Year 2020, Volume 9 , Issue 4, Pages 2300 - 2310 2020-10-13

Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri

Altuğ ÇAĞATAY [1] , Ümit ARSLAN [2]


Bu çalışmada, Elazığ şehir hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının, bağlı oldukları yöneticilerin kullandıkları çatışma çözme stratejileri hakkında düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Rahim, M. Afzalur tarafından geliştirilmiş ROCI-II olarak isimlendirilen ve 28 maddeden oluşan çatışma yönetim stratejileri ölçeği kullanılmış olup, ölçme aracının güvenirliği 0.87 olarak bulunmuştur. Araştırma hastanedeki 158 kişiye uygulanmış, 134 anket değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin normal dağılıma uyması sebebiyle t testi, tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Hastane çalışanlarının demografik özellikleri ile bağlı oldukları yöneticilerine ilişkin çatışma çözme strateji algıları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Hastane çalışanlarının cinsiyeti ve unvanı ile yöneticilerin çatışma çözme stratejileri alt boyutları algıları arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Buna göre hastane çalışanlarının yöneticileri hakkındaki çatışma çözme stratejilerine yönelik algısı x̅=3.03 değeri ile orta düzeydedir. Kadın çalışanların yöneticileri hakkındaki çatışma yönetimi algısı (x̅=3.11) olup, erkek çalışanların algısından daha yüksektir (x̅=2,95). Unvana göre sekreterler ve hemşireler ile diğer meslek grupları arasındaki fark anlamlıdır. Hastane çalışanlarına göre yöneticilerinin kullandıkları çatışma çözme stratejileri sırası ile; hükmetme (x̅=3.18), kaçınma (x̅=3.09), bütünleştirme (x̅=3.03), uzlaşma (x̅=2.98) ve uyma (x̅=2,90) çatışma çözme stratejileridir. Hastane çalışanlarına göre kadın yöneticiler en çok bütünleştirme (x̅=3.11), erkek yöneticiler (x̅=3.19) ise hükmetme stratejisini kullanmaktadırlar. Araştırmaya katılanların yaş ve hizmet yılı arttıkça yöneticileri hakkındaki çatışma çözme stratejisi algı ortalamaları da artış göstermiştir.
Çatışma yönetimi stratejisi, hastane çalışanı, hastane yöneticileri, sağlık yönetimi
 • Akca, C., Erigüç, G. (2007) “Hastane Çalışanlarının Yöneticileri ve Çalışma Arkadaşları İle Yaşadıkları Çatışma Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9:2 S. 126 – 153.
 • Aslan, Ş. (2004) “Hastanelerde Örgütsel Çatışma: Teori ve Örnek Bir Uygulama” Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 11.
 • Baltacı, T. (2013) Yeni Liderlik Yaklaşımlarının ve Liderlerin Çatışma Yönetimi Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Çalışanlar Tarafından Algılanması: Kastamonu Hastaneleri Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Anabilim Dalı, Sağlık Kurumları işletmeciliği. Ankara.
 • Kıdak, L. B., Demir, S., Çeber, E.,Turgay, A. S. (2011) “İzmir'de Bir Hastanede Yöneticilerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Çalışanların Algılamaları” Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 14 , Sayı 1.
 • Kılınç, E., Hasdemir, S. ve Ulusoy, H. (2018). “Sağlık Kurumlarında Çatışma ve Çatışma Yönetimi”. Sağlık Yönetimi ve Liderlik Dergisi, (1), 34-47.
 • Koç. N. (2017) “Sağlık Çalışanlarında Çatışma Yönetimi” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı.
 • Kösehan, A. (2005) “Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi, Denizli’de Bir Örnek”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.T.C. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı. Denizli.
 • Oktay, F. (2016). Çatışma Yönetimi İle Örgütsel Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 15 (4), 1146-1155. DOI: 10.21547/jss.265503
 • Önder, G., Aybas, M., Önder, E. (2014) “Hemşirelerin Stres Seviyesine Etki Eden Faktörlerin Öncelik Sırasının Çok Kriterli Karar Verme Tekniği ile Belirlenmesi” Optimum Journal of Economics and Management Sciences, Vol. 1, No. 1.
 • Rahim, M. A. (2002). Toward a Theory of Managing Organizational. International Journal of Conflict Management, 13.
 • Şahin, A., Emini, F.T.,Ü nsal, Ö. (2006) “Çatışma Yönetimi Yöntemleri ve Hastane Örgütlerinde Bir Uygulama” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 15.
 • Tozkoparan, G. (2013) “Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Çatışma Yönetim Tarzlarına Etkisi: Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2013, Cilt:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:189-231
 • Uslu, S. (2015) Çatışma Yönetimi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-7067-5570
Author: Altuğ ÇAĞATAY (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9781-3723
Author: Ümit ARSLAN
Institution: T. C. Sağlık Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 25, 2020
Acceptance Date : August 13, 2020
Publication Date : October 13, 2020

Bibtex @research article { mjss742412, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {2300 - 2310}, doi = {10.33206/mjss.742412}, title = {Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri}, key = {cite}, author = {Çağatay, Altuğ and Arslan, Ümit} }
APA Çağatay, A , Arslan, Ü . (2020). Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (4) , 2300-2310 . DOI: 10.33206/mjss.742412
MLA Çağatay, A , Arslan, Ü . "Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2300-2310 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/57186/742412>
Chicago Çağatay, A , Arslan, Ü . "Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2300-2310
RIS TY - JOUR T1 - Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri AU - Altuğ Çağatay , Ümit Arslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.742412 DO - 10.33206/mjss.742412 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2300 EP - 2310 VL - 9 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.742412 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.742412 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri %A Altuğ Çağatay , Ümit Arslan %T Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.742412 %U 10.33206/mjss.742412
ISNAD Çağatay, Altuğ , Arslan, Ümit . "Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 4 (October 2020): 2300-2310 . https://doi.org/10.33206/mjss.742412
AMA Çağatay A , Arslan Ü . Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri. MJSS. 2020; 9(4): 2300-2310.
Vancouver Çağatay A , Arslan Ü . Hastane Çalışanlarına Göre Yöneticilerin Çatışma Çözme Stratejileri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(4): 2300-2310.