Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2667-5234 | e-ISSN 2667-5234 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Kilis 7 Aralik University |


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nce yayımlanan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi kendi fakültesinin öğretim elemanlarından, Türkiye’den ve dünyanın tüm ülkelerinin akademisyenlerinden, öğretmenlerinden, okul yöneticilerinden ve araştırmacılarından makale kabul etmektedir. Tüm ülkelerin bireylerine hizmet etmeyi hedefleyen dergimiz çağdaş ve bilimsel bir anlayışla yayım hayatına hazırlanmaktadır. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, milli eğitim sistemi içerisinde yaşanan teori ve uygulama arasındaki dengeyle beraber yaygın ve örgün eğitim ile ilgili de makale kabul eden, online açık erişimli, ulusal hakemli bir dergidir.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2667-5234 | e-ISSN 2667-5234 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Kilis 7 Aralik University |
Cover Image


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi’nce yayımlanan Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi kendi fakültesinin öğretim elemanlarından, Türkiye’den ve dünyanın tüm ülkelerinin akademisyenlerinden, öğretmenlerinden, okul yöneticilerinden ve araştırmacılarından makale kabul etmektedir. Tüm ülkelerin bireylerine hizmet etmeyi hedefleyen dergimiz çağdaş ve bilimsel bir anlayışla yayım hayatına hazırlanmaktadır. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, milli eğitim sistemi içerisinde yaşanan teori ve uygulama arasındaki dengeyle beraber yaygın ve örgün eğitim ile ilgili de makale kabul eden, online açık erişimli, ulusal hakemli bir dergidir.

Volume 1 - Issue 2 - Jul 2019
 1. The quality comparison of Turkish and American picture storybooks for young children
  Pages 1 - 10
  Gökçe KURT, Lütfiye COŞKUN, Ayşe KILIÇKAYA
 2. The Effect of Education on American Muslims’ Religiosity
  Pages 11 - 23
  MURAT YILMAZ, Munube YILMAZ
 3. School Counseling in India
  Pages 24 - 39
  Sachin JAIN, Vaibhavee AGASKAR, Shannon KAKKAR, Malvika BEHL
 4. İBRAHİM MÜTEFERRİKANIN BASTIĞI SON ESER: TÜRKÇE – FARSÇA SÖZLÜK; FERHENG-İ ŞUURİ (LİSAN-ÜL ACEM)
  Pages 40 - 49
  Yakup ALAN