Aim

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nce ücretsiz ve açık erişimli olarak yayımlanan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi kendi fakültesinin öğretim elemanlarından, Türkiye’den ve dünyanın tüm ülkelerinin akademisyenlerinden, öğretmenlerinden, okul yöneticilerinden ve araştırmacılarından makale kabul etmektedir. Tüm ülkelerin bireylerine hizmet etmeyi hedefleyen dergimiz çağdaş ve bilimsel bir anlayışla yayım hayatına hazırlanmaktadır.


Muallim Rıfat Faculty of Education Journal is an open access- no publication fee journal published by Kilis 7 Aralık Universtiy Muallim Rıfat Faculty of Education. The aim of the journal is to serve the individuals of all countries for publication with a modern and scientific understanding. The journal accepts articles related to the education and highly encourages academicians, teachers, education leaders, and researchers to submit their valuable works. 

Scope

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, uluslararası ve milli eğitim sistemi içerisinde yaşanan teori ve uygulama arasındaki dengeyle beraber yaygın ve örgün eğitim ile ilgili de makale kabul eden, online açık erişimli, ulusal hakemli bir dergidir.


Muallim Rıfat Faculty of Education Journal is an online, open access national peer-reviewed journal that accepts articles related to formal and formal education together with the balance between theory and practice in national and international education systems.