında İmgelerin Renk Kodları Üzerinde İncelenmesi

Research Article

Sosyal Medyada Z Kuşağına Yönelik Nefret Söylemi: Ekşi Sözlük Örneği

Research Article

A General Evaluation of the Quality of Life in Turkey and Some East European Countries during the COVID-19 Pandemic

Research Article

Klâsik Türk Şiirinde Kâşâne Mefhumu

crossref

 crossref-doi-openED2.png

Instagram

twitter

facebook

benzerlik

Articles sent to our journal,

Ithenticate

program is scanned with.

Hope to be enlightened in the light of knowledge ....

ODÜSOBİAD