Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 1304 - 1312 2019-02-22

Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi

Abdullah Bora Özkara [1]


Bu araştırmanın amacı spor lisesi öğrencilerinin girişimcilik yeterliliklerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubu Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Giresun illerinde yer alan spor liselerinde öğrenim gören 398 (Kız=148, Erkek= 250) öğrenciden oluşmaktadır.  Araştırmanın veri toplama süreci 2017-2018 eğitim öğretim dönemi 2. kanaat döneminde tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak 2014 yılında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Astee-Girişimcilik Eğitimi için Ölçme araçları ve Göstergeler Geliştirme” projesi kapsamında geliştirilen “Girişimcilik Yeterlikleri Ölçme Aracı” kullanılmısştır. Son yıllarda yaşanan istihdam problemleri girişimcilikle ilgili araştırmaların önemini arttırmaktadır. Spor sektörünün de işşizlik probleminin karşılaşıldığı alanlardan biri olması nedeniyle bu araştırma, bir mesleki ortaöğretim kurumu olarak kabul edilen spor lisesi öğrencileri üzerinden yürütülmüştür. Test sonuçlarına göre erkek öğrencilerin ölçekten almış oldukları puanların kız öğrencilere göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermiştir. Lisanslı olarak spora katılım ve sportif etkinliklere katılım değişkenleri açısından ölçekten alınan puanlar anlamlı bir farklılık oluşturmazken seçmeli olarak girişimcilik dersi alan öğrencilerin, almayanlara oranla anlamlı olarak daha yüksek puana sahip oldukları görülmüştür. Araştırma sonuçları girişimcilik eğitimine spor lisesi öğrencileri açısından daha fazla önem verilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur.  

Girişimcilik, Sporcu öğrenci, Spor lisesi, ikili kariyer
 • Aksoy, C., & Yalçınsoy, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma - A Research on Entrepreneurial Tendencies of University Students. Journal of Business Research - Turk, 9(4), 341–359.
 • Alemdağ, C., Alemdağ, S., & Özkara, A. B. (2018). The Analysis of Sports High School Students’ Learning Styles in Terms of Overall Academic Success. TED Eğitim ve Bilim, 43(194), 269-278. https://doi.org/10.15390/EB.2018.7327
 • Andrew, D., Pedersen, P., & McEvoy, C. (2011). Research Methods and Design in Sport Management. London: Human Kinetics.Ardahaee, A. G., Noubatht, R., & Rostami, N. (2017). Youth Retention İn Rural Areas, A Prerequisite For Sustainable Rural Entrepreneurship And Emploument. Rural Development Strategies, 4(2), 265–279.
 • Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S. (2003). A Theory Of Entrepreneurial Opportunity İdentification And Development. Journal of Business Venturing, 18(1), 105–123.
 • Ataseven, Ö. (2016). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki İlkokul Öğrencilerinin Girişimcilik Yeterliliklerinin Karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi.
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations Of Thought And Action: A Social Cognitive Theory. Prentice-Hall, Inc.
 • Bandura, A. (1993). Perceived Self-Efficacy İn Cognitive Development And Functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117–148.
 • Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Multifaceted Impact of Self-Efficacy Beliefs on Academic Functioning. Child Development, 67(3), 1206–1213.
 • Demir, A. Z., Eliöz, M., Çebi, M., & Sezen, S. (2015). Girişimcilik ve Girişimci Üniversite: Spor Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 198–203.
 • Dutta, D. K., Li, J., & Merenda, M. (2011). Fostering Entrepreneurship: İmpact Of Specialization And Diversity İn Education. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 163–179.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2nd ed). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Frankfort-Nachmias, C., & Nachmias, D. (1996). Research Methods İn The Social Sciences. New York: St. Martin’s Press.
 • Geri, S. (2013). Research on Entrepreneurial Characteristics of Students in School of Physical Education and Sports. Turkish Journal of Education, 2(3), 50–61.
 • Gokhan, İ., & Toktaş, S. (2013). The Impact of Football Basic Training on Some of Motoric and Skills Parameters in Children Between 14-18 Years Old. Online International Interdisciplinary Research Journal, 3 (6), 440-447.
 • Jones, C., & Matlay, H. (2011). Understanding the Heterogeneity Of Entrepreneurship Education: Going Beyond Gartner. Education + Training, 53(8/9), 692–703.
 • Katz, J. A. (2003). The Chronology And İntellectual Trajectory Of American Entrepreneurship Education. Journal of Business Venturing, 18(1), 283–300.
 • Koca, C. (2006). Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor Alaninda Toplumsal Ci̇nsi̇yet İli̇şki̇leri̇. Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 81–99.
 • Mars, M. M., & Rios-Aguilar, C. (2010). Academic Entrepreneurship (Re)Defined: Significance And İmplications For The Scholarship Of Higher Education. Higher Education, 59(4), 441–460.
 • McGee, J. E., Peterson, M., Mueller, S. L., & Sequeira, J. M. (2009). Entrepreneurial Self-Efficacy: Refining the Measure. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(4), 965–988.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği, Resmi Gazete (2005). Türkiye.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, O. G. M. (2017). 2017-2018 Öğretim Yılında Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin 9. Sınıflarına Yeni Alınacak Öğrenci Kontenjanları. Retrieved 17, Серпень 2018, із http://ogm.meb.gov.tr/www/2017-2018-ogretim-yilinda-guzel-sanatlar-liseleri-ve-spor-liselerinin-9-siniflarina-yeni-alinacak-ogrenci-kontenjanlari/icerik/568
 • Otović, S., Demirović, D., Košić, K., & Vujko, A. (2017). Fostering Entrepreneurshıp At High Schools: A Case Of Rural Areas İn Vojvodına (Serbia). Original scientific paper, 64(4), 1523–1535.
 • Radu, N., Chirvase, A. A., Babeanu, N., Popa, O., Hastaran, F., Velykiene, B., & Begea, M. (2018). Education Management In The Fıeld Of Lıfe Scıences-Skılls Needed To Start And Develop An Innovatıve Sme. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 18(2), 375–391.
 • Sánchez, J. C. (2013). The Impact of an Entrepreneurship Education Program on Entrepreneurial Competencies and Intention. Journal of Small Business Management, 51(3), 447–465.
 • Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). Research Methods in Physical Activity, Seventh Edition (7th ed). Champing: Human Kinetics.
 • Tiwari, M., & Sanadya, G. (2018). Sustainable Development Through Women Entrepreneurship. Asian Journal of Home Science, 13(1), 271–274.
 • Türkmen, M., & İşbilir, U. (2014). Entrepreneurship Effect of Tendency of Socio-Demographic Characteristics of University Students. CBU Journal of Physical Education and Sport Sciences, 9(2), 18–28.
 • Uluyol, O. (2013). Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15), 349–372.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1688-3410
Author: Abdullah Bora Özkara (Primary Author)
Institution: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 22, 2019

Bibtex @research article { mjss500770, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1304 - 1312}, doi = {}, title = {Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özkara, Abdullah Bora} }
APA Özkara, A . (2019). Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1304-1312 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/43425/500770
MLA Özkara, A . "Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1304-1312 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/43425/500770>
Chicago Özkara, A . "Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 1304-1312
RIS TY - JOUR T1 - Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi AU - Abdullah Bora Özkara Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1304 EP - 1312 VL - 8 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi %A Abdullah Bora Özkara %T Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Özkara, Abdullah Bora . "Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (February 2019): 1304-1312 .
AMA Özkara A . Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi. MJSS. 2019; 8(1): 1304-1312.
Vancouver Özkara A . Spor Lisesi Öğrencilerinin, Sportif Etkinliklere Katılımlarına Göre Girişimcilik Yeterliliklerinin İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(1): 1312-1304.