Year 2019, Volume , Issue 15, Pages 1 - 20 2019-02-04

Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması

Hasan HACIFAZLIOĞLU [1]


Madencilik işlemleri sonucunda üretilen ürünlerin çoğunluğu sulu prosesler sonucunda elde edilmekte olup, içeriklerinde önemli miktarlarda su barındırmaktadırlar. Bu su, öncelikle susuzlandırma yöntemleri (santrifujleme, filtrasyon vb.) ile giderilmekte ve daha sonra kurutucularla nihai susuzlandırma işlemine tabi tutulmaktadır. Günümüzde madencilik sektöründe kullanılmakta olan ve kullanım potansiyeli bulunan pek çok kurutucu tipi mevcuttur. Kurutucu tipinin doğru seçilememesi durumunda hem kurutma süresi hem de kurutma maliyetleri artmaktadır. Bu çalışmada, alternatif kurutucu tiplerinden olan; akışkan yataklı, döner, mikrodalga, kızılötesi, tambur, ohmik, şoklu, solar, rezistanslı, dondurmalı, kızgın buharlı ve seramik kurutucular ele alınmış, avantaj ve dezavantajları ortaya konmuş ve kurutucu seçimine ışık tutulmuştur.   

: akışkan yataklı kurutucu, döner kurutucu, kızılötesi ışınımlı kurutucu mikrodalga kurutucu, kızgın buharlı kurutucu, solar kurutucu, şoklu kurutucu, tambur kurutucu
 • Ateşok, G. 2004. Kömür Hazırlama ve Teknolojisi, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yayınları, ISBN: 975-7946-22-2, İstanbul.
 • Asos, 2018. Akışkan yataklı kurutma tesisi, http://www.asosmekatronik.com/akiskan-yatakli-kurutma-tesisi.html
 • Barrozo, M. A. S., Mujumdar, A., Freire, J.T. 2014. Air-Drying of Seeds: A Review, Drying Technology, 32,1127–1141.
 • Biçer, A. 2009. Farklı Kurutucular Kullanılarak Kuşburnunun Kurutulması. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Ceylan, İ., Aktaş, M., Doğan, H. 2006. Güneş Enerjili Kurutma Fırınında Elma Kurutulması, Politeknik Dergisi, 9 (4), 289-294.
 • Chironis, N.P., 1986. Microwaves dry fine coal, Coal Age, 91, 64-65.
 • Cengiz, T. 2017. Akışkan yataklı IR kurutucu deney raporu (yayımlanmamış), Trakya Bölgesi Silis İşletmeleri San.Tic.Ltd.Şti, Çatalca, İstanbul.
 • Djakonov, K. F. Gorjaev, A. A. 1981. Wood drying with high frequency current. Forest Management Publishing, 1981 Moskva.
 • Dryon, 2017. Titreşimli akışkan yataklı kurutucu, http://www.binderco.hk/downloads/minexx_20122013/MINEXX_tuerk_0512.pdf
 • Delele, M.A. Weiglera, F. Mellmann, J. Advances in the application of a rotary dryer for drying of agricultural products: A Review. Drying Technology 2015, 33(5), 541-558.
 • Eksis, 2017. Endüstriyel Kurutma Sistemleri, İnternet Sayfası, www.kurutma.net/boru%20tipi%20kurutucu.html. Eskibalcı, M.F., Işıktaş, O.V.2017. Üleksitin Kurutulmasında Farklı Isıtıcıların Verimliliğinin İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1), 11-22.
 • Erbay B., Küçüköner E. 2008. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Farklı Kurutma Sistemleri. Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, 1045-1048.
 • Feralan A.E. 1989. Endüstriyel Kurutma Sistemleri. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Gunn, D.J. 1978. Transfer of heat or mass to particles in fixed and fluidized beds. Journal of Heat and Mass Transfer 21(78), 467–476.
 • Graham, J. 2002. Microwaves for coal quality improvement: The Drycol Project, US Patent Application 20070151147, International Patents Pending.
 • Günerban, H. 2005. Endüstriyel Kurutma Sistemleri, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Mart, 36. Sayının Eki.
 • Hacıfazlıoğlu, H. 2017. Comparison of Efficiencies of Microwave and Conventional Electric Ovens in the Drying of Slime-Coal Agglomerates, International Journal of Coal Preparation and Utilization, 37, 169-178.
 • Hacıfazlıoglu, H. 2016. Kömür Hazırlama Ders Notları, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, s.253.
 • Hacıfazlıoğlu, H., Konuk, Y. 2018. Ham Manyezit Kekinin Farklı Fırınlarda Kurutulması ve Fırın Performanslarının Etüdü, MT Bilimsel yer altı kaynakları Dergisi, 14, 45-56.
 • Haque, K.E. 1999. Microwave Energy for Mineral Treatment Processes-a Brief Review, International Journal of Mineral Processing, 57, 1-24.
 • Huang, L.; Kumar, K. Mujumdar, A.S. 2003. A parametric study of the gas flow patterns and drying performance of co-current spray dryer: Results of a computational fluid dynamics study. Drying Technology 21 (7), 957–978.
 • Langrish, T.A.G.; Fletcher, D.F. 2003. Prospects for the modelling and design of spray dryers in the 21st century. Drying Technology,21 (2), 197–215.
 • Keleş, C.Ö., Saçılık, K. 2017. İnfrared ısıtmalı fındık kurutma makinası tasarımı, Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 32, 197-205.
 • Korte, G. J., 2001. Dewatering and drying of fine coal: Drying technology in non-coal industries, CoalTech, 2020.
 • Karaaslan, S. 2008. Sebze ve Endüstri Bitkilerinin Mikrodalgayla kurutulması üzerine çalışmalar, Çukurova Üni. Fen bilimleri Enst., Tarım Makinaları ABD., Doktora Tezi.
 • Jangam, S.V., Majumdar, A.S. 2010. Coal Dehydration, A Compilation of Relevant Publications and Technical Reports, 77.
 • Kingman, S.W., Rowson, N.A. 2000. The Effect of Microwave Radiation on the Magnetic Properties of Minerals, Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 35, 144-150.
 • Kırmızıkaya,E.S., Çınar, İ. 2015. Gıda endüstrisinde ohmik ısıtma uygulamaları, Dünya Gıda, Aralık Sayısı.
 • Kowalski S. J., Rajewska, K. 2009. Convective Drying Enhanced with Microwave and Infrared Radiation, Drying Technology, 27 (7-8), 878-887.
 • Karthikeyan, M., Zhonghua, W. , Mujumdar A.S. 2009. Low-Rank Coal Drying Technologies—Current Status and New Developments, Drying Technology, 27, 403–415.
 • Kumar, P. Mujumdar, A.S. 2015. Superheated steam drying. In Handbook of Industrial Drying, 4th ed.; Mujumdar, A.S., Ed.; Taylor & Francis: Boca Raton, FL, 2015; 421–432.
 • Leiker, M. Adamska, M.A. Giittel, R. Mollekopf, N. 2004. Vacuum microwave drying of beech: property profiles and energy efficiency. Proceedings of COST E15 Intl. Conf. Wood Drying, Athens, Greece, 128-137.
 • Lebovka , N. I. , Shynkaryk , M. V., Vorobiev, E. 2006. Drying of Potato Tissue Pretreated by Ohmic Heating, Drying Technology, 24 (5), 601-608.
 • Loesch, 2017 .https://www.loesche.com/en/products/dry-grinding-plants/coal-for-cement/
 • Max, 2017. MAX Industrial Microwave, http://www.maxindustrialmicrowave.com/
 • Metso, 2017. http://www.metso.com /miningandconstruction/MaTobox7.nsf/DocsByID/0B6F45D0BB8761CE42256B20005032EF/$File/Holoflite.pdf
 • MD, 2016. Yeni Nesil Vakumlu Kurutma Fırınları-Mikrodalga Vakumlu fırın, http://vakumlukurutma.com/
 • İpekoğlu, Ü., 1994. Susuzlandırma, Cevher Hazırlama El Kitabı, Bölüm 16, YMGV Yayını, 363-364.
 • İpekoğlu, Ü., Polat, H. 2014. Susuzlandırma, Cevher Hazırlama El Kitabı,YMGV Yayını, Bölüm 16, s.335-370.
 • Özdağan, S., Polat, M., Çelik, M.S. 1998. ‘Kömürün Susuzlaştırılması’, Kömür, Kural, O., Ed., Bölüm 18, 297-315.
 • Odabaş, M.T.T. 2018. Püskürtmeli kurutma, Gıda Analiz Teknikleri, 1-6.
 • Özsu, 2017. Kömür kurutma makinaları, http://www.ozsu.com.tr/default.asp?page=content&content_id=252
 • Parsep, 2018.Parsep dryers, http://www.parsep.co.za/pages/Dryer%20Brochure.pdf
 • Pueschner, 2016. Microwave vacuum dryer, http://www.pueschner.com/en/products/vacuum-drying-freeze-drying
 • Pharma, 2018. Fluidized bed dryer, https://www.pharmapproach.com/fluidized-bed-dryer/
 • Park, J.H. Lee, C.H. Park, Y.C. Shun, D. Bae, D.H. 2014. Drying efficiency of Indonesian lignite in a batchcirculating fluidized bed dryer. Drying Technology 32(3), 268–278.
 • Ratti, C. 2001. Hot air and freeze-drying of high-value foods: a review, Journal of Food Engineering, 49, 4, 311-319.
 • Rong, L.K.; Song, B.; Yin, W.Z.; Bai, C.H.; Chu, M. 2017. Drying behaviors of low-rank coal under negative pressure: Kinetics and model. Drying Technology 2017, 35(2), 173-181.
 • Rensburg,M.J.V., Roux, M.L., Campbell, Q.P., Peters, E.S. 2017. Contact sorption: A method to reduce the moisture content of coal fines, Drying Technology (yayımlanmamış).
 • Riadh, M.H., Ahmad,S.A.B., Marhaban, M.H., Soh, A.C. 2015. Infrared Heating in Food Drying: An Overview, Drying Technology, 33 (3), 322-335.
 • Seehraa, M.S., Kalrab, A., Manivannana, A. 2007. Dewatering of fine coal slurries by selective heating with microwaves, Fuel, 88, 829–834.
 • Simondryers, 2017. http://www.pen-tas.com/uploads/yuklemeler/drumdryer.pdf
 • Si, C., Wu, J. Wang, Y. Shang, X. 2015. Drying of low-rank coals: A review of fluidized bed technologies. Drying Technology, 33(3), 277-287.
 • Schmalko, M.E., Peralta J. M., Alzamora, S. M. 2007, Modeling the Drying of a Deep Bed of Ilex paraguariensis in an Industrial Belt Conveyor Dryer, Drying Technology, 25:12, 1967-1975
 • Spxflow, 2016. Vacuum belt dryers, http://www.spxflow.com/en/extraction/pd-ee-vacuum-belt-dryers/
 • Sadıkoğlu, H., Özdemir, M. 2003. Dondurarak Kurutma Teknolojisi ve Evreleri, Gıda, 28 (6), 643-649.
 • Tahmasebi, A., Yu J., Li, X., Meesri, C. 2011. Experimental study on microwave drying of Chinese and Indonesian low-rank coals, Fuel Processing Technology, 92,1821-1829.
 • Therma-Flite, 2017. http://www.therma-flite.com/Coal-Fines-Dryer-Article.php
 • Yöney, T. 2005. Gıdaları Dondurarak Kurutup Saklamak Nasıl Çalışır?, Bilim-Teknik Dergisi, s.101.
 • Wilson, W.G., Young, B.C. Irwin, W. 1992. Low-rank coal drying advances. Coal 1992, 24–27.
Primary Language tr
Journal Section Collection
Authors

Author: Hasan HACIFAZLIOĞLU (Primary Author)

Dates

Publication Date : February 4, 2019

Bibtex @research article { mtb521674, journal = {MT Bilimsel}, issn = {2146-9431}, address = {Kabil Cd. 1335 Sk No: 6 Daire: 8 Vadi Köşk Apt. Aşağı Öveçler Çankaya Ankara}, publisher = {Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 20}, doi = {}, title = {Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması}, key = {cite}, author = {Hacıfazlıoğlu, Hasan} }
APA Hacıfazlıoğlu, H . (2019). Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması . MT Bilimsel , (15) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mtb/issue/43064/521674
MLA Hacıfazlıoğlu, H . "Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması" . MT Bilimsel (2019 ): 1-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mtb/issue/43064/521674>
Chicago Hacıfazlıoğlu, H . "Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması". MT Bilimsel (2019 ): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması AU - Hasan Hacıfazlıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - MT Bilimsel JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - IS - 15 SN - 2146-9431- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 MT Bilimsel Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması %A Hasan Hacıfazlıoğlu %T Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması %D 2019 %J MT Bilimsel %P 2146-9431- %V %N 15 %R %U
ISNAD Hacıfazlıoğlu, Hasan . "Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması". MT Bilimsel / 15 (February 2019): 1-20 .
AMA Hacıfazlıoğlu H . Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması. MT Bilimsel. 2019; (15): 1-20.
Vancouver Hacıfazlıoğlu H . Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması. MT Bilimsel. 2019; (15): 1-20.
IEEE H. Hacıfazlıoğlu , "Madencilik Endüstrisinde Kurutma İşlemi ve Alternatif Kurutucu Tiplerinin Tanıtılması", MT Bilimsel, no. 15, pp. 1-20, Feb. 2019