Year 2020, Volume 9 , Issue 4, Pages 2519 - 2530 2020-10-13

Cost-Benefit Analysis of Blockchain Technology in Cyber Attack Prevention
Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi

Ömer AYDIN [1] , Suleyman YUKCU [2]


The spread of the Internet in all areas of our lives has brought many eases and benefits for human life. On the other hand, the Internet has brought along problems and threats by its nature. Risks such as the seizing and sharing of personal data without permission, and leakage of critical information for government, companies and institutions have emerged. In this direction, cyber armies are set up and attacks are organized in order to damage people, companies, institutions and governments to capture their information. One of the most common of these attacks is denial of service attacks from different sources. Although blockchain technology is not applicable in all areas and situations, it is suitable for certain applications. It offers serious advantages with its distributed structure. Blockchain technology can be used as a solution to reduce the costs of institutions, companies and governments against cyber-attacks. In this study, technical information about blockchain technology and cyber-attacks, the damages caused by cyber-attacks were shared, and cost benefit analysis of blockchain, which can be used to prevent some of these attacks in certain cases, was made.
İnternetin hayatımızın her alanına girmesi insan yaşamı için birçok kolaylık ve fayda getirmiştir. Öte yandan internet, doğası gereği sorunlar ve tehditleri de beraberinde getirmiştir. Bireyler bakımından kişisel verilerin izinsiz ele geçirilmesi ve paylaşılması, devlet, şirket ve kurumlar bakımından ise kritik öneme sahip bilgilerin sızdırılması gibi riskler ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda bireyleri, şirketleri, kurumları ve devletleri zarara uğratmak veya bilgilerini ele geçirmek için sanal ordular kurulmakta, saldırılar düzenlenmektedir. Bu saldırıların en yaygınlarından bir tanesi dağıtık olarak farklı kaynaklardan yapılan hizmet durdurma saldırılarıdır. Blokzinciri teknolojisi her alanda ve durumda uygulanabilir olmasa da belli uygulamalar için uygundur. Dağıtık yapısı ile ciddi avantajlar sunmaktadır. Siber saldırılara karşı kurumların, şirketlerin ve devletlerin maliyetlerini düşürebilecek bir çözüm olarak blokzinciri teknolojisi kullanılabilir. Bu çalışmada, blokzinciri teknolojisi ve siber saldırılar hakkında teknik bilgiler, yapılmış siber saldırıların ortaya çıkardığı zararlar paylaşılmış ve belli durumlarda bu saldırıların bir kısmını engellemek için kullanılabilecek blokzincirinin maliyet fayda analizi yapılmıştır.
 • Aljazeera (2016). MKE Silah Fabrikası Müdürü tutuklandı. Aljazeera Turk. http://www.aljazeera.com.tr/haber/mke-silah-fabrikasi-muduru-tutuklandi. Erişim: 14.05.2020.
 • Aslay, F. (2017). Siber saldırı yöntemleri ve Türkiye’nin siber güvenlik mevcut durum analizi. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1(1), 24-28.
 • Aytekin, A. (2015). Türkiye’nin Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi.
 • Azaria, A., Ekblaw, A., Vieira, T., & Lippman, A. (2016, August). Medrec: Using blockchain for medical data access and permission management. In 2016 2nd International Conference on Open and Big Data (OBD) (pp. 25-30). IEEE.
 • Barnas, N. B. (2016). Blockchains in national defense: Trustworthy systems in a trustless world. Blue Horizons Fellowship, Air University, Maxwell Air Force Base, Alabama.
 • Baygin, N., Baygin, M., & Karakose, M. (2019, November). Blockchain Technology: Applications, Benefits and Challenges. In 2019 1st International Informatics and Software Engineering Conference (UBMYK) (pp. 1-5). IEEE.
 • Biswas, K., & Muthukkumarasamy, V. (2016, December). Securing smart cities using blockchain technology. In 2016 IEEE 18th international conference on high performance computing and communications; IEEE 14th international conference on smart city; IEEE 2nd international conference on data science and systems (HPCC/SmartCity/DSS) (pp. 1392-1393). IEEE.
 • Conoscenti, M., Vetro, A., & De Martin, J. C. (2016, November). Blockchain for the Internet of Things: A systematic literature review. In 2016 IEEE/ACS 13th International Conference of Computer Systems and Applications (AICCSA) (pp. 1-6). IEEE.
 • Çetin, H, Gundak, İ , Çetin, HH . (2015). E-İşletme Güvenliği ve Siber Saldırılar Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 223-240. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25891/272836.
 • Dağhan (2013). Küresel internet DDos saldırısıyla yavaşladı!. Dağhan Teknoloji ve İnternet. Kaynak: https://www.daghan.com/spamhaus-ddos-saldiris.dgn, Erişim: 10.04.2020.
 • Dorri, A., Kanhere, S. S., Jurdak, R., & Gauravaram, P. (2017a, March). Blockchain for IoT security and privacy: The case study of a smart home. In 2017 IEEE international conference on pervasive computing and communications workshops (PerCom workshops) (pp. 618-623). IEEE.
 • Dorri, A., Kanhere, S. S., & Jurdak, R. (2017b, April). Towards an optimized blockchain for IoT. In 2017 IEEE/ACM Second International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation (IoTDI) (pp. 173-178). IEEE.
 • Durğay, Z., & Karaarslan, E. (2018). Blokzinciri Teknolojisinin E-Devlet Uygulamalarında Kullanımı: Ön İnceleme. Akademik Bilişim Konferansı, Karabük.
 • Goodman, S. E. (2008). Critical information infrastructure protection. NATO Security Through Science Series E Human And Societal Dynamics, 34, 24.
 • Goodrich, M. T., & Tamassia, R. (2010), “Introduction to Computer Security”, Addison-Wesley Publishing Company, USA. ISBN:0321512944 9780321512949, 2010.
 • Gür, A. Ö., Öksüzer, Ş., & Karaarslan, E. (2019, April). Blockchain based metering and billing system proposal with privacy protection for the electric network. In 2019 7th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair (ICSG) (pp. 204-208). IEEE.
 • Halpin, H., & Piekarska, M. (2017, April). Introduction to Security and Privacy on the Blockchain. In 2017 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW) (pp. 1-3). IEEE.
 • Hansen, L., & Nissenbaum, H. (2009). Digital disaster, cyber security, and the Copenhagen School. International studies quarterly, 53(4), 1155-1175.
 • Huh, S., Cho, S., & Kim, S. (2017, February). Managing IoT devices using blockchain platform. In 2017 19th international conference on advanced communication technology (ICACT) (pp. 464-467). IEEE.
 • Irmak, E., & Erkek, İ. (2016). Çok Nitelikli Fayda Teorisiyle Saldırgan Profiline Yeni Parametrelerin Eklenmesi. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 2(2), 1-9.
 • Karaarslan, E, Akbaş, M. (2017). Blokzinciri Tabanlı Siber Güvenlik Sistemleri. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 3 (2) , 16-21. DOI: 10.18640/ubgmd.373297
 • Konacakli, E., & Karaarslan, E. (2019, April). Blockchain-Based Secure Recognized Air Picture System Proposal for NATO Air C2 Capabilities. In The International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (pp. 758-765). Springer, Cham.
 • Kurtaran, G., (2019). Küresel boyutta siber saldırının maliyeti 193 milyar doları bulabilir. Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kuresel-boyutta-siber-saldirinin-maliyeti-193-milyar-dolari-bulabilir-/1378011, Erişim: 12.03.2020.
 • Merkle, R. (1979). Merkle tree patent.
 • Milliyet (2020). Siber saldırıların Rus ekonomisine maliyeti 2,5 trilyon ruble. Anadolu Ajansı. https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/siber-saldirilarin-rus-ekonomisine-maliyeti-2-5-trilyon-ruble-6127353. Erişim: 12.03.2020.
 • Naraine, R. (2011). Citigroup: Customer losses from hack attack reaches $2.7M. ZDNET. https://www.zdnet.com/article/citigroup-customer-losses-from-hack-attack-reaches-2-7m/ . Erişim:30.04.2020.
 • NTV, (2019). Dünya 6 trilyon dolarlık siber saldırı riskine karşı hazırlanıyor. Anadolu Ajansı. https://www.ntv.com.tr/teknoloji/dunya-6-trilyon-dolarlik-siber-saldiri-riskine-karsi-hazirlaniyor,9eKrA5ZjBEWn_HI7tvrxuw, Erişim: 12.03.2020.
 • Ølnes, S., Ubacht, J., & Janssen, M. (2017). Blockchain in government: Benefits and implications of distributed ledger technology for information sharing. Government Information Quarterly Volume 34, Issue 3, September 2017, Pages 355-364.
 • Öncel, Ü. (2014). Siber saldırılarda hackerların yeni silahı buzdolapları olabilir mi?. Webrazzi. Kaynak: https://webrazzi.com//2014/01/17/siber-saldiri-buzdolabi/ , Erişim: 10.04.2020.
 • Phillips, T. (2016).Five years ago today, Sony admitted the great PSN hack. Eurogamer. https://www.eurogamer.net/articles/2016-04-26-sony-admitted-the-great-psn-hack-five-years-ago-today. Erişim: 30.04.2020.
 • SecureChain: A Blockchain Security Gateway for SDN.http://www.reply.com/en/content/securechain Erişim:19.05.2020.
 • Siber Kuvvet, (2015). Siber Saldırılar ve Siber Terör. Kaynak: https://siberkuvvet.com/kutuphane/oku/siber-saldirilar-ve-siber-teror, Erişim:12.03.2020.
 • Singh, S., & Singh, N. (2016, December). Blockchain: Future of financial and cyber security. In 2016 2nd international conference on contemporary computing and informatics (IC3I) (pp. 463-467). IEEE.
 • Sputnik (2020). Yüz binlerce Zoom kullanıcısının bilgileri 'dark web'de satışa çıktı. Sputnik Türkiye.https://tr.sputniknews.com/bilim/202004141041826149-yuz-binlerce-zoom-kullanicisinin-bilgileri-dark-webde-satisa-cikti/ Erişim:04.05.2020
 • Stallings W. (2017), “A Blockchain Tutorial”, Internet Protocol Journal, 20(3), 2-24.
 • Şenol, M. (2016). Siber Güçle Caydırıcılık Ama Nasıl. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 2(2), 10-17.
 • Şenol, M. (2017). Türkiye’de Siber Saldırılara Karşı Caydırıcılık. Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, 3(2), 1-9.
 • Şentürk, H., Çil, C. Z., & Sağıroğlu, Ş. (2016). Siber Güvenlik Yatırım Kararları Üzerine Literatür İncelemesi. Politeknik Dergisi, 19(1), 39-51.
 • Watanabe, H., Fujimura, S., Nakadaira, A., Miyazaki, Y., Akutsu, A., & Kishigami, J. (2016, January). Blockchain contract: Securing a blockchain applied to smart contracts. In 2016 IEEE international conference on consumer electronics (ICCE) (pp. 467-468). IEEE.
 • Yener, Y.(2015) 8. yılında Estonya Saldırılarına çok boyutlu bir bakış. Siber Bülten. https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/8-yilinda-estonya-saldirilarina-cok-boyutlu-bir-bakis/ Erişim: 30.04.2020.
 • Zhao, W. (2017). Dubai Plans Digital Passports Using Blockchain Tech, https://www.coindesk.com/dubai-plans-gate-less-airport-security-using-blockchain-tech/ Erişim: 15.05.2020.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-7137-4881
Author: Ömer AYDIN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1514-5953
Author: Suleyman YUKCU (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 20, 2020
Acceptance Date : August 4, 2020
Publication Date : October 13, 2020

Bibtex @research article { mjss740158, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {2519 - 2530}, doi = {10.33206/mjss.740158}, title = {Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Aydın, Ömer and Yukcu, Suleyman} }
APA Aydın, Ö , Yukcu, S . (2020). Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9 (4) , 2519-2530 . DOI: 10.33206/mjss.740158
MLA Aydın, Ö , Yukcu, S . "Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2519-2530 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/57186/740158>
Chicago Aydın, Ö , Yukcu, S . "Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2020 ): 2519-2530
RIS TY - JOUR T1 - Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi AU - Ömer Aydın , Suleyman Yukcu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33206/mjss.740158 DO - 10.33206/mjss.740158 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2519 EP - 2530 VL - 9 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.740158 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.740158 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi %A Ömer Aydın , Suleyman Yukcu %T Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi %D 2020 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 9 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.740158 %U 10.33206/mjss.740158
ISNAD Aydın, Ömer , Yukcu, Suleyman . "Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 / 4 (October 2020): 2519-2530 . https://doi.org/10.33206/mjss.740158
AMA Aydın Ö , Yukcu S . Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi. MJSS. 2020; 9(4): 2519-2530.
Vancouver Aydın Ö , Yukcu S . Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 9(4): 2519-2530.