Volume: 9 - Issue: 4

1.707     |     2.439

Contents

 • Research Article
 • Review
 • Issue Editorial Board

  Ali YÜKSEK
  Title: Doç. Dr.
  Subjects: İlahiyat
  Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
  Rüştü YEŞİL
  Title: Prof. Dr.
  Subjects: Eğitim Programları ve Öğretim
  ORCID: 0000-0002-8839-0431
  Institution: Ahi Evran Üniversitesi - Kırgız Türk Manas Üniversitesi (KTMÜ)
  Fatih BAŞBUĞ
  Title: Prof. Dr.
  Subjects: Güzel Sanatlar
  Institution: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
  Seyil NAJIMUDINOVA
  Title: Yrd. Doç. Dr.
  Subjects: Yönetim ve Strateji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Davranış
  ORCID: 0000-0003-3848-6635
  Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
  Emin YÜREKLİ
  Title: Yrd. Doç. Dr.
  Subjects: Finansal Muhasebe
  Institution: Pamukkale üniversitesi
  Ünal TÜRKÇAPAR
  Title: Doç. Dr.
  Subjects: Beden Eğitimi ve Oyun, Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
  Cengiz BUYAR
  Title: Doç. Dr.
  Subjects: Genel Türk Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Bozkır Kültürü, Türk Halkları ve Toplulukları, Türk Kültür Tarihi
  Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ
  Tolga GÖK
  Title: Yrd. Doç. Dr.
  Mehmet AYDIN
  Title: Prof. Dr.
  Subjects: Türkçe Eğitimi, Filoloji, Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili, Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi
  Institution: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
  Mustafa BIYIKLI
  Title: Doç. Dr.
  Subjects: Türk Dış Politikası, Ortadoğu Tarihi
  Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  Yener ÖZEN
  Subjects: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
  Erhan TECİM
  Title: Doç. Dr.
  Subjects: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar, Sağlık Sosyolojisi, Sosyoloji, Aile Sosyolojisi, Niteliksel Yöntemler
  Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBBF, Sosyoloji Bölümü
  Junus GANIEV
  Title: Yrd. Doç. Dr.
  Subjects: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
  Uğur ÜNAL
  Title: Doç. Dr.
  Subjects: İletişim Çalışmaları
  Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
  Azamat MAKSÜDÜNOV
  Title: Yrd. Doç. Dr.